News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย HealthServ.net
คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย HealthServ.net

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เผยแพร่คำแนะนำของสมาคมฯ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้ ปลูก หรือผลิตกัญชาในประเทศไทย ผ่านทางวารสารข่าวฉบับที่ 2/2565 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ด้วยข้อเสนอแนะ 4 ข้อ เพื่อให้มีมาตรการเพื่อลดปัญหาจากการใช้กัญชาจนเกิดอันตรายทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา


 
ตามที่มีการถอดกัญชาจากยาเสพติดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้กัญชาจนเกิดอันตรายทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ตลอดจนเกิดปัญหากับเด็กและเยาวชนตามที่เป็นข่าว สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีมาตรการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ดังนี้
 
1. ขอให้ประกาศให้ส่วนช่อดอกของกัญชาเป็นสารเสพติดเนื่องจากมีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงทำให้เกิดการเมา และบางรายมีอาการประสาทหลอน ตลอดจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 
2. ขอให้ประกาศให้การสูบกัญชาไม่ว่าในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความชัดเจนของนโยบายว่าไม่ใช้เพื่อสันทนาการ นอกจากนี้การสูบนั้นผู้สูบมักใช้ส่วนของกัญชาที่มีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงซึ่งเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะสูบในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว
 
3. ควรกำหนดให้การใช้กัญชาทางการแพทย์ ต้องกระทำโดยมีใบสั่งยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ เนื่องจากมีความสับสนของข่าวสารเรื่องโรคหรือภาวะที่ควรใช้ จนทำให้ประชาชนทั่วไปอาจจะใช้เองจนเกิดอันตรายได้
 
4. ขอให้ทางราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนปรากฎตามช่องทางต่างๆ

 
คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง