× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การให้บริการของฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กรณีขอประวัติการรักษาต่อ/ ประกันชีวิต 02-2564576
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 02 256 4000 ต่อ 92090
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

การให้บริการของฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
ให้บริการดังนี้
บริการเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
บริการข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน ในรูปแบบ CD
บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์และสถิติต่าง ๆ
 

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ 
อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอุปการเวชกิจ ชั้น 6 
 
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 02 256 4000 ต่อ 92090
 
กรณีขอประวัติการรักษาต่อ/ ประกันชีวิต 02-2564576
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง