× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - HealthServ
ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - HealthServ
 ประเภทของการบริการทางทันตกรรม
 1. อุดฟันเด็ก ฟันน้ำนม โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพสิตเรซิน
 2. อุดฟันผู้ใหญ่ โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพซิตรซิน (ฟันหน้า) โดยวัสดุสีเหมือนฟันอมัลกัม (ฟันหลัง)
 3. ถอนฟัน ผ่าฟื้นคุด
 4. รักษารากฟัน ฟันหน้า ฟ่นกรามน้อย ฟันกรามใหญ่
 5. ขูดหินน้ำลาย (ขูดหินปูน) เกลารากฟื้น โรคปริทันต์
 6. ถ่ายภาพรังสี (X - ray) ฟิล์มเล็ก ฟิล์มใหญ่ CT-Scan
 7. ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันที่ได้รับการรักษารากฟินครั้งละ ฟอกสีฟินทั้งปาก ฟอกที่บ้าน/ฟอกในคลินิกต่อขากรรไกร
 8. หันตกรรมจัดฟ้น จัดฟ้น invisalign
 9. ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคลิลิก ชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ฟันเทียมฐานอะคลิลิก 1 -5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเที่ยมฐานอะคลิลิก 6 - 13 ที่รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ 1- 5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ มากกว่า 5 ชื่ ขึ้นละ
  เทียมทั้งปากฐานโลหะชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ครอบฟ้น ซี่ละ
  สะพานฟัน ซี่ละ (ราคาครอบฟินคูณด้วยจำนวนซึ่)
  เดือยฟัน รากเดียว หลายราก
 10. ทันตกรรมรากเทียม

ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50-100  150-300
 
ผู้ป่วยโปรดสอบถามครักษาพยาบาลกับแพทย์ที่ทำการรักษาอีกครั้ง
ราคาครักษานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ทันตกรรม

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)