× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ.net
การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ.net

การขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สอบถามโทร 02-3069199

 ขั้นตอนการขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
 
รายละเอียดเบื้องต้น
 
ผู้รับบริการ
 
• กรอกแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษาพยาบาล
• แนบบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของเวชระเบียน
• หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่กระทำแทนเจ้าของเวชระเบียน

งานเวชระเบียน
 
• ตรวจสอบแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษาพยาบาล
• ค้นเวชระเบียน
• เลือกข้อมูลเวชระเบียนเฉพาะที่มีความจำเป็นในการรักษาต่อ เพื่อนำไปสำเนา
 
ผู้รับบริการ

• นำเวชระเบียนไปสำเนา
• ส่งคืนเวชระเบียนฉบับจริงที่งานเวชระเบียน
• รับบัตรประชาชนคืน
 
 
 
 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Email:tmhospital@mahidol.ac.th  โทร: 02-3069199
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง