News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน HealthServ.net
ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน HealthServ.net

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โทร 089-7173783, 081-8789962, 085-0974803

แนวทางการดูแลผู้ป่วย แบบ Self Isolation ของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
เจอ  = เจอเชื้อโค วิด - 1 9
แจก = แจกยา ตามอาการ
จบ   = เข้าระบบรักษา ภายใต้การดูแลของบุคลาการทางการแพทย์

ติดตามข้อมูลบนเพจ สสจ.ศรีสะเกษ www.facebook.com/sisaketpublichealth
 

มีขั้นตอนดำเนินการ 


1.เมื่อตรวจพบการติดเชื้อโดยการตรวจ ATK ด้วยตนเองขึ้น 2 ขีด (ติดเชื้อ)
2.ถ่ายรูปผลตรวจ คู่กับบัตรประชาชน
3.โทรติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน
4.รอเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ติดต่อกลับ เพื่อประเมินอาการ ความเสี่ยง จัดยา รักษาที่บ้าน จนครบ 10 วัน
5.กรณีตรวจ ATK แล้ว ขึ้น 1 ขีด (ไม่ติดเชื้อ) ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

รพ.ในอ.เมือง

รพ.ในอ.เมือง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
รพ.ในอ.เมือง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ห้วยทับทัน

อ.ห้วยทับทัน ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ห้วยทับทัน ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ปรางค์กู่

อ.ปรางค์กู่ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ปรางค์กู่ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ไพรบึง

อ.ไพรบึง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ไพรบึง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.น้ำเกลี้ยง

อ.น้ำเกลี้ยง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.น้ำเกลี้ยง ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.เมืองจันทร์

อ.เมืองจันทร์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.เมืองจันทร์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ศรีรัตนะ

อ.ศรีรัตนะ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ศรีรัตนะ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ขุขันธ์

อ.ขุขันธ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ขุขันธ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ภูสิงห์

อ.ภูสิงห์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ภูสิงห์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ราษีไศล

อ.ราษีไศล ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ราษีไศล ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.บึงบูรพ์

อ.บึงบูรพ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.บึงบูรพ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ขุนหาญ

อ.ขุนหาญ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ขุนหาญ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.กันทรารมย์

อ.กันทรารมย์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.กันทรารมย์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ยางชุมน้อย

อ.ยางชุมน้อย ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ยางชุมน้อย ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.อุทุมพรพิสัย

อ.อุทุมพรพิสัย ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.อุทุมพรพิสัย ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.ศิลาลาด

อ.ศิลาลาด ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.ศิลาลาด ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.วังหิน

อ.วังหิน ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.วังหิน ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.เบญจลักษ์

อ.เบญจลักษ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.เบญจลักษ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

อ.กันทรลักษ์

อ.กันทรลักษ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
อ.กันทรลักษ์ ชาวศรีสะเกษ ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก รีบติดต่อรพ. รพ.สต.ในพื้นที่ด่วน
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง