News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกสมอง

รายชื่อคลินิกสมองในประเทศไทย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยานายแพทย์สุรัตน์

เลขที่ใบอนุญาต : 50102001659 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์ณรงเดช

เลขที่ใบอนุญาต : 34102002259 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560..

คลินิกด้านเวชกรรมสมอง ระบบประสาทและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมอชีวิน-ศศิธร

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000362 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยาแพทย์อรรถสิทธิ์

เลขที่ใบอนุญาต : 76102000159 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560 34 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000..

แพทย์ญาดาคลินิกเวชกรรมด้านประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 45-1-02-0003-59 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยานายแพทย์อนุวรรตน์

เลขที่ใบอนุญาต : 49102000160 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์หมอภากร

เลขที่ใบอนุญาต : 49102000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์นายแพทย์พิพัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต : 49102000362 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกสมองนายแพทย์ปิยวัฒน์ คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 30102000564 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์แพทย์กัลยา

เลขที่ใบอนุญาต : 63 1 02 0006 61 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

แพทย์ญาดาคลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 45-1-02-0003-59 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมโรคสมองและระบบประสาทหมอธนา

เลขที่ใบอนุญาต : 47102001061 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมระบบประสาทศัลยศาสตร์แพทย์จักรกฤษณ์

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000764 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560..

นพ.พิเศษ เมธาภัทร คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 50102000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมและประสาทวิทยานายแพทย์จตุรวิทย์-แพทย์หญิงพัชราพร

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000960 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

อรรถพลการแพทย์ คลินิกด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 52102000660 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรมประสา่ทวิทยาหมอแชมเปญ

เลขที่ใบอนุญาต : 33102000860 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

ศิวาพรคลินิกด้านเวชกรรมโรคระบบประสาท

เลขที่ใบอนุญาต : 50102003662 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

หมอวีระวัฒน์คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 50102001261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกหมออภิสิทธิ์ เวชกรรมประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000262 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

แพทย์หญิงปฏิมาคลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 45102001165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ภพรวิญคลินิกด้านเวชกรรมสาขาประสาทศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 12102000257 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2558..

คลินิกเวชกรรมศัลยกรรมทางประสาทและไขสันหลังแพทย์ธำมรงค์

เลขที่ใบอนุญาต : 42101002863 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

นายแพทย์กฤษกร คลินิกด้านเวชกรรมระบบประสาทและสมอง

เลขที่ใบอนุญาต : 40102001764 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมระบบประสาท พญ.พรรณปพร

เลขที่ใบอนุญาต : 34102001257 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมสมองและระบบประสาท หมอภาณุพงศ์

เลขที่ใบอนุญาต : 30102000963 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

แพทย์ฤทธิเดช คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต : 20102000764 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566 91 1 เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000..

คลินิกด้านเวชกรรมประสาทวิทยาหมอปรัชญา

เลขที่ใบอนุญาต : 35102000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง