คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Development Clinic ENG

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

เวลาทำการ
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-16.00 น.
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

*ข้อมูลจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Development Clinic

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
More info view site
แผนกไตเทียม มีเครื่องไตเทียม จำนวน 26 เครื่อง รับผู้ป่วย 24 รายต่อ 1 รอบ 72 รายต่อวัน เตียงนอน 26 เตียงให้บริการวันละ 3 รอบ รอบละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันพุธ และ วันเสาร์ ให้บริการ 2 รอบ เวลา 07.00 – 17.00 น. ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารบวรเวชรักษ์
More info view site
แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. (บริการนัดหมายล่วงหน้า) ปัจจุบันจำนวนห้องตรวจทั้งหมดรวม 12 ห้อง
More info view site
ชั้น 1 อาคารบวรเวชรักษ์ จำนวนห้องตรวจ 5 ห้อง ,ห้องฝังเข็ม (แพทย์ทางเลือก) 1 ห้อง 10 เตียง, ห้องทำหัตถการ 2 ห้อง ให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00-20.00 น.
More info view site
ให้บริการ 4 ห้องตรวจ ชั้น 4 อาคารบวรเวชรักษ์ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ ในเวลา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
More info view site
แผนกเวชกรรมฉุกเฉินเปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
More info view site
อาคารราชเวชชาคาร ชั้น 1 มีจำนวนทั้งหมด 6 ห้องตรวจ 5 ห้องหัตถการ
More info view site
ชั้น 2 อาคารราชเวชาคาร จำนวนห้องตรวจ 3 ห้องตรวจ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคผิวหนัง ผม ปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะ ปัญหาเรื่องเล็บ รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณความงาม กับผู้รับบริการ ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.โดยมีโรคลมพิษเป็นกลุ่มโรคสำคัญ มีเครื่องมือพิเศษ (เครื่อง Laser) และหัตถการรักษาผิวพรรณ ความงาม ทุกอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตจวิทยา หัตถการสำคัญ ของหน่วยงานคือ การทำ Co2 Laser และการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในกลุ่มโรคสำคัญ
More info view site
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ติดกับด้านถนนประดิษฐ์มนูธรรม มีห้องตรวจแพทย์ 2 ห้อง ห้องให้การรักษาทางด้านกายภาพบำบัด 17 ห้อง และห้องสำหรับออกกำลังกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง 1 ห้อง
More info view site
ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร แผนกรังสีวินิจฉัย เบอร์โทร 02-308-7600 ต่อ 2109-10
ห้องตรวจมีทั้งหมด 10 ห้อง
More info view site
อาคารบวรเวชรักษ์ ห้องส่องกล้อง ชั้น 4 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.
More info view site
บริการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ และการตรวจพิเศษกับสิ่งส่งตรวจเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการรักษา สถานที่
บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1-3 และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร ดังนี้

ชั้น 1 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.00 น.
ชั้น 2 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 16.00 น.
ชั้น 3 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (พัก เวลา 12.00 – 13.00 น.)
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
More info view site
ห้องผ่าตัด อยู่ที่ชั้น 5 อาคารราชเวชชาคาร สามารถให้บริการผ่าตัด/หัตถการในผู้ป่วยอายุ 12-80 ปี ตามนโยบายของคลินิกฯ และในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการผ่าตัดตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น. ซึ่งผู้ป่วยรายสุดท้ายต้องเริ่มผ่าตัดก่อนเวลา 18.00 น. ให้บริการได้วันละ 3 ห้องสำหรับหัตถการ/การผ่าตัดที่ใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia) โดยหัตถการ/การผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 30 นาที ในกรณีใช้การระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบจะให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ภายในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และการทำหัตถการ/ผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อน 14.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 3-6 ชั่วโมง ก่อนกลับบ้าน โดยใช้แบบประเมินอาการผู้ป่วยตามมาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรม เปิดให้บริการผ่าตัดห้อง OR1 ,OR2 และห้อง OR Minor โดยสามารถเปิดให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ในการผ่าตัดทางตาสามารถเปิดให้บริการผ่าตัดได้ 2 ห้อง มีห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด จำนวน 12 เตียงและมีห้องสอนสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติหลังผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง
More info view site
ให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยนอกโรคทางอายุรกรรม ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. กลุ่มโรคเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานคือ กลุ่มโรค Acute MI, Acute Stroke, Fever, Hypo/Hyperglycemia, Hypertensive hypertension, TB และกลุ่มผู้ป่วยสำคัญคือกลุ่มผู้ป่วย Hypertension, Hyperlipidaemia, Diabetes mellitus หัตถการที่สำคัญของหน่วยงานคือ ฉีดยา, การตรวจเท้าเบาหวาน การสอนเรื่องโรคการดูแลตนเองตามกลุ่มโรคสำคัญ การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเป่าปอด การทำ Skin pick test ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร จำนวน 10 ห้องตรวจ
More info view site
โดยเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 18.30 น.)
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 15.00 น.)
** หมายเหตุ : กรณีผู้รับบริการที่ไม่ได้นัดหมาย ขอความกรุณาโทรศัพท์สอบถามกับ Call Center ก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ในกรณีแพทย์งดตรวจฉุกเฉิน

02-308-7600 , 02-105-0345 ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร มีห้องตรวจ 6 ห้อง ห้องหัตถการ 1 ห้อง ห้องฝึกพัฒนาการ 1 ห้อง ห้องเด็กเล่น 1 ห้อง ห้องให้นม 1 ห้อง ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม 1 ห้อง
More info view site
ให้บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป เวลา 07.00 – 16.00 น.

ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร จำนวนห้องตรวจ 4 ห้อง และ ห้องหัตถการพยาบาล 1 ห้อง
** กรณีมีอาการเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ไปโรงพยาบาลทันที่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่สามารถรองรับได้
More info view site
อาคารรารชเวชชาคาร ชั้น 3 จำนวน 4 ห้องตรวจ
More info view site
แผนกโรคหัวใจ-ระบบประสาท
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ระบบประสาท ในเวลาตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

ดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ-ระบบประสาท แบบผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการ เวลา 08.00-19.00 น.

สถานที่
ช้น 3 อาคารราชเวชชาคาร ประกอบด้วยห้องตรวจหัวใจ 3 ห้อง ห้องตรวจระบบประสาท 4 ห้อง
More info view site
ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ แก่ผู้ป่วยนอกและบริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 17.00 น.
More info view site
 
 
“คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา”
 
เป็นคลินิกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง อันเป็นศูนย์รวมแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย บำบัดและป้องกันโรค โดยดูแลรักษาโรคทั่วไป และเฉพาะทางทุกสาขา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในลักษณะผู้ป่วยนอก รวมทั้งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน ไม่มีบริการรับผู้ป่วยค้างคืน มีระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เน้นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มุ่งกำไร ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน มีคำย่อว่า “บวร” ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน อันจะยังประโยชน์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โครงการส่วนพระองค์จาก แนวพระราชดำริ เป็น “ศูนย์แพทย์พัฒนา”
หากจะกล่าวถึงประวัติของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนานั้น เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยตั้งแต่ปี
 
พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร               เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับคลองลาดพร้าว และคลองพลับพลา และถนนลาดพร้าว เพื่อสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
 
พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหาน้ำเสียในคลองลาดพร้าวและคลองพลับพลา อีกทั้งไม่มีการคมนาคมทางบกในบริเวณพื้นที่แยกคลองลาดพร้าวและคลองพลับพลา มีแต่การสัญจรไปมาเฉพาะทางน้ำ ขณะนั้นเป็นพื้นที่ส่วนที่มีปัญหาจากน้ำเน่าเสีย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำการปลูกผัก เลี้ยงไก่ ตามสภาพของแต่ละครอบครัว หากมีมากพอก็จะนำออกไปขาย บางรายก็จะใส่ในเรือพายไปขายตามคลองลาดพร้าวในละแวกใกล้เคียง ตามคลองที่สามารถจะสัญจรไปได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานโฉนดที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีพระราชดำริให้ขุดบ่อทำ “บึงพระราม 9” ให้นำน้ำที่เน่าเสียในคลองลาดพร้าวมาบำบัดแล้วปล่อยลงคลอง เพื่อบรรเทาการเน่าเสียของน้ำในคลองดังกล่าว อันนำมาซึ่ง “บึงพระราม 9” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน ​
 
พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในต่างจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยแพทย์พระราชทานที่ตามเสด็จ ฯ  ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยที่มารับการรักษา และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาต่อ และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เมื่อทรงทราบถึงปัญหาสุขภาพของราษฎรในชุมชนคลองบริเวณโดยรอบคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ที่มีปัญหาการคมนาคม ไม่มีการสัญจรทางรถ โรงพยาบาลของรัฐก็ยังอยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคลินิก เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มาตามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในการเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดเมื่อมีเวลาว่าง มาช่วยตรวจรักษาราษฎรที่อยู่ในชุมชนคลองลาดพร้าวและคลองพลับพลา ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2534  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งเป็น บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2534 พร้อมทั้งก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น เป็นที่ทำการของสถานพยาบาล บนพื้นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประมาณ 10 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นสถานพยาบาลที่ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) พระราชทานนามว่า “ศูนย์แพทย์พัฒนา” (Medical Development Clinic) และพระราชทาน “รูปกากบาทสามมิติ” ให้เป็นสัญลักษณ์ 
 
พ.ศ. 2541 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมายังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเจิมบนแผ่นศิลาฤกษ์จำลอง
 
พ.ศ. 2549  ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้งแก่บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
พ.ศ. 2552 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาดำเนินการมาระยะหนึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากและอาคารที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับบริการได้เพียงพอ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างอาคารใหม่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พื้นที่ 14 ไร่ และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคล
 
 
 
พ.ศ. 2554  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารเดิมชื่อว่าอาคาร “บวรเวชรักษ์” หมายถึง อาคารสำหรับการรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ประเสริฐ และอาคารใหม่ชื่อว่าอาคาร “ราชเวชชาคาร” หมายถึง อาคารสำหรับการรักษาโรคที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยวันละประมาณ 3,500 คน/วัน
 
พ.ศ. 2558  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารราชเวชชาคาร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
 
พ.ศ. 2559 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปีที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และทรงเปิดศูนย์เอ็มอาร์ไอ (MRI) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
 
 
“สถานพยาบาลของทางราชการ” ตามมาตรา 4 สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง กำหนดให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ให้เป็นสถานที่ที่ข้าราชการและครอบครัว ที่มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้ เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ยกเว้นยังต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com