News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้ HealthServ.net
คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้ HealthServ.net

สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ จ.อุบลฯ สำนักงานสาธารณสุขจ.อุบลราชธานี แจ้งข้อมูลติดต่อต่างๆ ดังนี้

 

ในพื้นที่อ.เมือง อุบลราชธานี ติดต่อหน่วย CMU

ในพื้นที่อ.เมือง อุบลราชธานี ติดต่อหน่วย CMU คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
ในพื้นที่อ.เมือง อุบลราชธานี ติดต่อหน่วย CMU คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

จุดตรวจโควิดของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ

จุดตรวจโควิดของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
จุดตรวจโควิดของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.วารินชำราบ รพ.และรพ.สต.

อ.วารินชำราบ รพ.และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.วารินชำราบ รพ.และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.พิบูลมังสาหาร

อ.พิบูลมังสาหาร คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.พิบูลมังสาหาร คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ทุ่งศรีอุดม

อ.ทุ่งศรีอุดม  คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ทุ่งศรีอุดม  คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.น้ำขุ่น รพ.-สสจ.น้ำขุ่น และรพ.สต.

อ.น้ำขุ่น รพ.-สสจ.น้ำขุ่น และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.น้ำขุ่น รพ.-สสจ.น้ำขุ่น และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.บุณฑริก

อ.บุณฑริก  คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.บุณฑริก  คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.น้ำยืน รพ.-สสจ.น้ำยืน และรพ.สต.

อ.น้ำยืน รพ.-สสจ.น้ำยืน และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.น้ำยืน รพ.-สสจ.น้ำยืน และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.โพธิ์ไทร รพ.โพธิ์ไทร และรพ.สต.

อ.โพธิ์ไทร รพ.โพธิ์ไทร และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.โพธิ์ไทร รพ.โพธิ์ไทร และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ดอนมดแดง รพ.ดอนมดแดงและรพ.สต.

อ.ดอนมดแดง รพ.ดอนมดแดงและรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ดอนมดแดง รพ.ดอนมดแดงและรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.เขื่องใน

อ.เขื่องใน คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.เขื่องใน คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ตาลสุม

อ.ตาลสุม คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ตาลสุม คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.สิรินธร

อ.สิรินธร คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.สิรินธร คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ตระการพืชผล

อ.ตระการพืชผล คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ตระการพืชผล คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.สำโรง รพ.สำโรง และรพ.สต.

อ.สำโรง รพ.สำโรง และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.สำโรง รพ.สำโรง และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.เขมราฐ และรพ.สต.

อ.เขมราฐ และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.เขมราฐ และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 
 คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.เดชอุดม รพร.-สสจ.เดชอุดม และรพ.สต.

อ.เดชอุดม รพร.-สสจ.เดชอุดม และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.เดชอุดม รพร.-สสจ.เดชอุดม และรพ.สต. คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.นาตาล

อ.นาตาล คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.นาตาล คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ม่วงสามสิบ

อ.ม่วงสามสิบ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ม่วงสามสิบ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.นาเยีย

อ.นาเยีย คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.นาเยีย คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.เหล่าเสือโก้ก

อ.เหล่าเสือโก้ก คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.เหล่าเสือโก้ก คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.สว่างวีระวงศ์

อ.สว่างวีระวงศ์ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.สว่างวีระวงศ์ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.โขงเจียม

อ.โขงเจียม คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.โขงเจียม คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.กุดข้าวปุ้น

อ.กุดข้าวปุ้น คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.กุดข้าวปุ้น คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

อ.ศรีเมืองใหม่

อ.ศรีเมืองใหม่ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
อ.ศรีเมืองใหม่ คนอุบลฯ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดดังนี้
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง