× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ตาราง คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เปิดให้บริการเวลา 16.00 - 20.00 น. เเละปิดรับบัตรคิว 18.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 061-384-6319 หรือ 065-717-2431 เวลา 15.00-19.00 น. เเละศัลยกรรมทั่วไป,ศัลยกรรมเต้านม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เปิดให้บริการเเล้ว สายด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1669

article image1 - HealthServ1. อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

2. อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ.ปาลิดา พึ่งผล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

3. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

4. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
พญ.สุเบญจา พิณสาย อังคาร 16.00 - 20.00 น.

5. อายุรกรรมทั่วไป
พญ.รังสิมา รังสีธรรมปัญญา อังคาร 16.00 - 20.00 น.

6. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.ดลยา เอกวิชกุล อังคาร 16.00 - 20.00 น.

7. อายุรกรรมโรคไต
นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล พุธ 16.00 - 20.00 น.

8. อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ พุธ 16.00 - 20.00 น.

9. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.ดลยา เอกวิชกุล พุธ 16.00 - 20.00 น.

10. อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
พญ.วิจิตรา คงคา พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.

11. อายุรกรรมทั่วไป
พญ.ปวีณา กนกพจนานนท์ พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.

12. อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.

13. อายุรกรรมโรคหัวใจ เฉพาะศุกร์ที่1ของเดือน
พญ.ปาลิดา พึ่งผล ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.

14. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
เฉพาะศุกร์ที่3ของเดือน พญ.สุเบญจา พิณสาย ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี 25000
โทร (037) 211-088, (037) 216-145 ถึง 159
สายด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1669
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง