× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชายไทยควรรู้ ภัยเงียบของมะเร็งต่อมลูกหมาก ป่วยเพิ่มวันละ 10 คน

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์รู้จักภัยเงียบของมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมายเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับ 4 ในเพศชาย มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มวันละ 10 ราย ตาย วันละ 5 ราย (1,654 รายต่อปี) นับว่าไม่น้อยเลย

article image1 - HealthServ
 
 
ข้อมูลจากสถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์ ระบุว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชาย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่ประมาณ 3,700 รายต่อปี หรือมีอุบัติการณ์ 7.7 รายต่อประชากร 100,000 คน สำหรับการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ 1,700 ราย

 
ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น อายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
 
 
article image2 - HealthServ
 
 
มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากเจริญเติบโตและมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ ในระยะเริ่มแรกอาจไม่แสดงอาการแต่เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้นอาจทำให้เกิดการกดทับบริเวณท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่งหรือหยุดเป็นช่วง ๆ รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากอาจคล้ายกับโรคต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาอื่นๆ ของต่อมลูกหมากก็ได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรสังเกตความผิดปกติของร่างกายและรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจโรคได้อย่างถูกต้อง


สัญญาณอาการเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากเ
  • ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลำบาก
  • ปัสสาวะไม่พุ่งหรือหยุดเป็นช่วง ๆ
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน
  • รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ หรือ หลั่งอสุจิปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากมีหลายวิธี เช่น
  • การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งในต่อมลูกหมาก (Prostate specific Antigen: PSA)
  • การตรวจทางทวารหนักโดยแพทย์จะใช้นิ้วสอดไปในทวารหนักเพื่อตรวจคลำดูว่าพื้นผิวรูปร่างและขนาดของต่อมลูกหมากมีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ 


ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเล็กและยังไม่ลุกลามแพร่กระจ่ายไปสู่อวัยวะอื่น ทำให้การวินิจฉัยและรักษาทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายขาดจากโรคสูงขึ้น
 
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
article image7 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง