× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ขอวัคซีนพาสปอร์ต ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่ใด

ขอวัคซีนพาสปอร์ต ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อที่ใด - HealthServ

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่) 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ 3. โรงพยาบาลฝาง 4. โรงพยายาลสันทราย 5. โรงพยาบาลจอมทอง 6. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

วัคซีนพาสปอร์ต คือ เอกสารรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง 


1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่)
ใช้เวลา 10 วัน 
ติดต่อ 053-211048-50 ต่อ 110
 

2. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ใช้เวลา 10 วัน 
ติดต่อ 053-999200 ต่อ 2324


3. โรงพยาบาลฝาง
ใช้เวลา 10 วัน 
ติดต่อ 053-451144


4. โรงพยายาลสันทราย 
ใช้เวลา 10 วัน 
ติดต่อ 089-3625277


5. โรงพยาบาลจอมทอง
ใช้เวลา 10 วัน 
ติดต่อ 053-341218-9


6. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว
ใช้เวลา 3-5 วัน 
ติดต่อ 053-276364


เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือเดินทาง (passport) 
2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ใบรับรองต้องมี QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน)
3. บัตรประจำตัวประชาชน 

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับพร้อมเซนรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท ต่อครั้ง
 
สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนพาสปอร์ตแล้วและประสงค์จะอัพเดตเล่ม (เพิ่มจำนวนเข็มวัคซีน) ขั้นตอนการอัพเดตเล่มให้ดำเนินการเหมือนเดิมทุกประการ

***เสียค่าบริการครั้งละ 50 บาท***

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดระยะหมดอายุของวัคซีนพาสปอร์ต และหากต้องการเพิ่มข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เตรียมเอกสารเหมือนเดิมทุกประการ 
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)