× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศุลกากร แถลงข่าว จับกุมกัญชา ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางสนามบินสุวรรณภูมิ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/กัญชง จำนวน 5.3 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

article image1 - HealthServ
 
 
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร  ได้กล่าวว่า กรมศุลกากร แถลงข่าวร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในวันนี้ เนื่องจากปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์ ที่มีการสั่งนำเข้ากัญชากัญชงเข้ามาในประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้เรียนไปในสัปดาห์ก่อนว่า ในส่วนของการนำเข้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามพ.ร.บ. ของกรมศุลกากร มีทั้งโทษจำและโทษปรับ
 

โดยกรมฯ มีกรณีตัวอย่าง ที่ซึ่งพิสูจน์ทราบวันนี้ว่า มีการสั่งนำเข้ากัญชาผ่านทาง Courier โดยทั่วไปแล้ว การนำของเข้ามาในประเทศ ถ้าไม่นับการขนส่งทางบก ทางเรือ โดยทั่วไปจะมีกลุ่มขนส่งด่วนที่เรียกว่า Express ซึ่งโดยปกติแล้ว การนำส่งเร่งด่วน ผ่านผู้ส่งด่วนแบบนี้ จะเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ มีระบบและมีเครื่องมือตามมาตรฐานสากล ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ 
 

แต่ปรากฏว่ามีกรณีตัวอย่าง มีการนำเข้าทาง Express ถ้ามีการสำแดงชัดเจนว่าเป็นกัญชงหรือกัญชา ก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบว่า มีหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ในกรณีตัวอย่างนี้ ที่สอดคล้องกับที่ปรากฏอยู่ในสังคมออนไลน์ ในข้อเท็จจริง มีการสำแดงเท็จ มิได้สำแดงเป็นกัญชาหรือกัญชง โดยผู้ที่นำเข้านี้ เคยนำเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง ในครั้งแรก ได้หลุดรอดผ่านอารักขาของศุลกากรไป ผ่านช่องทาง Express ทำไมจึงผ่านได้ เหตุมีจำนวน ปีละ 38 ล้านชิ้น จำนวนต่อวันมีจำนวนมากและการสำแดงผ่านระบบจะเป็นการสำแดงรวม ส่วนใหญ่กรมฯ ให้ความเชื่อมั่นต่อระบบของ Express มีการตรวจสอบคัดกรองลำดับหนึ่งแล้ว ในสินค้าที่สำแดงรอบแรก สำแดงเป็นของตกแต่งวันคริสมาส  ส่วนครั้งที่สองสำแดงเป็นพื้นพลาสติก แต่ไปปรากฏในข่าวสังคมออนไลน์โซเชี่ยลภายหลังว่าแท้ที่จริงเป็นกัญชากัญชง จึงได้ทำการ แจ้งความดำเนินคดี  ส่วนในชิปเม้นที่ 3 ยังอยู่ในอารักขา เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะปรากฏข่าวในโซเชี่ยล เพราะว่ามีข้อผิดสังเกต กระทั่งได้พิสูจน์กันวันนี้ ปรากฏว่าเป็นลักษณะของดอกกัญชงหรือกัญชา ซึ่งผิดกฏหมายแน่นอน ในชั้นต้น กรมฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขนส่งด่วนรายนี้ และตัวผู้สั่ง ส่วนโทษตามฐานอำนาจตามพ.ร.บ.ศุลกากร มีโทษทั้งจำทั้งปรับ 
 
 
article image2 - HealthServ
 
 
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ด้านกัญชง กัญชา เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเป็นผู้กักกัน เป็นพืชต้องห้าม ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช ซึ่งต้องดำเนินการนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ การขออนุญาตทำกับเจ้าหน้าที่ สำหรับกรณีนี้ ต้องขออนุญาตนำเข้า ณ ด่านตรวจพืชสนามบินสุวรรณภูมิ  ในส่วนของการจำหน่าย รวบรวม นำเข้า ส่งออก เป็นไปตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช เช่นกัน ซึ่งสำหรับกรณีนี้ ไม่อยากให้เป็นตัวอย่าง และอยากให้ประชาชนทุกคนทราบถึงขั้นตอนกระบวนการนำเข้า ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคนที่ไม่เข้าใจในระเบียบตามอำนาจฐานกฏหมายต่างๆ จะสั่งสินค้าเข้ามา  ขอยืนยันอีกครั้งว่า กัญชา กัญชง ต้องเป็นเพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ในการอนุญาตนำเข้า มีทั้งระเบียบของกรมศุลกากร  มีระเบียบของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันแมลงศัตรูพืช เรื่องการควบคุมการจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก มีกระบวนการในการส่งออก มีกฏหมายควบคุม รวมไปถึง เรื่องของโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกัน 
 
 
อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่า ของที่พบนี้ จัดว่าเป็น "ของที่ต้องกำจัด" ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ของชนิดนี้ มิได้เป็นเสรี เป็นของที่มีการจำกัดควบคุมโดยกฏหมาย มีความผิดทั้งจำทั้งปรับ  
 
 
รายละเอียดสินค้าที่ถูกยึดไว้ เป็นชิปเม้นสำแดงพิกัด 7326 เป็นสิ่งของที่ทำด้วยเหล็ก แต่เจ้าหน้าที่สงสัยได้อายัดไว้ เป็นของห่อหุ้มด้วยฟูก อยู่ในกล่องกระดาษ ฟูกได้ห่อหุ้มกัญชาเอาไว้ น้ำหนักรวมของหีบห่อรวมกว่า 10 กิโลกรัม ส่วนของกัญชาหนัก 5.3 กิโลกกรัม
 
 
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง