× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HealthServ.net
ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HealthServ.net

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HealthServ
 ประเภทของการบริการทางทันตกรรม
 1. อุดฟันเด็ก ฟันน้ำนม โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพสิตเรซิน
 2. อุดฟันผู้ใหญ่ โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพซิตรซิน (ฟันหน้า) โดยวัสดุสีเหมือนฟันอมัลกัม (ฟันหลัง)
 3. ถอนฟัน ผ่าฟื้นคุด
 4. รักษารากฟัน ฟันหน้า ฟ่นกรามน้อย ฟันกรามใหญ่
 5. ขูดหินน้ำลาย (ขูดหินปูน) เกลารากฟื้น โรคปริทันต์
 6. ถ่ายภาพรังสี (X - ray) ฟิล์มเล็ก ฟิล์มใหญ่ CT-Scan
 7. ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันที่ได้รับการรักษารากฟินครั้งละ ฟอกสีฟินทั้งปาก ฟอกที่บ้าน/ฟอกในคลินิกต่อขากรรไกร
 8. หันตกรรมจัดฟ้น จัดฟ้น invisalign
 9. ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคลิลิก ชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ฟันเทียมฐานอะคลิลิก 1 -5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเที่ยมฐานอะคลิลิก 6 - 13 ที่รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ 1- 5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ มากกว่า 5 ชื่ ขึ้นละ
  เทียมทั้งปากฐานโลหะชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ครอบฟ้น ซี่ละ
  สะพานฟัน ซี่ละ (ราคาครอบฟินคูณด้วยจำนวนซึ่)
  เดือยฟัน รากเดียว หลายราก
 10. ทันตกรรมรากเทียม

ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50-100  150-300
 
ผู้ป่วยโปรดสอบถามครักษาพยาบาลกับแพทย์ที่ทำการรักษาอีกครั้ง
ราคาครักษานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง