× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ฟิต! ตั้งทีมขับเคลื่อน "นโยบายสุขภาพดี 9 ด้าน" 34 ข้อ หวังเห็นผลใน 100 วัน

กทม.ฟิต! ตั้งทีมขับเคลื่อน "นโยบายสุขภาพดี 9 ด้าน" 34 ข้อ หวังเห็นผลใน 100 วัน - HealthServ

กทม.ตั้งทีม 9 ทีมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี 9 ด้าน ของผู้ว่าคนใหม่ แปรแนวปฏิบัติ 34 ข้อ เป็นรูปธรรมและลงมือทันที หวัง 100 วัน เห็นผล ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

article image1 - HealthServ
 
 
        นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ 214 ข้อ แบ่งเป็น 9 ด้าน หนึ่งในด้านนั้นคือ "สุขภาพดี" จำนวน 34 ข้อ เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ของคนกรุงเทพฯ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ 3 ระยะ  คือ ระยะสั้น เห็นผลใน 100 วันแรก  ระยะกลาง และแผนระยะยาว 4 ปี 
 

        3 มิ.ย. 65 มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดังกล่าว โดยมี  ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดฯ  และผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
  1. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  4. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว
  5. เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ


        “วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน คือ “ด้านสุขภาพดี” ด้วยความร่วมมือของผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบ ปรับตัว วางระบบรูปแบบการทำงานร่วมกัน รวมถึงร่วมกันออกแบบโมเดล Sand box ให้เหมาะสมกับกทม. และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และในส่วนของโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยก็ขอให้ดำเนินการทันทีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด“ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว 
 

คณะกรรมการขับเคลื่อน 5 คณะ

แผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC
  2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC
  3. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมือง
  4. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care และเวชศาสตร์เขตเมือง
  5. คณะกรรมการขับเคลื่อน Sand box Area base
 
 

หน้าที่และแผนของแต่ละคณะ 

 
1. คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC (Primary Care Cluster : คลินิกหมอครอบครัว)
การดำเนินการระยะสั้น คือ ทำ PCC Sand box ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ
การดำเนินการระยะยาว คือ ขับเคลื่อน PCC club 6 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับเขต (พชข.)


2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC
การดำเนินการระยะสั้น คือ การจัดทำมาตรฐานการประเมินคลินิกอบอุ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ภาคประชาชน
การดำเนินการระยะยาว คือ พิจารณางบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.


3. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมือง
การดำเนินการระยะสั้น คือ IMC Hospital + Hospital care
การดำเนินการระยะยาว คือ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์


4. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care
การดำเนินการระยะสั้น คือ
1. Community IMC
2. Home ward
3. IMC Hospital
4. Technology bed
5. โรงพยาบาล 10,000 เตียง

การดำเนินการระยะยาว คือ ขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต และสร้างศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองที่สมบูรณ์แบบ


5. คณะกรรมการขับเคลื่อน Sand box Area base
การดำเนินการระยะสั้น คือ
1. สร้าง 1 ชุมชน 1 Community IMC ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ
2. สร้าง 1 ชุมชน 1 Day care ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ
3. Feeder (โครงการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุและผู้พิการ + โครงการ Free Shuttle Van)
4. Telemedicine
5. ชมรมผู้สูงอายุ 
6. กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขทุกวัย

การดำเนินการระยะยาว คือ การขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต 

 
 
 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
            
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)