News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที HealthServ.net
ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที HealthServ.net

โรงพยาบาลหนองคาย และสสจ.หนองคาย แนะนำผู้ป่วยที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง มีผลเป็นบวก ติดต่อขอรับการรักษาโดยกักตัวที่บ้าน Home Isolation ติดต่อ 3 ช่องทางดังนี้
1) โทร 1330 (เบอร์กลาง สปสช. บัตรทอง)
2) โทร. 061-0282442
3) โทร.รพ.หนองคาย 042-413456 ต่อ 157, 478
4) สแกน QR Code ไลน์ รพ.

ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที HealthServ

เพจ ประชาสัมพันธ์ สสจ.หนองคาย facebook.com/nongkhai.moph
 

หรือติดต่อโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ ดังนี้
1) รพ.หนองคาย 042-413456 ต่อ 688
2) รพร.ท่าบ่อ 042-431015 ต่อ 1438
3) รพ.โพนพิสัย 087-2251166
4) รพ.ศรีเชียงใหม่ 042-451135
5) รพ.สังคม042-441029
6) รพ.สระใคร062-9944121
7) รพ.เฝ้าไร่ 042-417225
8) รพ.รัตนวาปี 042-414824
9) รพ.โพธิ์ตาก 093-3563224
 
 
 
 
 

แนวทางการรักษาโควิด แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ

 
เป็นการดูแลรักษาทางเลือก โดยผู้ติดเชื้อสมัครใจ เข้ารับการรักษาเอง ภายหลังจากประเมินอาการแล้ว ผู้ป่วยรับยาที่คลินิก ARI จ่ายยาตามอาการ 
 
  • เจอ คือ เจอเชื้อ
  • แจก คือ แจกยาตามอาการ
  • จบ คือ ผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา และอยู่ในการดูแลของบุคคลากรแพทย์
 
 

การคัดกรองเข้ารับบริการตรวจโควิด-19
 

1. หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง
2. ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
3. ผลเป็นบวก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
4. กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้
5. กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation (HI)
6. กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 
 
ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง