× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง ติดต่อแผนกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ 095-2072852

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational&Contact Dermatitis Clinic) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบทางผิวหนังเพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ คือ ผื่นแพ้สัมผัส (allergic contactDermatitis) ผื่นระคายเคืองสัมผัส(irritant contact dermatitis) และผื่นลมพิษจากการสัมผัส (contact urticaria) การทำทดสอบทางผิวหนังจะเป็นการช่วยสืบ ค้นหาสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบในผู้ป่วย ที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง
 
การให้บริการทางการแพทย์
– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม
 
เวลาทำการ
วันจันทร์, วันศุกร์ 09.00-12.00 น. วันพุธ 12.30 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 
สถานที่ตั้ง
สำนักงานชั่วคราว  สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ สถาบันสุขภาพเด็ก
 
ติดต่อแผนกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ 095-2072852
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง