× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกรังสีชีววิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

คลินิกรังสีชีววิทยา สถาบันโรคผิวหนัง HealthServ.net
คลินิกรังสีชีววิทยา สถาบันโรคผิวหนัง HealthServ.net

สถานที่ตั้ง สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นัดหมายและติดต่อ เลื่อนนัดพบแพทย์โทรศัพท์ : 095-207-2850 เลื่อนนัดฉายแสงโทรศัพท์ : 095-207-2854

การให้บริการทางการแพทย์
คลินิกรังสีชีววิทยาให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย หัตถการสำคัญ ได้แก่ การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเอ รังสีอัลตราไวโอเลตบี แสงสีแดง แสงสีฟ้า การทดสอบผู้ป่วยแพ้แสงแดด หรือแพ้สารเคมีร่วมกบัแสงแดด เป็นต้น
 
เวลาทำการ
ในเวลาราชการ : วันจันทร์ -วันศุกร์เวลา 08.30 -16.30 น.
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ : จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์เวลา 16.30 -20.00 น. เสาร์เช้า : เวลา 08.30-12.00 น.
 
เสาร์บ่าย: เวลา 13.00 -16.00 น.
 
สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
นัดหมายและติดต่อ
เลื่อนนัดพบแพทย์โทรศัพท์ : 095-207-2850
เลื่อนนัดฉายแสงโทรศัพท์ : 095-207-2854 
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง