× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมหนุนอุปกรณ์รถ BMV 5 คัน ลุยฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางในกทม.

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมหนุนอุปกรณ์รถ BMV 5 คัน ลุยฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางในกทม. - HealthServ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์รถ BMV รถบัสสำหรับให้บริการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเป้าเข้าไปให้บริการกับประชาชนในกทม.ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการรับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

article image1 - HealthServ

โดยศักยภาพของรถวัคซีนบัส BMV ของกทม.นี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงกลุ่ม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์  ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวก ลดการเดินทาง และ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

 
กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมสนับสนุน รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV จำนวน 5 คัน  สามารถช่วยผู้คนในชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้กว่า 100,000 ราย 

หน่วยวัคซีนเคลื่อนที่ BMV เป็นความริเริ่มของกรุงเทพมหานคร โดยมีรพ.ศุขเวช สนับสนุนด้านการแพทย์ ทีมงานและอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ ออกให้บริการใน 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการเฉพาะที่ กทม.กำหนด


การออกบริการ รถ BMV 
 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)