× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต HealthServ.net
การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต HealthServ.net

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มี 2 กรณี ดังนี้ 1. ขอประวัติไปรักษาต่อที่อื่น (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์) 2.กรณีขอประวัติไปเคลมประกันชีวิต (มีค่าธรรมเนียม 500 บาท) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361234 ต่อ 1170 1171 1174 1175


การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การขอประวัติการรักษา มี 2 กรณี ดังนี้
 

1. ขอประวัติไปรักษาต่อที่อื่น


ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์
 
ติดต่อด้วยตัวเอง
 •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาตามเอกสารแนบ
 •  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 •  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารที่งานธุรการ ตึกคุณพุ่ม ชั้น 5

ติดต่อทางอีเมล์
 •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
 •  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับและสแกนเอกสาร
 •  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารมาทางทางอีเมล์ vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ติดต่อทางไปรษณีย์
 •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
 •  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 •  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ขอประวัติการรักษา) 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000


 

2.กรณีขอประวัติไปเคลมประกันชีวิต


มีค่าธรรมเนียมแพทย์ 500 บาท/เคส
 
ติดต่อด้วยตัวเอง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาตามเอกสารแนบ
 •  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 •  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารที่ ฝ่ายธุรการ ตึกคุณพุ่มชั้น 5 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแเพทย์ 500 บาท
   
ติดต่อทางไปรษณีย์
 •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอประวัติการรักษาที่เอกสารแนบ
 •  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารตามที่ระบุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 •  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารมาทางไปรษณีย์ พร้อมแนบค่าธรรมเนียมแพทย์ 500 บาท (เงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ส่งมาที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ขอประวัติการรักษา) 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361234 ต่อ 1170 1171 1174 1175
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076-361234
แฟกซ์: 076-361333
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง