× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ขนส่งทางบก เข้มมาตรการคุมโควิด ดูแลประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์

ขนส่งทางบก เข้มมาตรการคุมโควิด ดูแลประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์ - HealthServ

12 เมษายน 2565 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าว “เทศกาลสงกรานต์ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์”

GreenShopCafe.com
Sponsor


        นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้ดำเนินการดังนี้


1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
 • ได้จัดสถานที่นั่งรอ
 • จัดระบบคิวการเข้าซื้อตั๋วโดยสาร และการขึ้นรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกัน
 • จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
 • ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ช่องจำหน่ายตั๋ว ที่นั่ง ราวจับบันได หรือบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน2) รถโดยสารสาธารณะ มีมาตรการ ดังนี้
 • เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ราวจับบริเวณประตูรถหรือบันได เบาะที่นั่ง
 • สำหรับห้องสุขาบนรถโดยสารสาธารณะให้ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นกรณีพิเศษ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
 • จัดให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง
 • กำกับ ดูแล ให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการและผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และจัดให้มีหน้ากากสำรองไว้บริการหรือจำหน่ายด้วย
 • งดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารกินอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
 • ปรับรูปแบบการซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นแทนการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่ง        สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ หากผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการขึ้นรถโดยสารได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้กำกับดูแลพนักงานขับรถ และพนักงานบริการรถโดยสารสาธารณะควรได้รับการฉีดวัดซีนให้ครบก่อนให้บริการ และให้มีการตรวจ ATK เป็นระยะๆ 
        ทางด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางให้สงกรานต์ ในปี 2565 นี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุข โดยยึด 3 ประเด็นสำคัญ คือ
 1. ครอบครัวปลอดภัย ผู้ที่จะไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัด หรือครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด ควรได้รับวัคซีน
 2. ชุมชนปลอดภัย ให้ศูนย์ปกติการระดับตำบล อำภอ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเข้ามาช่วยดูแลโดยมีมาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด
 3. กลับบ้านปลอดภัย เมื่อเดินทางกลับมาย้านให้กำชับดูแลตนเอง ถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ทันที
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)