News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ.net
ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ.net

ศูนย์โควิด19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจ.นครราชสีมา แจ้งช่องทางการประสานงาน call center โควิด-19 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมา
โทร 081-2655604, 065-1190188 ทุกวันเวลาราชการ 8-20 น.
โทร 044-465010-4 ต่อ 440 ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.
ไลน์ @covidkorat

ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ


หน่วยงานใน อ.เมือง (รวม รพ.เอกชน ศูนย์แพทย์ชุมชน คลินิก)

 
เบอร์มือถือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
098-7463016
063-4793829
081-2655604
091-8305547
076-8025615
074-6122474
065-1190188
 
 
รพ.มหาราชนครราชสีมา
073-3190047
080-9600257
076-7896742
065-2910205
044-2355258
044-235601
044-756666
 
 
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
091-4356346
079-4967144
044-375000  
044-305750 ต่อ 1206
FAX. 044-305735
 
 
 
****************

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)
044-230 766
082-245 9351
 
2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง)
044-256 241
063-245 9836
 
 
3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
044-281 848
081-966 1353
 
4.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)
044-214 289
089-627 8827
 
5.ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)
044-241 600
090-948 4664
 
6.ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 (หัวทะเล)
044-265 309
063-362 9954
 
7.ศูนย์แพทย์ 2 (วัดป่าสาละวัน)
044-275 811
081-876 6074
 
8.ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 (วัดบูรณ์)
044-268 849
088-583 0656
 
9.ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-255 321
097-336 2557
 
10.แผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
044-273 370 ต่อ 23538
081-976 6724
 
11.คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
044-922 682
082-101 3684
 
12.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
044-235 228
082-236 3291
 
13.สถานีกาชาด 4
044-242 386
086-651 5689
 
14.โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท
044-242 658
090-545 5961
 
15.โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล
044-263 777-9
098-905 6962

******************
 
 
 


รพ.อำเภอต่างๆ 


รพ.ปากช่อง
089-1257783
087-2868762
087-7624695
044-315676-7
311856 ต่อ 120, 145


รพ.พิมาย
081-7001771
063-7502525
044-471445 
044-471311
285322 ต่อ 120
 
รพ.มทส.
098-9871448
080-0094857
088-5861250
044-376555
 
รพ.กรุงเทพราชสีมา
081-1784720
044-015999
 
รพ.ป.แพทย์
061-0216116
062-1963749
044-234999
 
รพ.ครบุรี
086-5843440
081-3211005
044-444490-3
044-448014 ต่อ 238
FAX.044-444494
 
รพ.วังน้ำเขียว
081-9772966
044-228623-5 ต่อ 151
FAX.044-228622
 
รพ.สีคิ้ว
089-8468649
044-286240-5 ต่อ 132
FAX. ต่อ 101
 
รพ.ขามสะแกแสง
081-3603396
044-383577-7 ต่อ 174
FAX.044-385201
 
รพ.ด่านขุนทด
091-8327180
077-4745665
044-208206-10 ต่อ 110
FAX. 044-387485
 
รพ.โนนสูง
077-3416756
091-0200305
044-377123 
044-379311
065-7656512
FAX.044-326292
 
 
 
รพ.สูงเนิน
044-286713 
044-417282 ต่อ 102
081-6690017
FAX:044-286424
 
 
รพ.เมืองยาง
044-222060 ต่อ207
075-3650723
FAX.044-227062
 
รพ.โชคชัย
092-3813322
088-3444568
044-471084 ต่อ 120
 
รพ.แก้งสนามนาง
044-337083-5 ต่อ 218
083-6053766
091-8285028
 
รพ.จักราช
081-9970198
044-377641-2 ต่อ 175
FAX 044-399617
 
รพ.ชุมพวง
090-2615198
044-477281 
044-477020 ต่อ 302
FAX. ต่อ 102
 
รพ.โนนแดง
081-0623139
044-475058  
044-475073 ต่อ 133
 
 
รพ.ขามทะเลสอ
062-3633669
044-397111 ต่อ 113
FAX.044-377182
 
รพ.บัวใหญ่
085-7052107
044-461662 
044-461855 
044-292055 
044-292045
FAX.044-461663
 
รพ.ปักธงชัย
087-8466552
044-067042 
044-441614 ต่อ 1001 , 1003 , 7157, 6020
FAX044-283599
 
รพ.ห้วยแถลง
084-2892891
044-301067-7 ต่อ 1055
083-4611795
 
รพ.ประทาย
087-8473289
044-482012-3,482011
FAX.044-489170
 
รพ.หนองบุญมาก
098-7473891
044-330105-6
 
รพ.คง
086-8698211
080-3433884
044-457215-6 ต่อ 104
FAX.459211
 
รพ.ลำทะเมนชัย
081-8790355
044-756404 ต่อ 404
 
รพ.พระทองคำ
071-7716514
044-756745 ต่อ 211
 
รพ.เสิงสาง
088-4817153
044-457213 ต่อ 103
 
รพ.โนนไทย
084-8273110
078-2825166
044-381032 
044-381066
044-381177 ต่อ 130
 
รพ.บ้านเหลื่อม
070-2602611
044-387107-8 ต่อ 137
FAX.044-387107 ต่อ 102
 
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
081-7181426
044-756150-53 ต่อ 106
FAX.044-756154
 
 
รพ.สีดา
044-320234
098-5863976
 
รพ.เทพารักษ์
081-4297338
044-227259
044-227261 ต่อ 205
 
รพ.บัวลาย
081-2669458
081-2669763
044-300772
 
 

แนวทางการรักษาโควิด แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ

 
เป็นการดูแลรักษาทางเลือก โดยผู้ติดเชื้อสมัครใจ เข้ารับการรักษาเอง ภายหลังจากประเมินอาการแล้ว ผู้ป่วยรับยาที่คลินิก ARI จ่ายยาตามอาการ 
  • เจอ คือ เจอเชื้อ
  • แจก คือ แจกยาตามอาการ
  • จบ คือ ผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา และอยู่ในการดูแลของบุคคลากรแพทย์
 
 

การคัดกรองเข้ารับบริการตรวจโควิด-19
 

1. หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง
2. ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
3. ผลเป็นบวก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
4. กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้
5. กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation (HI)
6. กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 
 
ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ
ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ
ชาวโคราช ตรวจ ATK ผลบวก ติดต่อรพ.อำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง