News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ชาวเชียงใหม่ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในอำเภอทันที HealthServ.net
ชาวเชียงใหม่ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในอำเภอทันที HealthServ.net

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 , วัคซีนโควิด-19 และการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือเรื่องอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-1025783, 098-1028632 084-8052121,084-8053131 และ 098-1023422 ทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น.

ชาวเชียงใหม่ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในอำเภอทันที HealthServ
 
ทั้งนี้ ‼️ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา สามารถติดต่อได้ที่ โทร.ศูนย์ประสานงาน ATKระดับอำเภอทุกแห่ง ได้ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.


เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

 
1. ศูนย์ประสานงาน ATK จังหวัดเชียงใหม่
053-215180 (10 คู่สาย)
 
2. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่อาย
095-4510894
 
3. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอฝาง
082-8379896
 
4. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอไชยปราการ
099-1588709
 
5. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอเวียงแหง
061-7978118
 
6. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอเชียงดาว
089-8387586
063-7787755
 
7. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่แตง
094-6409955
 
8. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอพร้าว
089-2624822
 
9. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่ริม
089-1916440
 
10. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสะเมิง
085-8680128
089-8504247
 
11.ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันทราย
090-5234156
089-3625277
 
12. ศูนย์ประสานงาน ATK ดอยสะเก็ด
081-9618649
 
13. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันกำแพง
097-1680401
 
14. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่ออน
081-8814592
 
15. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสารกี
095-6876863
 
16. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอหางดง
061-2722681
 
17. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอกัลยาณิวัฒนา
093-2611660
 
18. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่แจ่ม
062-5264636
 
19. ศูนย์ประสานงาน ATK อำภอแม่วาง
094-6936445
 
20. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันป่าตอง
089-6409977
 
21. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอดอยหล่อ
เวลาราชการ : 081-9804678 
นอกเวลา 053-26739
 
22. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอจอมทอง
064-2950722
 
23. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอฮอด
091-0688522
 
24. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอดอยเต่
090-3194582
 
25. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภออมก๋อย
091-3065962 
089-2646272
 
ชาวเชียงใหม่ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในอำเภอทันที HealthServ
ชาวเชียงใหม่ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในอำเภอทันที HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง