× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการ (เขตสุขภาพ 1-13)

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการ (เขตสุขภาพ 1-13) - HealthServ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [update มิถุนายน 2565] จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แบ่งตามเขตสุขภาพ 1-13 เขต (กทม.เขต 13) พร้อมเบอร์โทร.

* แนะนำโทรตรวจสอบกับรพ.หรือคลินิกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนเข้ารับบริการ บางแห่งอาจจำกัดวัน/เวลาให้บริการ บางแห่งอาจมีเงื่อนไขเฉพาะเช่น นัดล่วงหน้า, ให้บริการเฉพาะพื้นที่ภูมิลำเนาเท่านั้น เป็นต้น 

ข้อมูลจากระบบค้นหารายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0-2591-7007 ต่อ 2301 0-2149-5647, 063-207-6460


เขตสุขภาพที่ 1

 
 
เขตสุขภาพที่ 1
 
ลำปาง
คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมฯ สสจ.ลำปาง สสจ. 054-227-527-8 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.เกาะคา รพช. 054-281-393 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.งาว รพช. 054-261-253 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.แจ้ห่ม รพช. 054-271-005-6 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.เถิน รพช. 054-291-585 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.มะเร็งลำปาง รพ.สังกัดกรม 0 5433 5262 พ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.เมืองปาน รพช. 054-276-345-6 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.แม่ทะ รพช. 054-289-184 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.แม่พริก รพช. 054-299-324 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.แม่เมาะ รพช. 054-266-032 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.ลำปาง รพศ 054-237-400 ต่อ 8364 พุธ 08.30 - 16.30 น.
รพ.วังเหนือ รพช. 054-279-100 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ รพ.สต.
รพ.สต.สะเลียมหวาน รพ.สต. 054 241 562
รพ.สบปราบ รพช. 054-296-085 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.เสริมงาม รพช. 054-286-117 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.ห้างฉัตร รพช. 054-269-506 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 
 
ลำพูน
รพ.ทุ่งหัวช้าง รพช. 053-975-201 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านธิ รพช. 053-984-325 จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านโฮ่ง รพช. 053-980-377 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ป่าซาง รพช. 053-555-258 จันทร์และอังคาร 08.30 - 12.00 น.
รพ.แม่ทา รพช. 053-976-000 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.ลำพูน รพท 053-569-100 จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ลี้ รพช. 053-596-513 อังคาร 13.00 -16.00 น.
รพ.เวียงหนองล่อง รพช. 053-504-043 จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00น.
รพ.สต.บ้านหลุก รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ริมปิง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.เหล่ายาว รพ.สต.
รพ.สต.อุโมงค์ รพ.สต. รอยืนยัน
สอน.ป่าซาง รพ.สต.
 
 
เชียงใหม่
รพ.จอมทอง n/a
รพ.ไชยปราการ รพช. 053 870 444 ศุกร 08.30-16.30 น.
รพ.ดอยสะเก็ด n/a
รพ.นครพิงค์ รพศ 053-999-200 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.ประสาทเชียงใหม่ รพ.สังกัดกรม 0 5322 1676,0 5321 7704 รอยืนยัน
รพ.ฝาง รพท 053-451444 พุธ 08.30-12.00 น.
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก.ศึกษา 053-936150
รพ.แม่วาง รพช. 053-928-044 พุธ 13.00-16.30 น.
รพ.แม่ออน รพช. 053-880-745 จ สัปดาห์ที่ 1,3 13.00-16.30 น.
รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด รพ.สต.
รพ.สต.บ้านป่าแดง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง รพ.สต.
รพ.สต.ยางเนิ้ง รพ.สต.
รพ.สวนปรุง รพ.สังกัดกรม 053-908-500 อังคารและพฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
รพ.สันป่าตอง n/a
รพ.สารภี รพช. 053-321179 053-321062 อ. พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.ฮอด n/a
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก.ศึกษา 053-934898 08.00 - 16.00 น.
 
เชียงราย
รพ.ขุนตาล รพช. 053-606-221 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพศ 053-910-600 จ พฤ 08.00-16.00 น. และพ. 13.00-16.00
รพ.เชียงแสน รพช. 053 777 017 พฤ 08.30-16.30 น.
รพ.ดอยหลวง รพช. 053 790 056 จันทร์ 08.30-16.30 น.
รพ.เทิง รพช. 053-795-259 รอยืนยัน
รพ.ป่าแดด รพช. 053-761-019 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.พญาเม็งราย รพช. 053-799-033 พุธ 08.30-16.30 น.
รพ.พาน รพช. 053-721-345 08.00 - 16.00 น.
รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก.ศึกษา 0 5391 7563 พฤ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.แม่จัน รพช. 053-771-300 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.แม่ฟ้าหลวง รพช. 0 5373 0357-8 087-5787899
รพ.แม่ลาว รพช. 053-603-100 จันทร์และศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.แม่สรวย รพช. 053-786-017 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.แม่สาย รพช. 053-731300 ต่อ 2444 จ. - ศ. 08.30 -16.30 น.
รพร.เชียงของ รพช. 053-791-206 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
รพ.เวียงแก่น รพช. 053-603-140 08.00 - 16.00 น.
รพ.เวียงเชียงรุ้ง รพช. 0 5395 3137-8 อ. และ พฤ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.เวียงป่าเป้า รพช. 053-781-342 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
รพ.สต.บัวสลี รพ.สต. 053 673 479 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.แม่เจดีย์ใหม่ รพ.สต. 053 679 357 08.30 - 16.30 น.
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร รพช. 053-603-123 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
 
 
แพร่
รพ.แพร่ รพท 054-533-500 ต่อ 1205 พ 13.00-16.30 น.
รพร.เด่นชัย รพช. 054-613-134, 054-613-354 ต่อ 608,716 ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
รพ.ร้องกวาง รพช. 054 597 298 อ 08.30-16.30 น.
รพ.ลอง รพช. 054 581 479 ต่อ 1096 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.วังชิ้น รพช. 054-589-252-4 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.พระหลวง รพ.สต. 054 543 451 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สอง รพช. 054-591-575 อังคาร 08.30 - 12.00 น.
รพ.สูงเม่น รพช. 054-541-299, 054-541-430 อ. 13.00-16.30 น.
รพ.หนองม่วงไข่ รพช. 054-647-458-9 ศ. 08.30 - 16.30 น.
สอน.แม่จั๊วะ รพ.สต. 054 613 395 อ. 08.30 - 12.00 น.
 
พะเยา
รพ.จุน รพช. 054-409-200 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.เชียงคำ รพท 054-409-000 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.เชียงม่วน รพช. 054-495-018 จ-ศ 08.00-16.00 น.
รพ.ดอกคำใต้ รพช. 054-409-500 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ปง รพช. 054-497-030 จ-ศ 08.00-16.00 น.
รพ.พะเยา รพท 054-409-300 จันทร์ 13.00-16.00 น.
รพ.แม่ใจ รพช. 054-409-600 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.พระธาตุขิงแกง รพ.สต.
สอน.อนาลโย รพ.สต.
 
น่าน
รพ.เฉลิมพระเกียรติ n/a
รพ.เชียงกลาง รพช. 054 797 111 รอยืนยัน
รพ.ท่าวังผา รพช. 054-059-666 พุธ 13.30-16.00 น.
รพ.ทุ่งช้าง n/a
รพ.น่าน รพท 054-719-000 ศ 09.00-12.00 น.
รพ.นาน้อย รพช. 054-718-196 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
รพ.นาหมื่น รพช. 054-787-013-4 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.บ่อเกลือ รพช. 0 5477 8066 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.บ้านหลวง n/a
รพ.ภูเพียง รพช. 0-5460-1166 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.แม่จริม รพช. 054-771-493 พุธ 08.30 - 16.30 น.
รพร.ปัว รพช. 054-791-701 ต่อ 2232 อ. 13.00-16.00 น.
รพ.เวียงสา รพช. 054 690810 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.ปางค่า รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สองแคว รพช. 054 718 817 พุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 08.00-12.00 น.
รพ.สันติสุข รพช. 054 767 168 พฤ 13.00-16.00 น.
สอน.สถาน รพ.สต. 054-719305 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
 
++++++++
 

เขตสุขภาพที่ 2

 
 
เขตสุขภาพที่ 2
 
พิษณุโลก
รพ.จิตเวชพิษณุโลก รพ.สังกัดกรม 055-002-050 จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-14.00 น.
รพ.ชาติตระการ รพช. 055-381-020 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
รพ.เนินมะปราง รพช. 055 399055 อ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.บางกระทุ่ม รพช. 055-391-061-2 ต่อ 125, 150 จันทร์ 08.30 – 14.00 น.
รพ.บางระกำ รพช. 055-371168, 055-371170 พ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.พรหมพิราม รพช. 055-252052 ต่อ 807 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.พุทธชินราช รพศ 055-270-300 ต่อ 15145 พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น.
รพร.นครไทย รพช. 094-607-5559 จ. พ. ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.วังทอง รพช. จ. - ศ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.วัดโบสถ์ รพช. 0 5536 1079 จ. 09.00 - 14.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กมลาศรม สสจ.พิษณุโลก สสจ. 0 5525 2600 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
 
สุโขทัย
รพ.กงไกรลาศ รพช. 0 5569 1152 จ. 13.30 - 16.00 น.
รพ.คีรีมาศ รพช. 055 627 084 พุธ 13:00-16:30 น.
รพ.ทุ่งเสลี่ยม รพช. 0 5565 9175 อ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.บ้านด่านลานหอย รพช. 087-3119706 อ. 14.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีนคร รพช. 055-652-725 จ. - พฤ. 14.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพท 055-682-030 อังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
รพ.ศรีสัชนาลัย รพช. 055-673136-7 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.กลางดง รพ.สต. 055-659233 จ. และ ศ. 08.00
รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต. 055-624712 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ท่าชัย รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ไทยชนะศึก รพ.สต. 055-659019 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านสวน รพ.สต. 055-699196 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย รพ.สต. 055-660979 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สวรรคโลก รพช. 0 5564 1592, 0 5564 1083 รอยืนยัน
รพ.สุโขทัย รพท 055-611-702 พุธ 13.30 - 16.30 น.
สอน.เมืองเก่า รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 14.00 น.
 
 
 
ตาก
รพ.บ้านตาก รพช. 055-591435 ถึง 6 055-592079 ถึง 81 รอยืนยัน
รพ.พบพระ รพช. 055-569-211 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.แม่ระมาด รพช. 055-581-229 อังคาร, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
รพ.แม่สอด รพท 055-531-224, 055-531-229, 055-531-990 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
รพ.วังเจ้า รพช. 055-593060 ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.คลองขยางโพรง รพ.สต. 086-4492048 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.นาโบสถ์ รพ.สต. 0 5589 5056
รพ.สต.ไม้งาม รพ.สต. 055-890134 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพท 055-511-024 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
รพ.สามเงา รพช. 055-800-597-8 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.อุ้มผาง รพช. 055-561270 รอยืนยัน
สอน.แม่จะเรา รพ.สต. 081-9619118 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
อุตรดิตถ์
รพ.ตรอน รพช. 055-825-859 พุธ 08.30 - 12.00 น.
รพ.ทองแสนขัน รพช. 055-418-035 - 42 ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ท่าปลา รพช. 055-499-070 พฤ 13.00-16.00 น.
รพ.น้ำปาด รพช. 055 481 574 จ 08.30-16.30 น.
รพ.บ้านโคก รพช. 055-486-126 08.30 - 16.30 น.
รพ.พิชัย รพช. 055-832-100 จ 13.00-16.30 น.
รพ.ฟากท่า รพช. 055 489 339 พุธ 08.30-16.30 น.
รพ.ลับแล รพช. 055-431-976 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.ท่าสัก รพ.สต. 0 5549 6000 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.ร่วมจิต รพ.สต.
รพ.อุตรดิตถ์ รพศ 055-409-999 จ. - ศ. 08.30-16.00 น.
รพ.อุตรดิตถ์ สาขา 1 (ศิลาอาสน์) รพช. 055-403340 จ. - ศ. 08.30-16.00 น.
 
 
เพชรบูรณ์
รพ.เขาค้อ รพช. 0 5672 8075-7 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ชนแดน รพช. 0 5676 1302 รอยืนยัน
รพ.น้ำหนาว รพช. 056 705 793 จันทร์ 08.30-12.00 น.
รพ.บึงสามพัน รพช. 056-731-284 พุธ ที่ 1,3 08.30-16.30 น.
รพ.เพชรบูรณ์ รพท 056 717 600 ศุกร์ 1 3 13.00-16.30 น.
รพร.หล่มเก่า รพช. 064-561-4338 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.วังโป่ง รพช. 0 5678 6452 รอยืนยัน
รพ.วิเชียรบุรี รพท 0 5692 8170 จ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ศรีเทพ รพช. 0 5679 9467 จ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.พุเตย รพ.สต. 056 797 737 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.หนองไผ่ รพช. 056 781 114 อังคาร 08.30-16.30 น.
รพ.หล่มสัก รพช. 056-711010 ต่อ 109 จ. - ศ. 08.00 - 16.30 น.
สสจ.เพชรบูรณ์ สสจ. 0 5671 1010 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
สอน.บ้านงิ้วงาม รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
 
 
++++++++
 
 

เขตสุขภาพที่ 3

 
เขตสุขภาพที่ 3
 
ชัยนาท
รพ.ชัยนาทนเรนทร รพท 062-363-2955 อังคาร 13.00-16.30 น.
รพ.เนินขาม รพช. 056-410-881 ศ 13.00-16.00 น.
รพ.มโนรมย์ รพช. 02-725-9595 ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
รพ.วัดสิงห์ รพช. 056-461-344 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สรรคบุรี รพช. 056-481-016 อังคาร 08.30 - 16.00 น.
รพ.สรรพยา รพช. 056-499-769 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
รพ.หนองมะโมง รพช. 056-466-993 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.หันคา รพช. 056-451-880 พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
 
อุทัยธานี
รพ.ทัพทัน รพช. 056-540-026 ศ 13.00-16.30 น.
รพ.บ้านไร่ รพช. 056-539-000 ศ 08.30-16.30 น.
รพ.ลานสัก รพช. 056-537-086 อ 13.00-16.30 น.
รพ.สต.หูช้าง รพ.สต. 056-542-140 จ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สว่างอารมณ์ รพช. 056-599-000 พฤ 13.30-16.00 น.
รพ.หนองขาหย่าง รพช. 056-545-201 ศ 13.00-16.30 น.
รพ.หนองฉาง รพช. 056-531-141 พ พฤ 08.30-15.30 น.
รพ.ห้วยคต รพช. 056-518-005 อ 13.00-16.00 น.
รพ.อุทัยธานี รพท 056-511-081 พ 13.00-16.30 น.
สอน.นวมินทราชินี รพ.สต. 056-989-083 จ. 08.30 - 16.30 น.
 
นครสวรรค์
รพ.เก้าเลี้ยว รพช. 056-383-562 พฤ 08.30-12.00 น.
รพ.โกรกพระ รพช. 056-291-200 ศ 13.00-16.00 น.
รพ.ชุมแสง รพช. 056-282-223 อ 08.30-12.00 น.
รพ.ตากฟ้า รพช. 056-241-027 จ 08.00-12.00 น.
รพ.ตาคลี รพช. 056-801-112 อ 08.30-16.30 น.
รพ.ท่าตะโก รพช. 056-249-036 อ 13.00-16.00 น.
รพ.บรรพตพิสัย รพช. 056-279-500 จ-ศ 14.30-16.30 น.
รพ.พยุหะคีรี รพช. 056-341-755 พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.ไพศาลี รพช. 056-259-378 พฤ ที่ 2 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.แม่วงก์ รพช. 056-238-012 จ 13.00-16.30 น.
รพ.ลาดยาว รพช. 056-385-011 พ 13.00-16.30 น.
รพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่อ รพ.สต.
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพศ 056-219888 ต่อ 1870 056-219888 ต่อ 1166 พุธ 08.30 - 16.00 น.
รพ.หนองบัว รพช. 056-876-224 อ 13.00-16.30 น.
 
 
กำแพงเพชร
รพ.กำแพงเพชร รพท 055-022-000 อังคาร และพฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
รพ.โกสัมพีนคร รพช. 055-714 -081 พ 08.30-12.00 น.
รพ.ขาณุวรลักษบุรี รพช. 055-725-272 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.คลองขลุง รพช. 055-781-006 ศ 08.30-16.30 น.
รพ.คลองลาน รพช. 055-786-262 พฤ 08.30-12.00 น.
รพ.ทรายทองวัฒนา รพช. 055-862-208 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล รพช. 055-714-098 พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
รพ.ไทรงาม รพช. 055-791-006 ศ 08.30-16.30 น.
รพ.บึงสามัคคี รพช. 055-871-672 พฤ 08.30-12.00 น.
รพ.ปางศิลาทอง รพช. 055-741- 951 พุธ 08.30 - 16.30 น.
รพ.พรานกระต่าย รพช. 055-775-678 อ 13.00-16.30 น.
รพ.ลานกระบือ รพช. 055-769-086 อ 08.30-16.30 น.
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.สต. 055 739 279 รอยืนยัน
รพ.สต.หนองกรด รพ.สต. 055 746 153 รอยืนยัน
 
 
++++++++
 
 

เขตสุขภาพที่ 4

 
เขตสุขภาพที่ 4
 
ปทุมธานี
รพ.คลองหลวง รพช. 02 904 6446
รพ.ธัญบุรี รพช. 02 577 2600 อ. 09.00 - 16.00 น.
รพ.ปทุมธานี รพท 02-598-8888 พุธ และ ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
รพ.ประชาธิปัตย์ รพช. 02 567 4048 พุธ ที่ 2 ของเดือน 08.30-12.00 น.
รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี รพ.สังกัดกรม 0 2546 1969 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ลาดหลุมแก้ว รพช. 02 599 1650
รพ.ลำลูกกา รพช. 02 563 1080
รพ.สต.กระแชง รพ.สต. 02-5934115 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองพระอุดม รพ.สต. 02-9260213 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองสอง หมู่ 13 รพ.สต. 02-9083077 รอยืนยัน
รพ.สต.คลองสอง หมู่ 7 รพ.สต. 02 524 0652 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองสาม หมู่ 5 รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองสี่ หมู่ 13 รพ.สต. 02 986 6642 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองหนึ่ง หมู่ 13 รพ.สต. 02-5292320 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คลองหนึ่ง หมูู่ 8 รพ.สต. 02-5169538 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 1 รพ.สต. 02-7974164 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บางขะแยง รพ.สต. 02-5982723 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บางเดื่อ 2 หมู่ 3 รพ.สต. 02-5811313 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บางเตย หมู่ 5 รพ.สต. 02-5931661 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บางหลวง รพ.สต. 02-9784129 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
รพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต. 02-5012782 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บึงบอน รพ.สต. 02-5978559 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.บึงสนั่น รพ.สต. 02-9089389 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.สามโคก รพ.สต. 02-5932401 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.หน้าไม้ หมู่ 5 รพ.สต. 02-9793898 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.หลักหก 1 หมู่ 7 รพ.สต. 25364463 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.หลักหก 2 หมู่ 1 รพ.สต. 02-9291458 อ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.สามโคก รพช. 02-199-3796 ต่อ 132 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.หนองเสือ รพช. 02-549-1053 พุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 08.30 - 16.00 น.
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.สต. 02-5368126 จ. 13.00 - 16.00 น.
สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 รพ.สต. 02-9040299 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยจีน) มหาวิทยาลัยรังสิต ก.ศึกษา 099-3563262 จ.-ศ. 09.00-17.00 น. และ ส.-อา. 09.00-20.00 น.
สอน.บ่อเงิน รพ.สต. 02-5993298 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
สอน.บ้านกลาง รพ.สต. 02-5980487 รอยืนยัน
 
 
นนทบุรี
รพ.บางบัวทอง รพช. 02-571-7899 พุธ​ 8.30-15.00 น.
รพ.บางใหญ่ รพช. 02-903-8364-5 รอยืนยัน*
รพ.พระนั่งเกล้า รพศ 02-528-4567 จันทร์ 13.00-16.30 น.
รพ.ศรีธัญญา รพ.สังกัดกรม 0 2528 7800 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สังกัดกรม 0 2591 7007 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
สถาบันบำราศนราดูร n/a
 
 
พระนครศรีอยุธยา
รพ.ท่าเรือ รพช. 035 340 002 จ. - ศ. 13.30 - 15.30 น.
รพ.บางซ้าย รพช. 035-375-908 ต่อ 46 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
รพ.บางไทร รพช. 035-371-029-30 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.บางบาล รพช. 035-302-961 , 035-302-984 ศุกร์ที่ 1 ของเดือน
รพ.บางปะอิน รพช.
รพ.บ้านแพรก รพช. 035-386121 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ผักไห่ รพช. 035-391306 วันศุกร์ สัปดาห์ที่3 ของเดือน เวลา 13:30 - 16:30 น.
รพ.พระนครศรีอยุธยา รพศ 035-211888 ศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 13.00 - 16.30 น.
รพ.มหาราช รพช. 0 3538 9027-8 จ. แรกของเดือน 08.30 - 12.00 น.
รพ.ลาดบัวหลวง รพช. 035-379-094 ต่อ 230 พุธ 09.00 - 12.00 น.
รพ.วังน้อย รพช. 035 271 033 พุธ ที่ 1 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.สต.คานหาม รพ.สต. 035-800-538 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.คู้สลอด รพ.สต. 089-8019009 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.เชียงรากน้อย รพ.สต. 089-9017612 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ่อตาโล่ รพ.สต. 081-2981687 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านลานเท รพ.สต. 035-798-240, 089-9017628 พฤ 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.ไผ่ลิง รพ.สต. 089-9019070 พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน 09.00 - 12.00 น.
รพ.สต.พยอม รพ.สต. 062-5684553 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.ลาดชิด รพ.สต. 035 392 788 ศ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.วัดขนอนเหนือ รพ.สต. 035-706586 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.วัดพระญาติการามตำบลไผ่ลิง รพ.สต. 035-213-019 พฤหัส สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
รพ.สต.สวนพริก รพ.สต. 089-9019072 อ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.สามตุ่ม รพ.สต. 081-9485995 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.สำพะเนียง รพ.สต. 035-386-499 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) รพช. 035-200910
รพ.เสนา รพท 035-743-862 ต่อ 729 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 15.00 น.
รพ.อุทัย รพช. 035 356 336
สอน.นครหลวง รพ.สต. 081-9478796 พ. 13.00 - 16.30 น.
 
อ่างทอง
รพ.ไชโย รพช. 0 3564 7018-9 จ. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
รพ.ป่าโมก รพช. 035 661 072
รพ.โพธิ์ทอง รพช. 035-610-688 อ. สัปดาห์ที่ 2, 4 13.00 - 16.30 น.
รพ.วิเศษชัยชาญ รพช. 035-631322 , 035-631408 พฤ 08.00-12.00 น.
รพ.สต.ไผ่จำศีล รพ.สต. 035 631 654 ศ. 08.30 - 15.30 น.
รพ.แสวงหา รพช. 035 695 312
รพ.อ่างทอง รพท 035-615-111 พฤ 13.30 - 16.30 น.
สอน.ยางซ้าย รพ.สต. 08 1345 7921 อ. 08.30 - 12.00 น.
 
สิงห์บุรี
รพ.ค่ายบางระจัน รพช. 0-3669-9357 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพ.ท่าช้าง รพช. 036-595117
รพ.บางระจัน รพช. 036-591486
รพ.สิงห์บุรี รพท 036-522-507 จันทร์ 13.00 - 15.00 น.
รพ.อินทร์บุรี รพท 036 581 993 พฤ 13.00-16.00 น.
 
ลพบุรี
รพ.โคกสำโรง รพช. 036-441657-61 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.ชัยบาดาล รพช. 036-461-022 พฤ. 08.30 - 12.30 น.
รพ.ท่าวุ้ง รพช. 0 3935 8226 อ. พ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.ท่าหลวง รพช. 036-497105 ศ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.บ้านหมี่ รพท 036-472051-6 จ 09.00-12.00 น.
รพ.พระนารายณ์มหาราช รพท 036-628032 อ. 13.30-16.00 น.
รพ.ลำสนธิ รพช. 036 793 673
รพ.สต.บ้านกล้วย รพ.สต. 0 3647 1232 พ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.โพตลาดแก้ว รพ.สต.
รพ.สระโบสถ์ รพช. 036 776 240
 
 
สระบุรี
รพ.แก่งคอย รพช. 036 358 585 อังคาร 13.00-16.30 น.
รพ.ดอนพุด รพช. 036-385-044, 036-385-444, 036-385-376 จ. 13.30 - 16.30 น.
รพ.บ้านหมอ รพช. 036 201 171 พฤ 08.30-12.00 น.
รพ.พระพุทธบาท รพท 036-266166 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.มวกเหล็ก รพช. 036342061 หรือ 036342063 จ. เวลา 8.30 - 12.00 น.
รพ.วังม่วงสัทธรรม รพช. 036 359 134 จันทร์ 13.30-16.00 น.
รพ.วิหารแดง รพช. 036-277-829 พ 08.30-16.00 น.
รพ.สต.คลองเรือ รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยขมิ้น รพ.สต. 036 336 957 จ. 10.00 - 15.30 น.
รพ.สระบุรี รพศ 038-684-444 ต่อ 6101 ศุกร์ 13.00-15.00 น.
รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 036-391-267-8 จันทร์ 08.30 – 12.00 น.
รพ.หนองแค รพช. 036-380-865 ต่อ 509 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.หนองแซง รพช. 036-399-234 อ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.หนองโดน รพช. 036 397 111 ศ. 13.00 - 16.00 น.
 
 
นครนายก
รพ.นครนายก รพท 037-311219 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
รพ.บ้านนา รพช. 037-381-833 รอยืนยัน
รพ.ปากพลี รพช. 037 639 763 พฤ.ที่ 2 ของเดือน 08.00 - 12.00 น.
รพ.องครักษ์ รพช. 0 3739 1290 อ. 08.00 - 12.00 น.
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ต.ทรายมูล รพ.สต.
สอน.สาริกา รพ.สต. 037 316679 อ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
++++++++
 

เขตสุขภาพที่ 5

 
 
เขตสุขภาพที่ 5
 
สมุทรสาคร
รพ.กระทุ่มแบน รพท 034 119 990 พฤหัสบดี เวลา08:30-12:00น.
รพ.สต.บ้านกาหลง รพ.สต.
รพ.สมุทรสาคร รพศ 034-497-366 คลินิกแบบผสมผสาน อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พุธ-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
สอน.บ้านคอกกระบือ รพ.สต.
 
 
สมุทรสงคราม
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ (ม.สวนสุนันทา) ก.ศึกษา 0 3477 3905 จ. พ. 08.30 - 15.00 น.
รพ.นภาลัย รพช. 034 761 478 รอยืนยัน
รพ.สต.ลาดใหญ่ รพ.สต. 0 3475 6018 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.วัดบางขันแตก รพ.สต. 0 3476 2350 08.30 - 16.30 น.
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รพท 034714314 ต่อ 2200 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
สุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ม.สวนสุนันทา) ก.ศึกษา 034-766477 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
นครปฐม
รพ.กำแพงแสน รพช. 0 3428 1686 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ดอนตูม รพช. 034-382096 ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
รพ.นครชัยศรี รพช. 034-331-156 พฤ 08.00 - 12.00 น.
รพ.นครปฐม รพศ 034 254 154 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.พุทธมณฑล รพช. 02-444-6032-33 อังคาร และพฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.วังน้ำเขียว รพ.สต. 0 3435 1807 รอยืนยัน
รพ.สต.หนองดินแดง รพ.สต. 0 3430 0247 รอยืนยัน
รพ.สามพราน รพช. 034-388-957 จันทร์และพฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
รพ.หลวงพ่อเปิ่น รพช. 034 961 113 รอยืนยัน
รพ.ห้วยพลูู รพช. 034 389 217 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 
ราชบุรี
รพ.ดำเนินสะดวก รพท 032-246-000-15 ต่อ 625 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา13.00 - 16.00 น.
รพ.บางแพ รพช. 032 381 149 อ 13.30-16.00 น.
รพ.บ้านโป่ง รพท 032-211408 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
รพ.ปากท่อ รพช. 032 282 677 พุธ 13.30-16.30 น.
รพ.โพธาราม รพท 032-719-400 จันทร์ 09.00 - 12.00 น.
รพร.จอมบึง รพช. 032 261 592
รพ.ราชบุรี รพศ 032-719600 ต่อ 1681 พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
รพ.วัดเพลง รพช. 032 399 290 พุธ 08.30-12.00 น.
รพ.สวนผึ้ง รพช. 032 364 496 จ พฤ 08.30-16.30 น.
 
เพชรบุรี
รพ.ชะอำ รพช. 032 471809 รอยืนยัน
รพ.ท่ายาง รพช. 0 3246 1100-1 พ. ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.พระจอมเกล้า รพท 032-709-999 ต่อ 3106 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.หนองขานาง รพ.สต. 0 3244 9500 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.หัวสะพาน รพ.สต. 0 3277 1588 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.30 - 16.00 น.
รพ.หนองหญ้าปล้อง รพช. 0 3249 4353-4 รอยืนยัน
 
สุพรรณบุรี
รพ.เจ้าพระยายมราช รพศ 035-514-999 เปิดทุกวัน 08.00 - 15.00 น.
รพ.ดอนเจดีย์ รพช. 0 3559 1032 ทุกวันทำการ 08.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีประจันต์ รพช. 035-581746 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 น.ถึง 16.00 น.
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รพท 035-531-077 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 น.ถึง 16.00 น.
รพ.อู่ทอง รพช. 035-565440, 035-551422 รอยืนยัน
 
 
ประจวบคีรีขันธ์
รพ.บางสะพาน รพช. 032 -691133, 032-691357 พฤ ที่ 1,3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.บางสะพานน้อย รพช. 032 699 025 ศุกร์แรกของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รพท 032-601060 ศุกร์แรกของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.ปราณบุรี รพช. 032-825565 ต่อ 609 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.30 น - 15.30 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
รพ.สต.บ้านเขาเต่า รพ.สต.
รพ.สามร้อยยอด รพช. 032-688-999 ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
รพ.หัวหิน รพท 032-523000 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
สอน.กม.5 อ.เมือง รพ.สต.
 
 
++++++++
 
 

เขตสุขภาพที่ 6

 
เขตสุขภาพที่ 6
 
สมุทรปราการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สมุทรปราการ สสจ. 0 2389 5980
รพ.บางจาก รพช. 02-464-3002 พุธ 08.00 - 16.00 น.
รพ.บางบ่อ รพช. 02-338-1193 อังคาร 08.30 - 15.30 น.
รพ.บางพลี รพท 02-752-4500 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.30 - 14.00 น.
รพ.บางเสาธง รพช. 02-170-9332 พฤ 08.30-16.30 น.
รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ รพช. 02-425-9407 รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านคู่สร้าง รพ.สต. 0 2461 1150,08 5980 4277 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สมุทรปราการ รพศ 02-701-8132 จันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
สอน.บ้านคลองบางปิ้ง รพ.สต. 0 2385 6337 จ. พฤ. ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
สระแก้ว
รพ.เขาฉกรรจ์ รพช. 037 561 103
รพ.โคกสูง รพช. 037 441 113 จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 037-262-995 พฤหัสบดี 08.00-16.00 น.
รพร.สระแก้ว รพท 037-243-018 จันทร์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น.
รพ.วังน้ำเย็น รพช. 037-251108-9 ต่อ 1401 วันพฤหัสบดี
รพ.สต.ซับมะนาว รพ.สต. 0 3755 0430 อ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.อรัญประเทศ รพท 037-231-010 ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 09.00-12.00 น.
สอน.วังสมบูรณ์ รพ.สต. 037-247477 พฤ. สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
 
 
ปราจีนบุรี
รพ.กบินทร์บุรี รพท 037-281-196-7 อังคารที่ 1 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพศ 037-211289 จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00- 16.00 น.
รพ.นาดี รพช. 037 289 057 รอยืนยัน
รพ.ประจันตคาม รพช. 037 291 368 รอยืนยัน
รพ.ศรีมหาโพธิ รพช. 037 279 204
รพ.ศรีมโหสถ รพช. 037-276127
รพ.สต.ลาดตะเคียน รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ศาลานเรศวร รพ.สต. จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
ฉะเชิงเทรา
รพ.ท่าตะเกียบ รพช. 038-556065 จ. 13.30 - 15.30 น.
รพ.แปลงยาว รพช. 038 589 002 รอยืนยัน
รพ.พุทธโสธร รพศ 038-814-375 จันทร์ และศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
รพ.ราชสาส์น รพช. 038-563-069 อังคาร 08.30 -16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.
สอน.ดอนฉิมพลี รพ.สต.
 
 
จันทบุรี
รพ.แก่งหางแมว รพช. 039-308028 อังคาร 09.00 - 16.00 น.
รพ.ขลุง รพช. 039-441-700 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.นายายอาม รพช. 0 3935 8226 ศ. สัปดาห์ที่ 3 13.00 น. - 16.30 น.
รพ.พระปกเกล้า รพศ 039-319-666 ศุกร์ที่ 4 ของเดือน 12.00-16.00 น.
รพ.มะขาม รพช. 039 389 454 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.สต.วังใหม่ รพ.สต. 039 491 534 ศ. สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
สอน.คลองพลู รพ.สต. 039 493 527 อ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
ตราด
รพ.เกาะกูด รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
รพ.เกาะช้าง รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
รพ.เขาสมิง รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
รพ.คลองใหญ่ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
รพ.ตราด รพท 039-511-040 อังคาร 13.00 - 16.30 น.
รพ.บ่อไร่ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
รพ.แหลมงอบ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 
ชลบุรี
รพ.ชลบุรี รพศ 038-931-000 พุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 15.00 น.
รพ.บางละมุง รพท 038-411-551-2 จันทร์ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.บ้านบึง รพช. 038-442-200
รพ.พนัสนิคม รพท 038-460-333 อ. และ พ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.มะเร็งชลบุรี รพ.สังกัดกรม 038 455 456 รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านหัวกุญแจ รพ.สต. 038-201-472 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สัตหีบ กม.10 รพช. 038-245051 อ. และ ศ. 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รพ.หนองใหญ่ รพช. 033-000463-4 พ. และ ศ. 08.30 - 16.00 น.
สอน.บ้านมาบลำบิด รพ.สต. 038-158-881 จ. พ. ศ. 13.00 - 16.00 น.
 
 
ระยอง
รพ.แกลง รพท 038-677-533 ต่อ 176 จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00-16.00น.
รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ รพท 038-684444 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.นิคมพัฒนา รพช. 038-038-050 จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพ.บ้านค่าย รพช. 038 641 005 อ และศ 13.00-16.00 น.
รพ.ระยอง รพศ 038-611-104 พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 
 
++++++++++
 
 
 

เขตสุขภาพที่ 7

 เขตสุขภาพที่ 7
 
ขอนแก่น
 
รพ.ขอนแก่น รพศ 043-232-555 ต่อ 3787 อังคาร 08.30 - 12.00 น.
รพ.โคกโพธิ์ไชย รพช. 043 216 100
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 043-209-999 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
รพ.ชนบท รพช. 0 4328 6084 อ. พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ชุมแพ รพท 043-311-044 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ซำสูง รพช. 0 4321 9192-4 08.00 - 16.00 ยกเว้นวันหยุดราชการ
รพ.น้ำพอง รพช. 043-441515-7 จ พ ศ เวลา 09.00 - 12.00 น.
รพ.โนนศิลา รพช. 043-009738 จ. พ. ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.บ้านไผ่ รพช. 0 4327 2234,0 4327 2357 อ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านฝาง รพช. 043-269206
รพ.เปือยน้อย รพช. 0 4349 4002-3 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.พระยืน รพช. 043 266 045
รพ.พล รพช. 043-414-711 ต่อ 155 พุธ 08.30 – 12.00 น.
รพ.ภูผาม่าน รพช. 043-396011, 043-396012 ต่อ 109
รพ.มัญจาคีรี รพช. 0 4338 1415-8 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพร.กระนวน รพช. 043-251302 อ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.เวียงเก่า รพช. 043-306701 อ. - พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.แวงน้อย รพช. 0 4349 9123-4 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.แวงใหญ่ รพช. 0 4349 6001 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านลาน รพ.สต. 08 6451 5528 รอยืนยัน
รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รพท 02-328-6901 เปิดทุกวัน 08.30-16.30 น.
รพ.สีชมพู รพช. 0 4339 9176 จ. - ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.หนองนาคำ รพช. 043-217194 จ. พ. ศ. 13.00 - 15.00 น.
รพ.หนองเรือ รพช. 099-168-7887 , 099-169-7997
รพ.หนองสองห้อง รพช. 0 4349 1010 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น
รพ.อุบลรัตน์ รพช. 0 4344 6112-3 พฤ 13.00 - 16.00 น.
สอน.เวียงเก่า รพ.สต.
 
 
มหาสารคาม
รพ.กันทรวิชัย รพช. 0-4378-9205 พฤ 13.00 - 16.00 น.
รพ.กุดรัง รพช. 043-728-198 ต่อ 27 พ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.แกดำ รพช. 043-787026 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.โกสุมพิสัย รพช. 043-761-330 , 043-762-042 ทุกวันอังคาร ที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์ เวลา 8.00-12.00 น.
รพ.ชื่นชม รพช. 043-751161 รอยืนยัน
รพ.เชียงยืน รพช. 043-781-045 ศุกร์ 08.30 -16.30 น.
รพ.นาเชือก รพช. 0 4377 9029 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.นาดูน รพช. 043-7970156 ต่อ 122 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.บรบือ รพช. 043-771-686 อังคาร 08.00 -12.00 น.
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพช. 043 791 442 ทุกวันพุธ เวลา 8.00 น.-12.00 น.
รพ.มหาสารคาม รพท 043-711-750 พฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
รพ.ยางสีสุราช รพช. 0 4372 9171 รอยืนยัน
รพ.วาปีปทุม รพช. 043-799110 อังคาร เวลา 13.00 -16.00 น
รพ.สต.เขื่อน รพ.สต. 043 994 609 จ. ที่ 2 ของเดือน 09.00 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ รพ.สต. 084-5559803 พฤ 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านแบก รพ.สต. 043-986052 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านวังปทุม รพ.สต. 043-902040 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.เสือโก้ก รพ.สต. 043-983048 พ. 08.30 - 12.00 น.
สอน.บ้านกระบาก รพ.สต. 043-986524 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
ร้อยเอ็ด
รพ.เกษตรวิสัย รพช. 043-589-074 ศ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.จตุรพักตรพิมาน รพช. 043-561-073 ทุกวันศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.จังหาร รพช. 0 4350 7122 จ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.เชียงขวัญ รพช. 043 509 123 รอยืนยัน
รพ.ทุ่งเขาหลวง รพช. 043-557126 พฤ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ธวัชบุรี รพช. 043-631-122-4 พ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ปทุมรัตต์ รพช. 043-587073 ต่อ 74 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.พนมไพร รพช. 043-591-321 ต่อ 2 พ. 13.30 - 16.00 น.
รพ.โพธิ์ชัย รพช. 0 4356 7074 อ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.โพนทราย รพช. 043 595 073 จ อ 13.00-16.00 น.
รพ.โพนทอง รพช. 043-571-321 จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.เมยวดี รพช. 043-577073 รอยืนยัน
รพ.เมืองสรวง รพช. 043-597-124 จันทร์ และพฤหัสบดี 08.30 -12.00 น.
รพ.ร้อยเอ็ด รพศ 043-518-200 ศุกร์ 9.00-12.00 น.
รพ.ศรีสมเด็จ รพช. 043 508 151 วันพฤหัสบดี
รพ.สต.บ้านข่อย รพ.สต. 08 1320 5894 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สุวรรณภูมิ รพช. 043-581-321 อังคารและพฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
รพ.เสลภูมิ รพช. 043 551 322 ศุกร์ 08.30-16.00 น.
รพ. หนองพอก รพช. 0 4356 7073 จ. 08.00 -16.00 น.
รพ.หนองฮี รพช. 043-506167 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.อาจสามารถ รพช. 0 4359 9074 พ. 08.30 - 16.00 น.
สอน.บ้านสีแก้ว รพ.สต. 0-4365-4723 จ. -ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
กาฬสินธุ์
รพ.กมลาไสย รพช. 0 4389 9570 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.กาฬสินธุ์ รพท 043-811-020 อังคาร ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.เขาวง รพช. 0 4385 9059 จ. 09.00 - 16.00 น.
รพ.คำม่วง รพช. 043-889-090 รอยืนยัน
รพ.ฆ้องชัย รพช. 0 4313 1100 อ. พ. พฤ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.ดอนจาน รพช. 043-019809 , 043-019982
รพ.นาคู รพช. 0 4312 9893 พ. พฤ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.นามน รพช. 043-867-056 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.ยางตลาด รพช. 043-891-249 อังคาร 08.30-12.00 น.
รพ.สต.โคกศรี รพ.สต.
รพ.สต.นาคู รพ.สต.
รพ.สต.หนองแวงใต้ รพ.สต.
รพ.สต.หนองสอ รพ.สต.
รพ.หนองกุงศรี รพช. 0 4388 1106 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ห้วยผึ้ง รพช. 0 4386 9131 พฤ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
 
+++++++
 
 

เขตสุขภาพที่ 8

 
เขตสุขภาพที่ 8 
 
 
เลย
รพ.เชียงคาน รพช. 042822181-182 จ. ที่ 3 ของเดือน
รพ.ท่าลี่ รพช. 042 889 012 พฤ ที่ 4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.นาด้วง รพช. 042-887-094 ศ ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.นาแห้ว รพช. 0 4289 7039 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ปากชม รพช. 042-881-060 พฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
รพ.ผาขาว รพช. 042 818 102 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ภูกระดึง รพช. 0 4287 1016-7 จ. - ศ. ยกเว้นวันหยุดราชการ
รพ.ภูเรือ รพช. 042-899-094 พฤ 13.00 - 16.30 น.
รพ.ภูหลวง รพช. 0 4287 9064 จ. และ พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพร.ด่านซ้าย รพช. 042 891 276 จ. พ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.เลย รพท 042-862123-2261 พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
รพ.วังสะพุง รพช. 042-841101 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ซาง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ทรายขาว จ.เลย รพ.สต. พ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.สต.ธาตุ รพ.สต. พฤ. ที่ 2 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.นาอาน รพ.สต. 08 9840 4448 จ. 08.30 - 12.30 น.
รพ.สต.โนนสว่าง รพ.สต. 0 4285 0193 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
รพ.สต.บ้านนาอาน รพ.สต.
รพ.สต.บ้านสงาว รพ.สต. พ. ที่ 2 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ปวนพุ รพ.สต. 042-805313 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ปากปวน รพ.สต. 042 850 625 จ. พ. ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.สต.พวยเด้ง รพ.สต. 0 4218 1119 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.พันทา รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.เพชรเจริญ รพ.สต. 0 4283 5303 จ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.เพิ่มสุข รพ.สต. 0 4203 9836,09 1871 4427 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ศรีอุบล รพ.สต. 09 1779 2831 รอยืนยัน
รพ.หนองหิน รพช. 042 810 234 ทุกวันพุฤหัสบดี
รพ.เอราวัณ รพช. 0 4286 5101-2 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
หนองคาย
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สสจ. 042-422-923 รอยืนยัน
รพ.เฝ้าไร่ รพช. 0 4241 7225 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.โพธิ์ตาก รพช. 042 483 125 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.โพนพิสัย รพช. 042-471-204 พฤ 1,2ของเดือน 08.30-16.30 น.
รพร.ท่าบ่อ รพท 042-431-015 จ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.รัตนวาปี รพช. 042-414824 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีเชียงใหม่ รพช. 0 4245 1125 ต่อ 302 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.นาดี รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านนาฮี รพ.สต. 095-0320501 จ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.พระธาตุบังพวน รพ.สต. อ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.วังหลวง รพ.สต.
รพ.สต.วัดธาตุ รพ.สต. 082-1023790 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.หนองหลวง รพ.สต.
รพ.สระใคร รพช. 042 419 191 รอยืนยัน
รพ.สังคม รพช. 042-441-029 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
รพ.หนองคาย รพท 042-413-456 อังคาร 13.00 - 15.30 น.
สอน.บ้านขาม รพ.สต. 0 4270 7682 พ. 13.00 - 16.00 น.
สอน.บ้านโคกแสง รพ.สต. 0 4270 4685 พ. 13.00 - 16.00 น.
สอน.เฝ้าไร่ รพ.สต.
 
 
 
บึงกาฬ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สสจ. 0 4249 2406 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.เซกา รพช. 042-489-099 ศ. ที่ 3 และ 4 ของเดือน
รพ.โซ่พิสัย รพช. 0 4248 5099-100 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.บึงกาฬ รพท 042-491-162-3 พฤ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 -16.00
รพ.บึงโขงหลง รพช. 042-416180 ต่อ 214 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.บุ่งคล้า รพช. 042-499-106-7 ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.
รพ.ปากคาด รพช. 042-481100 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.พรเจริญ รพช. 042-487-099-100 ทุกวันอังคารที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีวิไล รพช. 042-497-099 พฤ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.ท่าสะอาด รพ.สต. 042 021 079 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.นาแสง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.โนนสมบูรณ์ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ป่งไฮ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง รพ.สต. 063-7966410 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.หนองเริง รพ.สต. รอยืนยัน
 
 
 
อุดรธานี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ. 081-9545115 รอยืนยัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก.ศึกษา 043-348888 043-202000 รอยืนยัน
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี รพ.สังกัดกรม 042-180880 , 096-3802488 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.กุดจับ รพช. 042 291 320 อังคาร และวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.00-16.00 น.
รพ.กุมภวาปี รพท 042 334 400 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
รพ.กู่แก้ว รพช. 042 256 181
รพ.ไชยวาน รพช. 042 267 031 จันทร์แรกของเดือน 08.00-16.00 น.
รพ.ทุ่งฝน รพช. 042 268 051 จันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 08.00-12.00 น.
รพ.นายูง รพช. 042 150 076 จันทร์ที่ 1 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.น้ำโสม รพช. 042-287-260 จ-ศ 09.00-12.00น
รพ.โนนสะอาด รพช. 042-392732 ต่อ 219 พุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านผือ รพช. 042 281 027 ศุกร์ 08.30-16.00 น.
รพ.ประจักษ์ศิลปาคม รพช. 042-335-120 ศ. 13.30 - 16.30 น.
รพ.พิบูลย์รักษ์ รพช. 0 4225 8114 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.เพ็ญ รพช. 042-279106 ต่อ 101 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รพ.มะเร็งอุดรธานี รพ.สังกัดกรม 042 207 375 รอยืนยัน
รพร.บ้านดุง รพช. 042 273 700 ศุกร์ 09.30น. -12.00 น.
รพ.วังสามหมอ รพช. 042 387 740 พุธ 08.30น.-12.00 น.
รพ.ศรีธาตุ รพช. 042 382 334 อังคาร 13.00-16.00 น.
รพ.สต.กลางใหญ่ รพ.สต.
รพ.สต.กุดสระ รพ.สต.
รพ.สต.คอนสาย รพ.สต.
รพ.สต.คำบง รพ.สต.
รพ.สต.คำยาง รพ.สต.
รพ.สต.คำเลาะ รพ.สต.
รพ.สต.จอมศรี รพ.สต.
รพ.สต.เชียงพิณ รพ.สต.
รพ.สต.เชียงยืน รพ.สต.
รพ.สต.เชียงแหว รพ.สต.
รพ.สต.แชแล รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ตูมใต้ รพ.สต.
รพ.สต.ทรายมูล รพ.สต.
รพ.สต.ท่าสี รพ.สต.
รพ.สต.นาข่า รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.นาไหม รพ.สต.
รพ.สต.น้ำฆ้อง รพ.สต.
รพ.สต.โนนสูง รพ.สต.
รพ.สต.โนนอุดม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านก้อง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านกุดผึ้ง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโคก รพ.สต.
รพ.สต.บ้านธาตุ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านนากลาง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านน้ำพ่น รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโนนอุดม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านบ่อทอง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านยา รพ.สต.
รพ.สต.บ้านเลื่อม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านศรีเจริญ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านสร้างแป้น รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหนองใส รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหยวก รพ.สต.
รพ.สต.ปากดง รพ.สต.
รพ.สต.พันดอน รพ.สต.
รพ.สต.โพนสูง รพ.สต.
รพ.สต.โพนสูงเหนือ
รพ.สต.เมืองพรึก รพ.สต.
รพ.สต.สามพร้าว รพ.สต.
รพ.สต.หนองกุงทับม้า รพ.สต.
รพ.สต.หนองกุงศรี รพ.สต.
รพ.สต.หนองแคน รพ.สต.
รพ.สต.หนองนาคำ รพ.สต.
รพ.สต.หนองบัว รพ.สต.
รพ.สต.หนองเม็ก รพ.สต.
รพ.สต.หนองหมื่นท้าว รพ.สต.
รพ.สต.หนองหว้า รพ.สต.
รพ.สต.หมูม่น รพ.สต.
รพ.สร้างคอม รพช. 042-276-477 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.หนองวัวซอ รพช. 042 299 131 พุธ 13.00-16.30 น.
รพ.หนองแสง รพช. 042-396-311 ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.หนองหาน รพช. 042-2611356 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ห้วยเกิ้ง รพช. 042 398 406 จ-ศ 08.00-16.00 น.
รพ.อุดรธานี รพศ 042-245555 ต่อ 1200,1241 พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00 - 12.00 น.
สอน.นาม่วง รพ.สต.
 
 
 
สกลนคร
คลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สสจ. 0 4271 1157 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก.ศึกษา 042-704-889 พฤ ศ 08.00-16.30 น.
รพ.กุดบาก รพช. 042-784021 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.กุสุมาลย์ รพช. 042-769-041 อ พฤ 13.00-16.00 น.
รพ.คำตากล้า รพช. 042-796-046 จันทร์ทุก 2 สัปดาห์ เวลา 13.00-16.00น.
รพ.โคกศรีสุพรรณ รพช. 042-766-054 พฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.เจริญศิลป์ รพช. 042-709-148 พุธที่ 1 และ 2 ของเดือน 13.00 น. -16.00 น.
รพ.เต่างอย รพช. 042-761-041 พฤหัสบดี 13.30-16.30 น.
รพ.นิคมน้ำอูน รพช. 042-789-094 พฤ 13.00-16.00 น.
รพ.บ้านดอนสร้างไพร รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.บ้านม่วง รพช. 042-794-118 พฤหัสบดี 13.30-16.00 น.
รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร รพช. 042 708 012 รอยืนยัน
รพ.พระอาจารย์์ฝั้น อาจาโร รพช. 042-779-105 อังคาร 08.00น-16.00 น.
รพ.พังโคน รพช. 042-771-222 พุธ​ 13.00​ น.-16.00​ ​น.​
รพ.โพนนาแก้ว รพช. 042-707-005 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 13.00-16.00 น.
รพร.สว่างแดนดิน รพท 042-721-111 จ 08.30-16.30 น.
รพ.วานรนิวาส รพท 042-973-411 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.วาริชภูมิ รพช. 042-973-751 จันทร์ 13.00 - 16.30 น
รพ.สกลนคร รพศ 042-176-000 ศ 08.00-12.00 น.
รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านกุดนาขาม รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านโคกศิลา รพ.สต. 042-9881198 รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต. 0 4274 7025 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านดงสง่า รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านนายอเหนือ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านบอน รพ.สต.
รพ.สต.บ้านบะหว้า รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล รพ.สต.
รพ.สต.บ้านวาใหญ่ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านแสนพัน รพ.สต.
รพ.สต.บ้านห้วยกอก รพ.สต.
รพ.สต.โพนงาม รพ.สต.
รพ.สต.หนองบัวสร้าง รพ.สต.
รพ.สต.หนองสามขา รพ.สต.
รพ.สต.ห้วยป่าน รพ.สต. 06 1462 5353 พฤ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.ส่องดาว รพช. 042-786-311 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.อากาศอำนวย รพช. 042-799-000 อ 08.00-16.00 น.
สอน.หนองหิน รพ.สต. 0 4285 2116 รอยืนยัน
 
 
นครพนม
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 042-539-000 ต่อ 67079 ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ท่าอุเทน รพช. 042-581-256 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.นครพนม รพท 042-511-422 ต่อ 2008 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 8.00 - 16.00 น.
รพ.นาแก รพช. 042-571205, 042-571235 พุธ 13.00 - 15.00 น. และศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
รพ.นาทม รพช. 042-519-244 รอยืนยัน
รพ.นาหว้า รพช. 042-597-021 จ.และพ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านแพง รพช. 042-591-225 พฤ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ปลาปาก รพช. 0-4258-9103 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.โพนสวรรค์ รพช. 042 595 064 อังคาร และศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพร.ธาตุพนม รพช. 042-541-246 จ.-อ. 08.30-12.00น.
รพ.เรณูนคร รพช. 042-579-235 จ.-ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.วังยาง รพช. 0 4257 7013 รอยืนยัน
รพ.ศรีสงคราม รพช. 042 599 230 พูธ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.สต.โชคอำนวย รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ดอนแดง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.นาข่า รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.นาขาม รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว รพ.สต.
รพ.สต.หนองกุง รพ.สต.
รพ.สต.หนองญาติ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม รพ.สต. 042 541 219 จ. - ศ. 08.00 - 12.00 น.
สอน.บ้านนาทม รพ.สต. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
หนองบัวลำภู
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ. 042 312 049 รอยืนยัน
รพ.นากลาง รพช. 042-359035 พ. 13.30 - 16.30 น.
รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 0 4200 4041 จ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.โนนสัง รพช. 042-35-5116 เปิดทุกวัน 09.00 - 16.30 น.
รพ.ศรีบุญเรือง รพช. 043-253443 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.กุดสะเทียน รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ดงมะไฟ รพ.สต. พ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.นากอก รพ.สต. 08 0412 3827,0 4210 9830 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านโคกม่วง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านดอนเกล็ด รพ.สต. 0 4210 9607 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านเดื่อ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านทรายมูล รพ.สต. อ. 08.30 -12.00 น.
รพ.สต.บ้านโนนคูณ รพ.สต. 0 4200 0349 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านโนนม่วง รพ.สต. อ. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านโนนสงวน รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านป่าแดงงาม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านโป่งแค รพ.สต.
รพ.สต.บ้านยางชุม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านร่องน้ำใส รพ.สต.
รพ.สต.บ้านศรีวิชัย รพ.สต. 0 4210 9607 จ. - ศ.
รพ.สต.บ้านโสกก้านเหลือง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหนองบัวเหนือ รพ.สต. 042-000050 พ. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองเรือ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหมากเลื่อม รพ.สต. 0 4237 8402 พ. และ พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.สระใคร รพ.สต. อ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.หัวนา รพ.สต.
รพ.สุวรรณคูหา รพช. 042-372169 รอยืนยัน
รพ.หนองบัวลำภู รพท 042-311999 อ. - พฤ. 08.00 - 12.00 น.
สอน.บ้านทุ่งโปร่ง รพ.สต. 0 4231 5629 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
 
 
+++++++
 
 
 

เขตสุขภาพที่ 10

 
เขตสุขภาพที่ 9
 
ชัยภูมิ
 
รพ.เกษตรสมบูรณ์ รพช. 044 869 137 พ. 13.30 - 15.00 น.
รพ.แก้งคร้อ รพช.
รพ.คอนสวรรค์ รพช. 044-889-022 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.คอนสาร รพช. 044-876-324 ศ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
รพ.จัตุรัส รพช. 044-840-020 ศ 09.00-12.00 น.
รพ.ชัยภูมิ รพท 044-811-005 พ และ ศ ที่ 2,4 13.30-14.30 น.
รพ.ซับใหญ่ รพช. 044-056-196 จ 13.00-16.00 น.
รพ.เทพสถิต รพช. 044 855 097 ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.เนินสง่า รพช. 044 846 252 จ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.บ้านเขว้า รพช. 044-891-124 ต่อ 103 หรือ 123 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
รพ.บ้านแท่น รพช. 044-887013 , 044-887111 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.บำเหน็จณรงค์ รพช. 044 859 099 พฤ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ภักดีชุมพล รพช. 044-133-100 ต่อ 110-111 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รพท 044-861-700 พุธ สุดท้ายของเดือน 13.30-14.30 น.
รพ.สต.นาฝาย รพ.สต. 044 853 132 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านชวน รพ.สต. 044 127 056 อ. พฤ.
รพ.สต.บ้านนายางกลัก รพ.สต. 044 874 080 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านเป้า รพ.สต. 044 866 147 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
รพ.สต.บ้านหัน รพ.สต. 044 863 092 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
รพ.สต.หนองบัวบาน รพ.สต. 044 851 062 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.หนองบัวแดง รพช. 044-872-355 จ-ศ 08.30-16.30 น.
รพ.หนองบัวระเหว n/a
สอน.หนองบัวโคก รพ.สต. 044-851461 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
 
 
นครราชสีมา
รพ.แก้งสนามนาง รพช. 0 4433 9085-5 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ขามทะเลสอ รพช. 0 4439 7111 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ขามสะแกแสง รพช. 0 4438 3577-79 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.คง รพช. 0 4445 9215 จ. (สัปดาห์ที่ 1, 2 ของเดือน) 13.00 - 16.00 น.
รพ.ครบุรี รพช. 044-444490-3 รอยืนยัน
รพ.จักราช รพช. 044-399641 พฤ.ที่ 3 ของทุกเดือน 08.00 - 16.00 น.
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 044-233-913 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพช. 044 756 151
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี รพช. 0 4422 9060 อ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ชุมพวง รพช. 0 4447 7281 อ. ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.โชคชัย รพช. 044-491084 ทุกวันพฤหัสบดี
รพ.ด่านขุนทด รพช. 044-208208 อ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพท 044-395-000 เปิดทุกวัน 08.30 - 15.30 น.
รพ.เทพารักษ์ รพช. 0 4422 7259 พ. สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.โนนแดง รพช. 0 4447 5058,0 4447 5073 08.30 - 16.00 น.
รพ.โนนไทย รพช. 0 4438 1032 รอยืนยัน
รพ.โนนสูง รพช. 044-379311 รอยืนยัน
รพ.บัวลาย รพช. 044-495002
รพ.บัวใหญ่ รพช. 044-462941 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.บ้านเหลื่อม รพช. 0 4438 7107-8 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ประทาย รพช. 044 489 011 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ปักธงชัย รพช. 044-283298 รอยืนยัน
รพ.ปากช่องนานา รพท 044-311-856 อังคาร 13.00 -16.30 น.
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 0 4475 6175 พ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.พิมาย รพท 044 471 511 พุธ ที่ 3 ของเดือน 13.30-16.00 น.
รพ.มหาราชนครราชสีมา รพศ 044-232240, 044-235972 ศุกร์ 08.00-16.00 น.
รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ศึกษา 064-4615959 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ลำทะเมนชัย รพช. 0 4475 6404 รอยืนยัน
รพ.วังน้ำเขียว รพช. 0 4422 8623-5 อ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.คลองม่วง รพ.สต. 0 4408 1456 อ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สีคิ้ว รพช. 084-661-7467 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.สีดา รพช. 044 329 234
รพ.สูงเนิน รพช. 044-286-422 พฤ 09.00 - 12.00 น.
รพ.เสิงสาง รพช. 044-447048 13.00 - 16.00 น.
รพ.หนองบุญมาก รพช. 0 4433 0105-6 พฤ 08.30 - 12.00 น.
รพ.ห้วยแถลง รพช. 044-301067-9 พ. 13.00 - 16.00 น.
 
 
 
 
บุรีรัมย์
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.บุรีรัมย์ สสจ. 0 4461 1562 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.กระสัง รพช. 044-691-509 ต่อ 116-118 จันทร์ 13.00 - 16.30น.
รพ.คูเมือง รพช. 044-699238 ต่อ 6100 พุธ 08.30 - 12.00 น.
รพ.แคนดง รพช. 044 193 117 อังคาร 13.00-16.30 น.
รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพช. 044-615-002 จ 08.30-12.00 น.
รพ.ชำนิ รพช. 044-609-054 พ 13.00-16.00 น.
รพ.นางรอง รพท 044-633-456-7 ต่อ 303 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.นาโพธิ์ รพช. 044-629-327 ต่อ 126 ศ 08.30-12.00 น.
รพ.โนนดินแดง รพช. 044-606-247 อ. 08.00-16.00 น.
รพ.โนนสุวรรณ รพช. 044-607-140 ศ 13.00-16.00 น.
รพ.บ้านกรวด รพช. 044-679-088 ต่อ 108 ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
รพ.บ้านด่าน รพช. 044-664-049 ต่อ 404 พุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 8.30 - 12.00 น.
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รพช. 044-650-317 ต่อ 1301 ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
รพ.บุรีรัมย์ รพศ 044-615002 ต่อ 2105 จันทร์/ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
รพ.ประโคนชัย รพช. 044-670-103 พุธ 08.30 - 16.30 น.
รพ.ปะคำ รพช. 044-654-207 อ 08.30-12.00 น.
รพ.พลับพลาชัย รพช. 044-608-034 ต่อ 106 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
รพ.พุทไธสง รพช. 044-689-131 อังคาร 8.30 - 12.00 น.
รพ.ละหานทราย รพช. 044-649-029 ต่อ 451 จันทร์ ที่ 1 ของเดือน 09.00 - 12.00 น.
รพ.ลำปลายมาศ รพช. 044-661-242 ต่อ 6321-2 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู รพ.สต. 044 182 547 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านโคกตาล รพ.สต.
รพ.สต.บ้านทุ่งวัง รพ.สต. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านนาลาว รพ.สต. 08 9949 6219,09 5920 6236 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านบัว รพ.สต. 0 4418 3079 ศ. 09.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านปริงเปน รพ.สต. 08 1858 2456 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านเพชร รพ.สต. 086 460 4810 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านยาง รพ.สต. 044 601 147 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านลำดวน รพ.สต. 0 4469 1994 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก รพ.สต. 086 460 6189 อ. 08.30 - 15.00 น.
รพ.สต.บ้านสนวน รพ.สต. 0 4466 6937 จ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านสวายสอ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ รพ.สต. 086 460 2902 ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านหนองกก รพ.สต. พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านหนองเกียบ รพ.สต. 09 1828 9183 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองตาด รพ.สต.
รพ.สต.บ้านหนองทองลิ่ม รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองโพรง รพ.สต. 0 4469 0341 จ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.เมืองยาง รพ.สต. 0 4460 9952 รอยืนยัน
รพ.สต.สวายจีก รพ.สต. 0 4418 1525 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.สองชั้น รพ.สต. 0 4418 0241 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.หนองโดน รพ.สต. พ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สตึก รพช. 044-681-280 ต่อ 164 พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
รพ.หนองกี่ รพช. 044-641-195 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.หนองหงส์ รพช. 044-669-028 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
รพ.ห้วยราช รพช. 044-696-271 จ 13.00-16.00 น.
ศูนย์สุขภาพชุมชนโคกหัวช้าง รพ.สต. 0 4463 4994 ศ. 09.00 - 16.30 น.
สอน.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต. 09 8898 1828 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
สอน.ร่มโพธิ์ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
สุรินทร์
รพ.กาบเชิง รพช. 044-559-002 อังคาร 13..00 - 16.00 น.
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ รพ.สังกัดกรม 0 4451 8402 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.เขวาสินรินทร์ รพช. 044-582-400 พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
รพ.จอมพระ รพช. 044-581103 ต่อ 432 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ชุมพลบุรี รพช. 044-596-321 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 08.00-12.00 น.
รพ.ท่าตูม รพช. 044 591 126 อังคาร 13.00-16.00 น.
รพ.โนนนารายณ์ รพช. 044-144-580 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.บัวเชด รพช. 044-579-076, 044-579-072 พฤ 08.30-16.30 น.
รพ.ปราสาท รพท 044-551-295 พฤ 13.00-16.00 น.
รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 044-508-242 จ-ศ 08.00-16.00 น.
รพ.รัตนบุรี รพช. 044 599 142 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ลำดวน รพช. 044-541-415 ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีณรงค์ รพช. 044 509 212 พุธ สัปดาห์ที่ 2 13.00-16.00 น.
รพ.ศีขรภูมิ รพท 044 561 341 อังคาร 08.00-12.00 น.
รพ.สต.ขอนแตก รพ.สต. 044 570 048 จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.สต.จีกแดก รพ.สต.
รพ.สต.แจนแวน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ณรงค์ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ตรวจ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ตาเบา รพ.สต. อ. - พฤ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.ทับทัน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.สต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ รพ.สต. ทุกวัน เวลาราชการ
รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ รพ.สต. 06 5119 2685 อ. ที่ 3 ของทุกเดือน 09.00 - 12.00 น.
รพ.สต.สะกาด รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.สนม รพช. 044 589 025 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
รพ.สังขะ รพช. 044-571-478 พฤ.ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.สำโรงทาบ รพช. 044-569080 อังคาร 13.00-16.00 น.
รพ.สุรินทร์ รพศ 044-511-757 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
สอน.บ้านรุน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
+++++++++++
 
 
 

เขตสุขภาพที่ 10

 เขตสุขภาพที่ 10 
 
อำนาจเจริญ
รพ.ชานุมาน รพช. 045-466-009 พ 08.30-16.00 น.
รพ.ปทุมราชวงศา รพช. 045-465231, 045-465232
รพ.พนา รพช. 045-463115 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
รพ.ลืออำนาจ รพช. 045-547250 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.สต.โนนดู่ รพ.สต.
รพ.สต.โนนดู่ รพ.สต.
รพ.สต.อุ่มยาง รพ.สต.
รพ.เสนางคนิคม รพช. 045-461-008 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
รพ.เสนางคนิคม รพช. 045-461008, 045-461126
รพ.หัวตะพาน รพช. 045-469-003 ต่อ 150 อ. 13.00 -15.00 น.
รพ.อำนาจเจริญ รพท 045-511-940 จันทร์ - อังคาร 13.00 - 16.00 น.
 
 
 
ศรีสะเกษ
รพ.กันทรลักษ์ รพท 045-635-758-60 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.กันทรารมย์ รพช. 045 651 144 พ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ขุขันธ์ n/a
รพ.ขุนหาญ รพช. 045-679-026 อ 08.30-12.00 น.
รพ.น้ำเกลี้ยง รพช. 045 609 196 อ. พฤ. เวลา 13.00 - 15.30 น.
รพ.โนนคูณ รพช. 045-649-044, 045-659-088 จ. อ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.บึงบูรพ์ รพช. 045 689 043 จ. - ศ. เวลา 08.00 - 16.00 น.
รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รพช. 0 4560 5392 จ. - ศ. ยกเว้นวันหยุดราชการ 08.00 - 16.00 น.
รพ.ปรางค์กู่ รพช. 045-697167 จ. - ศ. เวลา 08.00 - 16.00 น.
รพ.พยุห์ รพช. 045-607-112 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ รพช. 088-5904132 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ไพรบึง รพช. 045-675-067 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
รพ.ภูสิงห์ รพช. 045-608-158 ศ. 08.30 - 16.00 น.
รพ.เมืองจันทร์ รพช. 045-603-164-6 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ยางชุมน้อย รพช. 045-687-262-3 พ 08.30-12.00 น.
รพ.ราษีไศล รพช. 045-681-107, 045-681-235-6 จ. 08.00 - 12.00 น.
รพ.วังหิน รพช. 045-606089 อ. 13.00 - 16.00
รพ.ศรีรัตนะ รพช. 045-677-014 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีสะเกษ รพศ 045-611-503 พ 08.30-12.00 น.
รพ.ศิลาลาด รพช. 045-668-117 ต่อ 1032 พฤ. 08.30-12.00 น.
รพ.สต.โคกตาล รพ.สต. 09 9478 0670 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.โคกโพน รพ.สต. 08 8591 0967 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ดวนใหญ่ รพ.สต. 0 4581 2534 ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.สต.ตาโกน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ท่าคล้อ รพ.สต. 08 7965 1216 รอยืนยัน
รพ.สต.ท่าสว่าง รพ.สต. พฤ. 09.00 - 14.00 น.
รพ.สต.บ้านขะยูง รพ.สต. 08 1593 7223 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านด่าน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านโนนค้อ รพ.สต. 08 4037 3245 จ. - ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก รพ.สต. 0 4592 2050 รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านละลมกลาง รพ.สต. พฤ. - ศ. 09.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านหนองแคน รพ.สต. 09 7154 1566 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหัวเสือ รพ.สต. 0 4568 5085 รอยืนยัน
รพ.สต.โพธิ์ชัย รพ.สต. 08 6460 7669 รอยืนยัน
รพ.ห้วยทับทัน รพช. 045-699-045 09.00 - 15.00 น.
รพ.อุทุมพรพิสัย รพช. 0 4569 1516 รอยืนยัน
สอน.บ้านภูมิซรอล รพ.สต. 0 4592 4825 พ. 09.00 - 15.00 น.
 
 
 
อุบลราชธานี 
 
รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพท 045-319-300 ต่อ 1415 ศุกร์ 13.00 - 15.00 น.
รพ.กุดข้าวปุ้น รพช. 045-251-766-9 08.30 - 16.00 น.
รพ.เขมราฐ รพช. 0 4549 1182 พ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.เขื่องใน รพช. 045-203004-5 จันทร์ 08.30-12.00 น.
รพ.โขงเจียม รพช. 0 4535 1083 พฤ. 13.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
รพ.ดอนมดแดง รพช. 045-308-014 จันทร์-อังคาร 13.00 - 16.00 น.
รพ.ตระการพืชผล รพช. 045-481-777 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.ตาลสุม n/a
รพ.ทุ่งศรีอุดม n/a
รพ.นาจะหลวย รพช. 045-379-097 พฤ 08.00 - 12.00 น.
รพ.นาตาล รพช. 045-305-203 อังคาร 08.30 - 16.00 น.
รพ.นาเยีย รพช. 045-252-768 ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.น้ำขุ่น n/a
รพ.น้ำยืน รพช. 045-371-097 08.00 - 16.00 น.
รพ.บุณฑริก รพช. 045-959-937 พฤหัสบดี 08.30 - 16.00 น.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.สังกัดกรม 045-352-500 พฤหัสบดี 13.30-16.00 น.
รพ.พิบูลมังสาหาร n/a
รพ.โพธิ์ไทร รพช. 045-496-058 จ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ม่วงสามสิบ รพช. 045-489-064 รอยืนยัน
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.สังกัดกรม 045-319666 พ. 13.00 - 16.00 น.
รพร.เดชอุดม รพท 045 361 133 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.วารินชำราบ รพท 045-424-250 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
รพ.ศรีเมืองใหม่ รพช. 045-399-112 08.00 - 12.00 น.
รพ.สต.กลางใหญ่ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.คำก้อม รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ช่องเม็ก รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ท่าเมือง รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.ธาตุน้อย รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.โนนใหญ่ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านกอก รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.สว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพศ 045-244973 ต่อ 1118, 089-6289230 ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
รพ.สว่างวีระวงศ์ รพช. 045-852-299
รพ.สำโรง รพช. 045 303 100
รพ.สิรินธร (อุบล) รพช. 045-366311-2 พฤ. 08.00 - 15.30 น.
รพ.เหล่าเสือโก้ก n/a
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.อุบลราชธานี สสจ. 045-243301 ต่อ 421 08.00 - 16.00 น.
สอน.ยางน้อย รพ.สต. รอยืนยัน
 
 
มุกดาหาร
รพ.คำชะอี รพช. 0 4269 1085 รอยืนยัน
รพ.ดงหลวง รพช. 042-697-023 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ดอนตาล รพช. 042 689 085 พฤ 08.30-16.30 น.
รพ.นิคมคำสร้อย n/a
รพ.มุกดาหาร รพท 042-611-285 พุธ ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านคำชะอี รพ.สต. 042 635 178 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านสานแว้ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านเหล่า รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง รพ.สต. 042 662 002 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ป่งขาม รพ.สต. 042 699 283 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.ป่าชาด รพ.สต. 042 613 149 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.หนองสูง รพช. 0 4267 4665 ทุกวันศุกร์แรกของเดือน (ถ้ามีผู้รับบริการจำนวนมาก จะเพิ่มวันศุกร์ สัปดห์ที่ 3 ของเดือนเพิ่ม)
รพ.หว้านใหญ่ รพช. รอยืนยัน
สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ รพ.สต. 095-6704746 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ
สอน.บ้านนาโสก รพ.สต. 042 660 010 จ. - ศ. 08.30 - 15.30 น.
 
 
ยโสธร
รพ.กุดชุม รพช. 045 789 090 พ. พฤ. เวลา 08.00-16.00น
รพ.ค้อวัง รพช. 045-797-058 จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
รพ.คำเขื่อนแก้ว รพช. 045 791 133 พุธ เวลา 13.00-16.00น.
รพ.ทรายมูล รพช. 045 787 046 จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น.-12.00 น.
รพ.ไทยเจริญ รพช. 045-718-097 ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
รพ.ป่าติ้ว รพช. 045-795015 ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.มหาชนะชัย รพช. 045-799-114 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
รพ.ยโสธร รพท 045-714-034 อังคาร พุธ ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
รพร.เลิงนกทา รพช. 045 780 120 จันทร์ 1300-16.00 น.
รพ.สต.ดงแคนใหญ่ รพ.สต. 045 771 110 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.สิงห์ รพ.สต. 081 999 7810 จ. พ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
++++++++
 
 
 

เขตสุขภาพที่ 11

 เขตสุขภาพที่ 11 
 
ชุมพร
 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพท 077-503-672 พ พฤ 13.00-16.30 น.
รพ.ท่าแซะ รพช. 077-651-526 จ. พ. ศ. 08.30 - 15.30 น.
รพ.ทุ่งตะโก รพช. 077 536 850 อังคาร 08.00-12.00 น.
รพ.ปะทิว รพช. 077-591028, 077-591170-1 พุธ 08.30-14.00 น.
รพ.ปากน้ำชุมพร รพช. 077-521-048 พ. 08.00-16.00 น.
รพ.ปากน้ำหลังสวน รพช. 077-551-249 วันอังคาร 8.00-16.00 น.
รพ.พะโต๊ะ รพช. 077-539-045 จ. อ. 08.00 - 11.00 น.
รพ.มาบอำมฤต รพช. 077-656-312 ทุกวันอังคาร 13.00 - 16.00 น.
รพ.ละแม รพช. 077-559-116 ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านพันวาล รพ.สต. 0 7797 9909 รอยืนยัน
รพ.สวี รพช. 077-531206 อ. พฤ. เวลา 09.00 - 15.30 น.
รพ.หลังสวน รพช. 077-529-999 พ. 08.00-16.00 น.
สอน.บ้านหาดยาย รพ.สต. 0 7750 6322 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 
 
ระนอง
 
รพ.กระบุรี รพช. 077-841-397 จ. 08.30-16.30 น.
รพ.กะเปอร์ รพช. 077-897-222 จ. 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
รพ.ระนอง รพท 077-812-630 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
รพ.ละอุ่น รพช. 077-899-095 จันทร์ - พุธ 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บางริ้น รพ.สต. 0 7782 6107 ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.สต.มิตรภาพ รพ.สต. 0 7781 3310 พ. 13.00 - 15.00 น.
รพ.สุขสำราญ รพช. 077-844-061 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 
 
พังงา
 
รพ.กะปงชัยพัฒน์ รพช. 076 679 575 อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ รพช. 076-597394 จ. สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ รพช. 076-491-712 พุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
รพ.ตะกั่วทุ่ง รพช. 0 7658 1395-6 รอยืนยัน
รพ.ตะกั่วป่า รพท 076-421-070 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
รพ.ทับปุด รพช. 076 599 019 จันทร์ 08.30-12.00 น.
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ รพช. 076 571 505 อ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.พังงา รพท 076-411-880 ทุกวันอังคาร ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.คึกคัก รพ.สต. 0 7640 6337 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอน.บ้านบางม่วง รพ.สต. 0 7659 3412 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
กระบี่
 
รพ.กระบี่ รพท 075-626-700 พุธ 13.00 - 16.30 น.
รพ.เกาะพีพี รพช. 0 7566 0719,08 1895 2620 จ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.เกาะลันตา รพช. 075 697 017 พุธ 09.00-12.00 น.
รพ.เขาพนม รพช. 080-7057283 จ. - พฤ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพ.คลองท่อม รพช. 0 7570 2765 อ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.ปลายพระยา รพช. 0 7568 7454-5 พฤ 13.00 - 16.00 น.
รพ.ลำทับ รพช. 0 7562 0614 พ. - พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บางเหลียว รพ.สต. รอยืนยัน
รพ.สต.บ้านกลาง (กระบี่) รพ.สต. 08 1893 9138 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านกอตง รพ.สต. 0 7560 2114 อ. พฤ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.บ้านเกาะจำ รพ.สต.
รพ.สต.บ้านคลองยา รพ.สต. 08 7269 9024 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านทรายขาว (กระบี่) รพ.สต. 0 7564 2160 อ. พ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.บ้านนาวง (กระบี่) รพ.สต. 0 7565 1097 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านบางเจริญ รพ.สต. 0 7561 9804 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ รพ.สต. 0 7566 5699 อ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านห้วยคราม รพ.สต. 0 7566 6068 จ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านแหลมกรวด รพ.สต. 0 7568 0401 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
รพ.เหนือคลอง รพช. 0 7569 1801 จ. - พ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.อ่าวลึก รพช. 0 7568 1159 อ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
 
 
สุราษฎร์ธานี
รพ.กาญจนดิษฐ์ รพช. 077-379131 ต่อ 447 ทุกวันศุกร์ 08:30 - 16:30 น.
รพ.เกาะเต่า รพช. 077-456490 อ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.เกาะพะงัน รพช. 077-377-034 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:00 น.
รพ.เกาะสมุย รพท 077-913-200 อ พฤ 13.00-16.00 น.
รพ.คีรีรัฐนิคม รพช. 077-391-118 ต่อ 375 ทุกวันพุธ 08:00 - 16:00 น.
รพ.เคียนซา รพช. 077-266-180 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:00 น.
รพ.ชัยบุรี รพช. 077-367075 ต่อ 122 ศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 13:00 - 16:30 น.
รพ.ไชยา รพช. 077-431468 ต่อ 307 ทุกวันศุกร์ 13:00 - 16:30 น.
รพ.ดอนสัก รพช. 077-371401 ต่อ 1021 ทุกวันพุธ 08:30 - 12:00 น.
รพ.ท่าฉาง รพช. 077-389111 อังคาร 13.00 – 16.30 น.
รพ.ท่าชนะ รพช. 077 381 167
รพ.ท่าโรงช้าง รพช. 077-357-167 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น.
รพ.บ้านตาขุน รพช. 077-397373 ต่อ 171 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:30 น.
รพ.บ้านนาเดิม รพช. 077-359-018 ทุกวันอังคาร 08:30 - 16:00 น.
รพ.บ้านนาสาร รพช. 077-341-416 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
รพ.พนม รพช. 077-399084 ต่อ 131 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:00 น.
รพ.พระแสง รพช. 077-369-098 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น.
รพ.พุนพิน รพช. 077-311-129 พฤ 08.30-16.00 น.
รพ.มะเร็งสุราษฏร์ธานี รพ.สังกัดกรม 077-277555 ศ. 08.00 - 12.00 น.
รพร.เวียงสระ รพช. 077-361-283 ต่อ 601 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น. (ให้คำปรึกษา)
รพ.วิภาวดี รพช. 077-292144 ทุกวันจันทร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ่อผุด รพ.สต. 077 425 055 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บางไทร รพ.สต. 077 292 486 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.บ้านยาง รพ.สต.
รพ.สวนสราญรมย์ รพ.สังกัดกรม 077-916-500 ต่อ 62553 พ 09.00-15.00 น.
รพ.สุราษฎร์ธานี รพศ 077-915600 ต่อ 7249 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 
 
ภูเก็ต
รพ.ฉลอง รพช. 076-384-342 ต่อ 1134 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.ถลาง รพช. 076-311-034 ต่อ 532 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.ป่าตอง รพช. 076 342 633-4 พุธ 13.00-16.30 น.
รพ.วชิระภูเก็ต รพศ 076-361-234 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.สต.รัษฎา รพ.สต. 0 7622 2068 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต. 0 7661 7795 อ. 09.00 - 12.00 น. (ในเวลาราชการ)
 
 
 
++++++++
 
 
 

เขตสุขภาพที่ 12

 เขตสุขภาพที่ 12 
 
 
ตรัง
รพ.กันตัง รพช. 075-251256 อ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
รพ.ตรัง รพศ 091-826-8903 ศุกร์ 13.30-16.30 น.
รพ.นาโยง รพช. 075-299099
รพ.ย่านตาขาว รพช.
รพ.สต.เขาขาว รพ.สต.
รพ.สต.ควนปริง รพ.สต.
รพ.สต.โคกหล่อ รพ.สต.
รพ.สต.ท่างิ้ว รพ.สต.
รพ.สต.นาท่ามเหนือ รพ.สต.
รพ.สต.น้ำผุด รพ.สต. 075 259 115 ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม รพ.สต.
รพ.สต.บ้านนาวง รพ.สต.
รพ.สต.บ้านพรุจูด รพ.สต.
รพ.สต.ปากแจ่ม รพ.สต.
รพ.สต.ลำภูรา รพ.สต.
รพ.สต.หนองช้างแล่น รพ.สต. พ. ศ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.ห้วยนาง รพ.สต.
รพ.ห้วยยอด รพช. 0 7523 3034 ศ. 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 075 208 838 อ. 13.00 - 16.30 น.
 
 
 
สงขลา
รพ.กระแสสินธุ์ รพช. 0 7439 9023 ทุกวัน 08.30 - 15.00 น.
รพ.การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก.ศึกษา 074-282-710
รพ.คลองหอยโข่ง รพช. 0 7447 3488 พ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.ควนเนียง รพช. 074-386646 พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
รพ.จะนะ รพช. 074-207-070 รอยืนยัน
รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ รพ.สังกัดกรม 074-324-868-9 ต่อ 518 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.เทพา รพช. 074-376-359 n/a
รพ.นาหม่อม รพช. 074 593 774 พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
รพ.บางกล่ำ รพช. 074-328-221 ต่อ 68 ทุกพุธ 13.00 - 16.30
รพ.ปาดังเบซาร์ รพช. 0 7452 1485 ศ. สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
รพ.ระโนด รพช. 074-392174 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
รพ.รัตภูมิ รพช. 074-395-234 อังคารกับพฤหัส 08.30-12.00 น.
รพ.สงขลา รพท 074-321-195, 074-338-100 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สต.ท่าบอน รพ.สต. 074 587 635 อ. พฤ. 09.00 - 15.00 น.
รพ.สต.ทุ่งตำเสา รพ.สต. 0 7480 2368 จ. อ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สต.เปียน รพ.สต. 08 4966 6527 ทุกวันจันทร์ ที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
รพ.สทิงพระ รพช. 074 397 112 ศุกร์ 13.00-16.30 น.
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รพช. 074 373 080 และ 064 034 2494 ศุกร์ ที่ 2 และ 4 13.00-16.30 น.
รพ.สะเดา รพช. 074-379-995 ต่อ 410 และ 084 2671735 ทุกวันศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.สะบ้าย้อย รพช. 065-062-5846 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
รพ.สิงหนคร รพช. 074-330-539 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
รพ.หาดใหญ่ รพศ 074-273-240 จันทร์ และศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พะตง รพ.สต. 0 7429 1485 พ. และ ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
พัทลุง
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง รพ.สังกัดกรม 0 7460 0036 จ. พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ควนขนุน รพช. 074-682-071 พ 13.00-16.30 น.
รพ.บางแก้ว รพช. 0 7469 7381-3 ศ. 08.30 - 11.30 น.
รพ.ปากพะยูน รพช. 074-699-023 อังคาร 8.30-12.0
รพ.ป่าบอน รพช. 074-841-600 ต่อ 148 074-841-634-5 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
รพ.ป่าพะยอม รพช. 0 7462 4163-4 รอยืนยัน
รพ.พัทลุง รพท 074-613-008 อ. 08.30 น.–16.30 น.
รพ.สต.บ้านนาปะขอ รพ.สต. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.สต.บ้านแพรกหา รพ.สต. 0 7464 3279 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
 
 
สตูล
รพ.ควนกาหลง รพช. 0 7473 7102-4 พ. ที่ 2 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
รพ.ทุ่งหว้า รพช. 074-789-165-6 รอยืนยัน
รพ.ละงู รพช. 074-773-563 ต่อ 121 098-671-7039 จันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
รพ.สต.ทุ่งนุ้ย รพ.สต. 074 797 088 ทุกวันในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
รพ.สตูล รพท 074-725-241 พุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
สอน.นิคมพัฒนา อ.มะนัง รพ.สต. 074-750-884 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 
 
ยะลา
รพ.กรงปินัง รพช. 073 238 039 ศุกร์ 13.30-15.30 น.
รพ.กาบัง รพช. 073-258-090 ศุกร์ ที่2,4 ของเดือน 13.30-16.30 น.
รพ.ธารโต รพช. 073-297-041 ทุกวันจันทร์ 13.00 - 15.00 น.
รพ.บันนังสตา รพช. 073 289 142 พ 13.00-16.00 น.
รพ.เบตง รพท 073 234 078 พ. 13.30 - 16.00 น.
รพ.ยะลา รพศ 073 244 710 - 9 ศุกร์ 08.00-12.00
รพร.ยะหา รพช. 073-291-023, 073-291-166 จันทร์ 09.00 -12.00 น.
รพ.รามัน รพช. 073-299503-4 พ. - พฤ. 09.00 - 16.00 น.
 
 
ปัตตานี
รพ.กะพ้อ รพช. 098-0100027 พ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.โคกโพธิ์ รพช. 073-431-313 พุธ 08.30 - 12.00 น.
รพ.ทุ่งยางแดง รพช. 073-489070 ต่อ 130 อ. 08.30 - 12.00 น.
รพ.ปะนาเระ รพช. 073 499 063 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
รพ.ปัตตานี รพท 073 711 010 รอยืนยัน
รพ.มายอ รพช. 073-497-248 อ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.แม่ลาน รพช. 0 7335 6176 จ. 13.00 - 16.30 น.
รพ.ไม้แก่น รพช. 073-481-040 อ. 08.30 -12.00 น.
รพ.ยะรัง รพช. 073-439-018 อ. 13.00 - 16.00 น.
รพ.ยะหริ่ง รพช. 073-491-013 พ. เวลา 13.00 - 16.30 น.
รพร.สายบุรี รพช. 073-411-412 ต่อ 4 พุธ 13.00 - 16.00 น.
รพ.หนองจิก n/a
 
 
นราธิวาส
รพ.เจาะไอร้อง รพช. 073 544 073
รพ.ตากใบ รพช. 073 581 200
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพท 073-510-997 ศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00-12.00 น.
รพ.ระแงะ รพช. 073 671 287
รพ.แว้ง รพช. 073 659 008
รพ.ศรีสาคร รพช. 073 561 145
รพ.สต.กะลุวอเหนือ รพ.สต. 073-542036, 081 097 7382 ศ. สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 ของเดือน
รพ.สต.มูโนะ รพ.สต. 073 621 190 ศ. 08.30 - 16.30 น.
รพ.สุคิริน รพช. 073-709108,073-709109,073-709110
รพ.สุไหงโก-ลก รพท 073-517-500 พุธ 13.00-16.00 น.
รพ.สุไหงปาดี รพช. 073 651 169
 
 
 
++++++++
 
 

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพ

เขตสุขภาพที่ 13 
 
กรุงเทพ
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สังกัดกรม 022-243261 จันทร์และพุธ 08.30 – 12.00 น.
 
รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รพ.สังกัดกรม 0 2143 7759 จ. และ พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 
รพ.ราชวิถี รพ.สังกัดกรม 0 2354 8108 ต่อ 2239 รอยืนยัน
 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 024-416-100 จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-12.00 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.สังกัดกรม 02-202-6800, 02-202-6888 รอยืนยัน
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)