× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน

การป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน - HealthServ

ตรุษจีน 2565 ใกล้เข้ามาแล้ว แต่โควิดยังไม่หมดไป ยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันไปต่อ เพื่อความปลอดภัย กรมอนามัยออกคำแนะนำไว้ดังนี้

article image1 - HealthServ
กรมอนามัย แนะนำการป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน
1. วางแผนก่อนซื้อ หรือเลือกซื้อของไหว้ จากตลาดที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus หรือจากร้านค้าที่ให้บริการระบบออนไลน์
2. เมื่อไปตลาดใช้เวลาให้สั้นที่สุด รักษาระยะห่าง เลี่ยงจุดบริการที่มีคนแออัด
เมื่อกลับถึงบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทันที
3. จัดสถานที่ไหว้ ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือทุกครั้งก่อน - หลัง ทำพิธี แยกภาชนะปักธูป เลี่ยงการปักลงในอาหาร ลดการเผากระดาษไหว้
4. อุ่นอาหารไหว้ หรือล้างทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำมารับประทาน
5. การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ  ต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  รักษาระยะห่างขณะใช้บริการหรือควรเลี่ยงหากสถานที่มีผู้คนแออัด กลับถึงบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทันที
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)