× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.เปิดโครงการ โทรนัด BFC 60 นาทีได้พบหมอ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในกรุงเทพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จึงได้จัดทำ "ระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง (ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด) กับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ในช่วงวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ฟรี) โดยมี 4 ขั้นตอน

article image1 - HealthServ
 อีกทั้งป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของโรงหยาบาลสังกัดกรุงเทหมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับนโยยายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นโยบายที่ 4 "คุณภาพชีวิตดี" (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาช สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดย เปิดให้บริการนัดล่วงหน้าในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนัดล่วงหน้า) โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
 
1. กดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ BFC โรงพยาบาลทิ่สะดวกเข้ารับบริการ
2. แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รับสาย
3. นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ
4. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ "โทรนัด BFC ๖o นาทีได้พบแพทย์"
 
กรณีผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะมีการทำวชระเบียนล่วงหน้าผ่านทาง
โทรศัพท์เพิอบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวซระเบียนในวันที่พบแพทย์
 
สายด่วนของโรงพยาบาล 11 แห่ง ดังนี้
 
1. โรงพยาบาลกลาง โทร.  02-225-1354
2. โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-437-7677
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-289-7986
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โทร. 02-429-3575
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 02-940-6308
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 02-327-3049
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 02-444-3660
8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 02-328-6760
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 02-405-0904
10. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 064-557-6009
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร. 02-180-0202 ต่อ 103


วิดีโอแนะนำ


 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง