× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชันสูตรโรค(LAB) โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ให้บริการการตรวจเลือด ปัสสาวะ และสารคัดหลั่งต่างๆ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่เครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ เครื่องตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้น เครื่องตรวจเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วไม่เกิน 1 ชั่วโมงสำหรัีบ การตรวจทั่วไปมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจเป็นแพ็คเกจ โดยใช้ช่องทางด่วน ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์.02-242 5045 โทรสาร 02-242-5120

ให้บริการการตรวจเลือด ปัสสาวะ และสารคัดหลั่งต่างๆ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่เครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ เครื่องตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้น เครื่องตรวจเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วไม่เกิน 1 ชั่วโมงสำหรัีบ การตรวจทั่วไปมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจเป็นแพ็คเกจ โดยใช้ช่องทางด่วน ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์.02-242 5045 โทรสาร 02-242-5120
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-242-5045
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง