× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ - HealthServ

ศูนย์โควิด19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจ.นครราชสีมา แจ้งช่องทางการประสานงาน call center โควิด-19 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมา
โทร 081-2655604, 065-1190188 ทุกวันเวลาราชการ 8-20 น.
โทร 044-465010-4 ต่อ 440 ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.
ไลน์ @covidkorat

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ


หน่วยงานใน อ.เมือง (รวม รพ.เอกชน ศูนย์แพทย์ชุมชน คลินิก)

 
เบอร์มือถือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
098-7463016
063-4793829
081-2655604
091-8305547
076-8025615
074-6122474
065-1190188
 
 
รพ.มหาราชนครราชสีมา
073-3190047
080-9600257
076-7896742
065-2910205
044-2355258
044-235601
044-756666
 
 
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
091-4356346
079-4967144
044-375000  
044-305750 ต่อ 1206
FAX. 044-305735
 
 
 
****************

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)
044-230 766
082-245 9351
 
2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง)
044-256 241
063-245 9836
 
 
3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
044-281 848
081-966 1353
 
4.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)
044-214 289
089-627 8827
 
5.ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)
044-241 600
090-948 4664
 
6.ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 (หัวทะเล)
044-265 309
063-362 9954
 
7.ศูนย์แพทย์ 2 (วัดป่าสาละวัน)
044-275 811
081-876 6074
 
8.ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 (วัดบูรณ์)
044-268 849
088-583 0656
 
9.ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-255 321
097-336 2557
 
10.แผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
044-273 370 ต่อ 23538
081-976 6724
 
11.คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
044-922 682
082-101 3684
 
12.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
044-235 228
082-236 3291
 
13.สถานีกาชาด 4
044-242 386
086-651 5689
 
14.โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท
044-242 658
090-545 5961
 
15.โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล
044-263 777-9
098-905 6962

******************
 
 
 


รพ.อำเภอต่างๆ 


รพ.ปากช่อง
089-1257783
087-2868762
087-7624695
044-315676-7
311856 ต่อ 120, 145


รพ.พิมาย
081-7001771
063-7502525
044-471445 
044-471311
285322 ต่อ 120
 
รพ.มทส.
098-9871448
080-0094857
088-5861250
044-376555
 
รพ.กรุงเทพราชสีมา
081-1784720
044-015999
 
รพ.ป.แพทย์
061-0216116
062-1963749
044-234999
 
รพ.ครบุรี
086-5843440
081-3211005
044-444490-3
044-448014 ต่อ 238
FAX.044-444494
 
รพ.วังน้ำเขียว
081-9772966
044-228623-5 ต่อ 151
FAX.044-228622
 
รพ.สีคิ้ว
089-8468649
044-286240-5 ต่อ 132
FAX. ต่อ 101
 
รพ.ขามสะแกแสง
081-3603396
044-383577-7 ต่อ 174
FAX.044-385201
 
รพ.ด่านขุนทด
091-8327180
077-4745665
044-208206-10 ต่อ 110
FAX. 044-387485
 
รพ.โนนสูง
077-3416756
091-0200305
044-377123 
044-379311
065-7656512
FAX.044-326292
 
 
 
รพ.สูงเนิน
044-286713 
044-417282 ต่อ 102
081-6690017
FAX:044-286424
 
 
รพ.เมืองยาง
044-222060 ต่อ207
075-3650723
FAX.044-227062
 
รพ.โชคชัย
092-3813322
088-3444568
044-471084 ต่อ 120
 
รพ.แก้งสนามนาง
044-337083-5 ต่อ 218
083-6053766
091-8285028
 
รพ.จักราช
081-9970198
044-377641-2 ต่อ 175
FAX 044-399617
 
รพ.ชุมพวง
090-2615198
044-477281 
044-477020 ต่อ 302
FAX. ต่อ 102
 
รพ.โนนแดง
081-0623139
044-475058  
044-475073 ต่อ 133
 
 
รพ.ขามทะเลสอ
062-3633669
044-397111 ต่อ 113
FAX.044-377182
 
รพ.บัวใหญ่
085-7052107
044-461662 
044-461855 
044-292055 
044-292045
FAX.044-461663
 
รพ.ปักธงชัย
087-8466552
044-067042 
044-441614 ต่อ 1001 , 1003 , 7157, 6020
FAX044-283599
 
รพ.ห้วยแถลง
084-2892891
044-301067-7 ต่อ 1055
083-4611795
 
รพ.ประทาย
087-8473289
044-482012-3,482011
FAX.044-489170
 
รพ.หนองบุญมาก
098-7473891
044-330105-6
 
รพ.คง
086-8698211
080-3433884
044-457215-6 ต่อ 104
FAX.459211
 
รพ.ลำทะเมนชัย
081-8790355
044-756404 ต่อ 404
 
รพ.พระทองคำ
071-7716514
044-756745 ต่อ 211
 
รพ.เสิงสาง
088-4817153
044-457213 ต่อ 103
 
รพ.โนนไทย
084-8273110
078-2825166
044-381032 
044-381066
044-381177 ต่อ 130
 
รพ.บ้านเหลื่อม
070-2602611
044-387107-8 ต่อ 137
FAX.044-387107 ต่อ 102
 
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
081-7181426
044-756150-53 ต่อ 106
FAX.044-756154
 
 
รพ.สีดา
044-320234
098-5863976
 
รพ.เทพารักษ์
081-4297338
044-227259
044-227261 ต่อ 205
 
รพ.บัวลาย
081-2669458
081-2669763
044-300772
 
 

แนวทางการรักษาโควิด แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ

 
เป็นการดูแลรักษาทางเลือก โดยผู้ติดเชื้อสมัครใจ เข้ารับการรักษาเอง ภายหลังจากประเมินอาการแล้ว ผู้ป่วยรับยาที่คลินิก ARI จ่ายยาตามอาการ 
  • เจอ คือ เจอเชื้อ
  • แจก คือ แจกยาตามอาการ
  • จบ คือ ผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา และอยู่ในการดูแลของบุคคลากรแพทย์
 
 

การคัดกรองเข้ารับบริการตรวจโควิด-19
 

1. หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง
2. ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
3. ผลเป็นบวก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
4. กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้
5. กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation (HI)
6. กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 
 
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)