× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร HealthServ.net
คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร HealthServ.net

รวมข้อมูลติดต่อ คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขกทม. ที่เปิดให้บริการ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ การวางแผนครอบครัวและหลังคลอด การคุมกำเนิดโดยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิด บางแห่งให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจหลังคลอดได้

 

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน ให้บริการวันพุธ  เวลา 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-2517735 – 37 กด 21 
การให้บริการ
- ให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ การวางแผนครอบครัว และหลังคลอด
- ซักประวัติ การคุมกำเนิด, การคลอด, ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- ประเมินสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, ประเมินดัชนีมวลกาย, วัดความดันโลหิตสูง และตรวจปัสสาวะ
- ให้บริการคุมกำเนิดโดยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิด
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหลังคลอด
 ขั้นตอนการให้บริการ
1. รับบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.
2. ยื่นบัตรคิวพร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการ, บัตรประชาชน, ที่ห้องเวชระเบียน
3. วัดสัญญาณชีพที่จุดเตรียมตรวจ
4. ซักประวัติ พบแพทย์
5.นั่งรอรับยา 

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
ให้บริการทุกวันพุธ ช่วงเวลา 13.00 น.- 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02 426 3514
ให้บริการ
1.ตรวจมะเร็งเต้านม
2.บริการตรวจภายใน
3.มะเร็งปากมดลูก
4.ฉีดยาคุมกำเนิด
5.จ่ายยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
  

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
โทรศัพท์กลาง 02-222-7874, 02-226-5897
ให้บริการวันพฤหัสบดี 13-16 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การบริการ
- ประเมินภาวะสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และหลังคลอด
- ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการคุมกำเนิ
- ให้บริการการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย
- ตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
ศูนย์ตั้งอยู่ที่ 3 - 5  ถ.เจริญกรุง  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200
 
 

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
ให้บริการวันพุธ 13-16 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามโทร 0 2282 8493
บริการอื่นๆ สำหรับสตรี
- คลินิกฝากครรภ์ครั้งแรก จันทร์ 13-16 น. 
- คลินิกสุขภาพเด็กดี อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 13-16 น. 
- คลินิกครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า พุธ 8-12 น.
- คลินิกสูตินรีเวช (ตรวจรักษาฝากครรภ์ต่อเนื่อง) ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก พุธ 13-16 น. 
- คลินิกครอบครัวอบอุ่น พฤหัสบดี 8-12 น.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ตั้งอยู่ที่ สี่แยกมหานาค ดุสิต. 426 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 

คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 - ลาดพร้าว
ให้บริการในเวลาราชการเวลา 13.00 - 16.00 น.  ให้บริการในวันพุธ (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
179/1 ซอย ลาดพร้าว 41( ภาวนา ) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-939-9548 , 02-541-8380
โทรสาร 02-541-8382
 

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง
ให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ 13-16 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
สอบถามโทร 02-9107314
บริการอื่นๆ สำหรับสตรี
- คลินิกฝากครรภ์ครั้งแรก จันทร์ 13-16 น. 
- คลินิกสุขภาพเด็กดี อังคาร, พฤหัสบดี 13-16 น. 
- คลินิกครอบครัวอบอุ่น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 8-12 น.
- คลินิกสูตินรีเวช (ตรวจรักษาฝากครรภ์ต่อเนื่อง) พฤหัสบดี 8-12 น. 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง : วงศ์สว่าง 27 (ซอยสายลม) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา [Link]

คลินิกวางแผนครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
ให้บริการวันพุธ  เวลา 13.00 – 16.00 น. ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-4414680 – 3 กด 0 คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด
การให้บริการ
- ให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ การวางแผนครอบครัว และหลังคลอด
- ซักประวัติ การคุมกำเนิด, การคลอด, ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- ประเมินสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, ประเมินดัชนีมวลกาย, วัดความดันโลหิตสูง และตรวจ
  ปัสสาวะ
- ให้บริการคุมกำเนิดโดยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิด
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหลังคลอด
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 3 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม 10170 
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง