× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ.net
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ.net

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี มี 2 แบบ 1) การขอสำเนาเวชระเบียน 2) ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล
ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอประวัติการรักษาพยาบาล ติดต่อ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ขึ้นลิฟต์ตัวที่ 19) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ โทร 073-711010 ต่อ 8762 **

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ
 การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี มี 2 แบบ 1) การขอสำเนาเวชระเบียน 2) ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล 

ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอประวัติการรักษาพยาบาล ติดต่อ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ขึ้นลิฟต์ตัวที่ 19) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ โทร 073-711010 ต่อ 8762

ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี

2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-711010-5
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง