× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน “หมอกระต่าย”

งานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน “หมอกระต่าย” - HealthServ

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ งานบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน “หมอกระต่าย” แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล วันที่ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม อันเป็นสถาบันที่หมอกระต่ายจบการศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

article image1 - HealthServ
 
 
การจากไปของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์     พุ่งชนขณะเดินข้ามทางม้าลาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น นำมาซึ่งความสูญเสียต่อครอบครัว วงการจักษุแพทย์ และส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดกระแสสังคมเป็นวงกว้างในประเด็นความปลอดภัยของผู้ใช้ทางม้าลาย คนเดินถนน การเคารพและบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะทั่วประเทศ เนื่องจากสังคมเราไม่ควรยอมรับความสูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป
 
วันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 วันของการสูญเสีย ในฐานะที่หมอกระต่ายเป็นศิษย์เก่าจบการศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ นายแพทย์อนิรุทธ์ และนางรัชนี สุภวัตรจริยากุล (บิดา มารดาของหมอกระต่าย) และครอบครัว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม ร่วมกับคณาจารย์ จักษุแพทย์ และเพื่อนร่วมงานของหมอกระต่าย       มีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานพิธีสงฆ์และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง) เป็นประธานงานกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านการจราจรของชุมชน ได้แก่ การจัดสัมมนา online ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพื้นที่ถนนและทางข้ามรอบบริเวณชุมชนไร่ขิง เช่น โครงการปรับปรุงทางม้าลายตามมาตรฐานกรมทางหลวง (smart crosswalk) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แผนปรับปรุงทางม้าลาย สัญญาณจราจร และทางเดินเท้ารอบบริเวณชุมชนวัดไร่ขิง
 
ในงานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันนี้ ได้มีการจัดเวทีบรรยายและเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากหลายหน่วยงาน การรำลึกถึงหมอกระต่ายและสื่อสารความในใจของครอบครัวผู้สูญเสีย รวมทั้งการคัดกรองสายตาเพื่อลดอุบัติเหตุต่อดวงตาสำหรับชุมชนและประชาชนทั่วไปด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), วัดไร่ขิง พระอารามหลวง, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิเมาไม่ขับ, ตำรวจภูธรภาค 7 (สภ.โพธิ์แก้ว), หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, กรมทางหลวง, บริษัท  ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดเก้า (ประเทศไทย), บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 
กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนและสังคมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลาย และร่วมผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน.
 
ในวาระบำเพ็ญกุศล 100 วันนี้  ครอบครัวคุณหมอกระต่าย ได้รับข้อเขียนคำไว้อาลัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์วิชาการด้านผังเมือง การพัฒนาเมือง และระบบขนส่งมวลชนระดับนานาชาติ  เป็นคำไว้อาลัยจะเป็น "เสียงสะท้อนที่ดังกึกก้อง" จากความสูญเสียที่เกิดขึ้น  ส่งไปยังใครก็ตามที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ต้องถือเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน และจะต้องทุ่มเทความพยายามเร่งรัดลงมือแก้ไขปัญหาอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องและป้องกัน มิให้ "การสูญเสีย" เช่นนี้ เกิดขึ้นอีก ไม่ว่ากับใครก็ตาม


ข้อเขียนของ ดร.พนิต ดังนี้


ในหลักวิชาการวางแผนจราจร การเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันและบรรเทาได้ด้วยหลักวิชาการ เหตุการณ์ของคุณหมอกระต่ายนำมาซึ่งคำถามมากมายในสังคมและในวงวิชาการ
 
เมื่อสามเดือนก่อน ก็เคยเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันนี้ ตรงจุดเดียวกับที่คุณหมอกระต่ายประสบอุบัตเหตุ แต่ทำไมจึงไม่มีการกระทำใดๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

สำหรับทางข้ามถนนในเขตชุมชนเมือง คนเดินเท้าหรือรถยนต์ควรได้รับสิทธิเป็นลำดับแรก

เราควรอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะได้ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองหรือไม่
 
เราออกแบบและก่อสร้างถนนได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่

ทำไมจึงไม่มีการเตือนก่อนถึงทางข้ามเป็นระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

ทั้งการทาสีพื้นถนนแบบนูนให้คนขับรับรู้ ป้ายเตือนและสัญญานไฟ ทั้งบนทางเท้าและเกาะกลางถนน

และที่สำคัญคือ

เราต้องสูญเสียชีวิตคน เพื่อให้สิ่งไม่ถูกต้องที่ซ่อนอยู่ใต้พรมออกมาปรากฎให้เราเห็น ให้เราได้มีโอกาสแก้ไขด้วยต้นทุนสูงขนาดนี้เลยหรือ
 
ขอไว้อาลัยกับการจากไปด้วยเหตุอันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเลย
 
แต่ขอให้ดวงวิญญาณหมอกระต่ายได้รับรู้ว่า 
 

"สังคมไทยจะไม่ยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องยอมรับได้ แต่เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ และจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นซ้ำอีกต่อไป"



รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา 
1 พฤษภาคม 2565


article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)