× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกอิมมูนวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

คลินิกโรคอิมมูนวิทยา/โรคตุ่มน้ำพองใส เป็น คลินิกเฉพาะโรคให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคอิมมูนวิทยา หรือโรคตุ่มน้ำพองใสเท่านั้น
นัดหมายและติดต่อ โทรศัพท์ 0-2354-5222 , 095-207-2800

 
การให้บริการทางการแพทย์
บริการตรวจผิวหนังที่เป็นโรคตุ่มน้ำพองใส และที่เกิดจากภูมิแพ้ตนเอง มีการตรวจวินิจฉัยพยาธิ วิทยาสภาพทางอิมมูนวิทยาจากชิ้นเนื้อโดยวิธี direct immunofluorescence และตรวจหาแอนติบอดีในน้ำ เหลือง โดยวิธีทางอิมมูนวิทยา เพื่อการตรวจวินิจฉัย โรคผิวหนังหลายชนิด เช่น การตรวจหา antinuclearantibody,dsDNA antibody, intercellular/basement membrane antibody, HIV antibody, hepatitis antibody/antigen, syphilis antibody
 
เวลาทำการ
คลินิกเฉพาะโรควันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.
 
สถานที่ตั้ง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
 
นัดหมายและติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2354-5222 , 095-207-2800
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง