× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจความผิดปกติการนอนหลับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ม.เชียงใหม่

บริการตรวจความผิดปกติการนอนหลับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ม.เชียงใหม่ HealthServ.net
บริการตรวจความผิดปกติการนอนหลับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ม.เชียงใหม่ HealthServ.net

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจหาความผิดปกติการนอน การเตรียมตัว และอัตราค่าบริการ
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 920 660 หรือ 053 920 666
สถานที่ ชั้น 6 ตึกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 444 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บริการตรวจความผิดปกติการนอนหลับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ม.เชียงใหม่ HealthServ
 
 
หลับดีชีวีเป็นสุข
 
ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับสมบูรณ์แบบแห่งแรกในภาคเหนือ ให้บริการการตรวจความผิดปกติการนอนหลับโดยวิธี (Polysomnography) เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจ 
 

เวลาเปิดทำการ
นัดหมายเพื่อปรึกษาก่อนพบแพทย์
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.
 
เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
อังคาร 14.30 น. - 16.00 น.
 
เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
พุธ 17.00 น. - 20.00 น.


ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 920 660 หรือ 053 920 666
สถานที่ ชั้น 6 ตึกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 444 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


+++++++

การเตรียมตัวตรวจการนอนหลับ
 
 • ภายในวันที่จะมาตรวจ หลีกเลี่ยงการงีบหลับช่วงกลางวันและเย็น
 • ควรงดดื่มชา-กาแฟช่วงหลังเที่ยงวัน
 • สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดงาน
 • อาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ใส่ครีมนวดและน้ำมันแต่งผมทุกชนิด งดทาครีมหรือโลชั่นบนใบหน้า
 • ตัดเล็บมือให้สั้น ห้ามทาสีเล็บ
 • เตรียมและรับประทานยาประจำตัวตามปกติ
 • รับประทานอาหารเย็นก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 • เตรียมชุดนอนที่สวมใส่สบายและของใช้ส่วนตัว (หากจำเป็น)
 
*หากมีอาการเป็นหวัดหรือคัดจมูกมีไข้ ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือเลื่อนคิวตรวจเมื่อไม่พร้อม*

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ
ติดต่อลงทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ก่อนเวลา 19.30 น.
ตรวจสอบสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่าย
ไปยังห้องตรวจชั้น 6 เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนเตรียมตัวก่อนติดอุปกรณ์


การปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ
 • เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับอธิบายและให้ข้อมูลการตรวจพร้อมทั้งติดอุปกรณ์ที่ศีรษะ และลำตัวซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีความเจ็บปวดหรืออันตรายแต่อย่างใด
 • ระหว่างการตรวจไม่จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าแต่หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถมีญาตินอนเฝ้าได้แต่ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนการนอนหลับของผู้รับการตรวจ
 • ระหว่างคืนขณะตรวจหากต้องการความช่วยเหลือหรือลุกเข้าห้องน้ำสามารถกดออดเรียกเจ้าหน้าที่
 • ปรับอุณหภูมิห้องจัดสิ่งแวดล้อมได้ตามชอบและควรปิดสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร
 • ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมีผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือภาวะตื่นบ่อย แพทย์อาจตัดสินใจให้ทดลองเครื่องมือในการรักษาภายในคืนตรวจ
 • เมื่อตื่นนอนตอนเช้า กดออดแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถอดอุปกรณ์ออกและให้ท่านแต่งตัวตามปกติเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
 • รับบัตรนัดพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจและวิธีการรักษา (สามารถเบิกเครื่องมือการรักษาได้ในวันนัด 


อัตราค่าบริการ [link]
 • ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (สิทธิ์ ชำระเงิน) 15,100บาท
 • ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (สิทธิ์เบิกราชการและเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่) ได้รับสิทธิเบิกตามกรมบัญชีกลางกำหนด ชำระส่วนเกิน 5,000บาท
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250 บาท (เบิกได้* 50 บาท)
 • ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา ครั้งละ 50บาท

   
ค่าบริการตรวจ ครอบคลุมรายการการตรวจ 1 คืน ดังนี้
 
 • เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจ
 • ห้องตรวจ 1 คืน
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าบริการดังกล่าว ไม่ครอบคลุม
 
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 • ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 • ค่ายากลับบ้าน (ถ้ามี)
 • ค่ายาก่อนการตรวจหรือยาที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างคืนตรวจ
 • ค่าเครื่องช่วยหายใจ (ถ้ามี) (CPAP machine)
 • ค่าตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น MSLT MWT
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
ข้อมูล/ภาพจาก ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
444 หมู่ที่ 6 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง