× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร

ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร
ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร
บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลเอกอุดร

ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร

ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
 
โรงพยาบาลเอกอุดร แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ให้ตรวจสุขภาพผู้ที่มีความจำนงจะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 
Aek Udon International Hospital is the only one hospital in North Eastern where is appointed by Australian and New Zealand Government for the visa applicant medical examination for entry to Australia and New Zealand.
 
และประเทศอื่นๆ อาทิ สวีเดน ญี่ปุ่น โอมาน กาตาร์ ลิเบีย คูเวต สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลี ฯลฯ
 
โรงพยาบาลเอกอุดร มาตรฐานการรักษา ราคาชาวบ้าน บริการอย่าง VIP
ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร
ตรวจสุขภาพปอด โรงพยาบาลเอกอุดร
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเอกอุดร

โรงพยาบาลเอกอุดร

555/5 ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

https://lin.ee/adM52hR

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)