× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชาวจันทบุรี ถ้าผลตรวจ ATK เป็นบวก แจ้งรพ.หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ดังนี้

ชาวจันทบุรี ถ้าผลตรวจ ATK เป็นบวก แจ้งรพ.หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ดังนี้ - HealthServ

ทำอย่างไรเมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก? สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีคำแนะนำดังนี้
1. แจ้งศูนย์ประสานงานโควิดอำเภอ (โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน)
2. ปฏิบัติตนโดย
? แยกกักตัวจากผู้อื่น
? สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
? แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบความเสี่ยง

article image1 - HealthServ
ทำอย่างไรเมื่อตรวจ  ?
1. แจ้งศูนย์ประสานงานโควิดอำเภอ (โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน) 
2. ปฏิบัติตนโดย
? แยกกักตัวจากผู้อื่น
? สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
? แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบความเสี่ยง

สายด่วน COVID จังหวัดจันทบุรี (240764)
 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)