× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ HealthServ.net
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ HealthServ.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ Check Up โทร. 1307

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ HealthServ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT
 
ข้อดีของ Low-dose CT
  •  สะดวกกว่า : ตรวจได้ทันทีและไม่ต้องฉีดสารทึบแสง ไม่เป็นอันตรายต่อไป
  •  ปลอดภัยกว่า : ปริมาณรังสีที่ใช้น้อยลง
  •  แม่นยำกว่า : สามารถพบจุดหรือก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 
ผู้มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้
  •  อายุ 55 ปีขึ้นไป
  •  ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม การได้รับควันบุหรี่ กัมมันตภาพรังสี ฝุ่นไอระเหยจากโลหะต่างๆ 
  •  สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง หรือผู้ที่หยุดสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี
  •  ด้านพันธุกรรม หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอด จะมีความเสี่ยงสูง แม้ไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตาม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ Check Up โทร. 1307
 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

771/1 ถนน เอกชัย, บางบอน, กรุงเทพมหานคร, 10150

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง