× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่

[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่
[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่

กรณีตาย ประกันสังคมจ่าย • ให้ 2 ส่วน คือค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ • แยกตามประเภท ระหว่าง ม.33 และ ม.39 กับ ม.40 • ตามระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ • กรณี ม.40 ขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ

สิทธิควรรู้ กรณีตาย ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่
 
จำนวนที่จ่าย ตามเงื่อนไข 
• จ่ายให้ 2 ส่วน คือค่าทำศพ และ เงินสงเคราะห์
• แยกตามประเภท ผู้ประกันตนว่าเป็นแบบใด  ม.33 ม.39 หรือ ม.40 
• ดูจากระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ
• กรณี ม.40 ขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ
 
 
เพื่อเข้าใจง่ายสุด จะแยกตามประเภทผู้ประกันตน 

ม.33 และ ม.39 

1) ค่าทำศพ 
จำนวน 50,000 บาท จะจ่ายให้ผู้จัดการศพ

* มีผลเมื่อจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย
 
2) เงินสงเคราะห์

2 กรณี ตามระยะเวลาการจ่ายสมทบ

2.1) ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 4 เดือน  - กรณีจ่ายสมทบตั้งแต่ 36-119 เดือน (3-9 ปี 11 เดือน)
 
2.2) ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 12 เดือน  - กรณีจ่ายสมทบ 120 เดือน (10 ปี) ขึ้นไป
 
 

ม.40

จำนวนเงินที่จ่าย จะขึ้นกับทางเลือกในการจ่ายสมทบ
 
1) ค่าทำศพ

ทางเลือก 1* และ 2**  ได้รับ 25,000 บาท

ทางเลือก 3** ได้รับ 50,000 บาท
 
* มีผลเมื่อจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน เว้นแต่กรณีตาย จากอุบัติเหตุ จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนตาย)
 
2) เงินสงเคราะห์

ทางเลือก 1* และ 2**  ได้รับ 8,000 บาท
 
* ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน (5 ปี) ก่อนเดือนตาย
 

หมายเหตุ
3 ทางเลือกการจ่ายของ ม.40 
* ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท/ด
** ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท/ด
*** ทางเลือก 3  จ่าย 300 บาท/ด
[ประกันสังคม] กรณีตาย ได้เท่าไหร่
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)