× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนเข็มที่ 4 - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนเข็มที่ 4 - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - HealthServ

6 เมษายน 2565 พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนเข็มที่ 4 จากวารสาร New England Journal of Medicine ที่รายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 4 ในประเทศอิสราเอล มีบทสรุปที่น่าสนใจดังนี้

GreenShopCafe.com
Sponsor

ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนเข็มที่ 4 มาแล้วครับ....

 
5 เมษายน 2565 มีรายงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ New England Journal of Medicine เป็นการศึกษาในโลกแห่งความจริง (Real World Study) จากอิสราเอล ในประชากร 1,252,331 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สี่ (หลังเข็มที่สาม 4 เดือน) ในช่วงการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (10 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2565) พบว่า
 
อัตราการเป็นโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยัน ต่อ 100,000 วันบุคคล (person-day) คือ 177 ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 4 เข็ม และ 361 ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม และ 388 ในกลุ่มควบคุมภายใน (ได้รับวัคซีนเข็มที่สี่ 3-7 วัน) เมื่อทำการวิเคราะห์ปรับตามปัจจัยต่าง ๆ พบว่าการเกิดโควิด-19 ในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากได้รับวัคซีน 4 เข็มต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 2.0 เท่า และต่ำกว่ากลุ่มควบคุมภายใน 1.8 เท่า อย่างไรก็ตาม การป้องกันนี้ลดลงในสัปดาห์ต่อมา
 
อัตราการเป็นโควิด-19 ที่รุนแรงต่อ 100,000 วันบุคคล (person-day) คือ 1.5 ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สี่ และ 3.9 ในกลุ่มวัคซีนเข็มที่สาม และ 4.2 ในกลุ่มควบคุมภายใน  เมื่อทำการวิเคราะห์ปรับตามปัจจัยต่าง ๆ พบว่าการเกิดโควิด-19 ที่รุนแรงในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากได้รับวัคซีน 4 เข็ม ต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 3.5 เท่า และต่ำกว่าในกลุ่มควบคุมภายในที่ 2.3 เท่า  การป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงไม่ได้ลดลงในช่วง 6 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 
 
สรุปว่า อัตราการเป็นโควิด-19 และการเป็นโควิด-19 ที่รุนแรง ลดลงหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 4 เข็ม เมื่อเทียบกับที่ได้รับเพียง 3 เข็ม การป้องกันการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันลดลงเมื่อเวลาผ่านไป  ในขณะที่การป้องกันโควิด-19 ที่รุนแรงไม่ได้ลดลงในช่วงการศึกษา  
 
วัคซีนที่อิสราเอลใช้เป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่เป็น mRNA เพียงชนิดเดียว ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ใช้วัคซีนหลากหลายชนิด แต่ก็พอจะนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้วัคซีนในบ้านเรา ที่ตอนนี้แนะนำรับวัคซีนเข็มที่ 4 หลังเข็มที่ 3 นานกว่า 4 เดือน เช่นกัน
 
การศึกษานี้ยังแสดงว่าการรับวัคซีนเข็มที่ 4 หลังจากรับเข็มที่ 3 เกิน 4 เดือนอาจไม่ช่วยลดการติดเชื้อได้มาก แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนในคนอายุมากกว่า 60 ปีครับ  มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่แนะนำกันนะครับ
 

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


อ่านฉบับเต็มได้ที่ 
Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel
List of authors. Yinon M. Bar-On, M.Sc., Yair Goldberg, Ph.D., Micha Mandel, Ph.D., Omri Bodenheimer, M.Sc., Ofra Amir, Ph.D., Laurence Freedman, Ph.D., Sharon Alroy-Preis, M.D., Nachman Ash, M.D., Amit Huppert, Ph.D., and Ron Milo, Ph.D.
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)