× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สสจ.กาฬสินธุ์จัดอบรม ครูสอนปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

สสจ.กาฬสินธุ์จัดอบรม ครูสอนปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน - HealthServ

พัฒนาความรู้ ทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ของบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ และถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนต่อไปได้วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการอบรมโครงการหลักสูตรครูสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บและถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนต่อไป

หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิการกุศล จำนวน 100 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบสนับสนุนจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)