× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเส้นผมและเล็บ สถาบันโรคผิวหนัง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

คลินิกเส้นผมและเล็บให้บริการการตรวจรักษาโรคของเส้นผมและเล็บโดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย คลินิกให้บริการการรักษาด้วยการทายา, รับประทานยา, การฉีดยารักษาโรคผมร่วงและโรคเล็บ โทรศัพท์: 095-207-2800, 02-354-5222

การให้บริการทางการแพทย์
 
คลินิกเส้นผมและเล็บให้บริการการตรวจรักษาโรคของเส้นผมและเล็บโดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย ได้แก่ Videodermoscopy, Stereotactic device, Macro photography เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานสากล คลินิกให้บริการการรักษาด้วยการทายา, รับประทานยา, การฉีดยารักษาโรคผมร่วงและโรคเล็บ รวมทั้งมีการทำการรักษาโรคผมบางด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ (Low level laser light therapy), การสักอณูสี (Scalp micropigmentation) และการผ่าตัดปลูกผม (Hair transplantation) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผมบางที่เป็นมาก, แผลเป็นที่ศีรษะหรือผู้ที่ต้องการปลูกคิ้ว, ปลูกหนวด, ปลูกจอนและขนตามที่ต่างๆ
 
ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่เคยรับการตรวจที่คลินิก จะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกก่อนทุกราย ยกเว้น กรณีผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาเรื่องการผ่าตัดปลูกผม สามารถนัดหมายกับทางคลินิกเส้นผมและเล็บได้โดยตรง


 
 
เวลาทำการ
 
วันพุธ (ตรวจรักษาโรคเส้นผมและเล็บ): เวลา 13:00 – 16:00 น.
วันพฤหัส (ผ่าตัดปลูกผม): ตามเวลานัดของแพทย์
วันศุกร์ (ปรึกษาผ่าตัดปลูกผม): 8:00 – 12:00 น.
 
สถานที่ตั้ง
คลินิกเส้นผมและเล็บ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ที่ทำการชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง)
 
นัดหมายและติดต่อ
 
วันเวลารับนัด (สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจที่คลินิก):
 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.
 
โทรศัพท์:
095-207-2800, 02-354-5222
 
วันเวลารับเลื่อนนัด (สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดของคลินิกแล้ว):
 
โทรศัพท์:
 
095-207-2868
 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น. (ยกเว้นวันพุธบ่ายและวันพฤหัสทั้งเช้าและบ่าย)
 
วันเวลารับนัด (สำหรับปรึกษาผ่าตัดปลูกผม):
 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.
 
โทรศัพท์:
 
095-207-2868
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง