× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ) โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลให้บริการคลินิคเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 12 สาขาและคลินิกอายุรกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ โดยสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์.02-242 5042 ,02-2425119

โรงพยาบาลให้บริการคลินิคเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 12 สาขาและคลินิกอายุรกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ โดยสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์.02-242 5042 ,02-2425119 โทรสาร 02-242-5120 (ปรับปรุง 03 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกเวลาทำการ ติดต่อที่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน โทร. 02 - 2425044 กรณีต้องติดต่อเวชระเบียนก่อนพบแพทย์ กรุณายื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยก่อนหมดเวลาตรวจอย่างน้อย 15 นาที
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-242-5045
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง