× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง HealthServ.net
ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง HealthServ.net

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ชั้น 9 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง HealthServ

 
น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสัตว์ปีก เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเล็งเห็นความสำคัญกับงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการวิจัยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสซึ่งทุ่มเทให้กับการวิจัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดจากสัตว์สู่คน โดยบริษัทให้ทุนวิจัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ซีพีเอฟจึงต่อยอดการสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา  
 
 
ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง HealthServ
  
 
“ซีพีเอฟตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานด้านวิชาการเพื่อสังคมไทย จึงมอบทุนเพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถทำการศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และยังคงมีการเฝ้าระวังที่เข้มงวดต่อไป ที่สำคัญยังนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการตรวจประเมิน และยังสามารถนำผลการวิจัยของคณะแพทย์จุฬาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของบริษัท ทำให้มีวิธีการตรวจโรคที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ซีพีเอฟก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับโควิด-19” น.สพ.นรินทร์ กล่าว 
 
 
 
สำหรับการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ในจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนก จำนวน 600,000 บาท ซึ่งบริษัทได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 จำนวน 400,000 บาท
ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง HealthServ
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง