× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน เสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ภายหลังจากคณะกรรมการชุดแรกที่แต่งตั้งเมื้อ 22 พฤษภาคม 2561 ครบและหมดวาระลง

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการแพทย์)
 
2.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการสาธารณสุข)
 
3.นายปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมาย)
 
4.นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก)
 
5.นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
 
6.นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
7.นายสมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
8.นายอิศรา ศานติศาสน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
9.นางฐาณิษา สุขเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง