HealthServ.net รวม 15 แพคเกจบริการตรวจสุขภาพสตรี (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลตรวจสุขภาพสตรีอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท - โปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง อายุ 30-40 ปี ราคา ราคา 1,200 บาท https://healthserv.net/1526 • โรงพยาบาลศาลายา - โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสุภาพสตรี โรงพยาบาลศาลายา.. ราคา ราคา 2,700 บาท https://healthserv.net/1217 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน - ตรวจสุขภาพ-สตรีวัยรักสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.. ราคา ราคา 3,800 บาท https://healthserv.net/2564 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางผู้หญิง ราคา ราคาพิเศษ.. 15,000 บาท https://healthserv.net/3211 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์.. ราคา ราคา 3,535 บาท https://healthserv.net/8688 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ - Program 4 Platinum for Lady 30-50 ปี ราคา ราคา 14,790 บาท https://healthserv.net/3454 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ - Program 6 Diamond for Lady > 50 ปี ราคา ราคา 21,390 บาท https://healthserv.net/3456 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี - โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี.. ราคา ราคา 3,000 บาท https://healthserv.net/9527 • โรงพยาบาลกรุงเทพ - โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก ราคา ราคา 68,500 บาท https://healthserv.net/2567 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ - โปรแกรมส่องกล้องโพรงมดลูก ด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก (OFFICE HYSTEROSCOPY).. ราคา ราคา 13,000 บาท https://healthserv.net/3293 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - โปรแกรมที่ 1 สำหรับอายุต่ำกว่า 35 ปี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์.. ราคา ราคา 730 บาท https://healthserv.net/8689 • โรงพยาบาลหัวเฉียว - แพ็กเกจ Healthy Lady โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงในวัยทำงานแบบเจาะลึก โรงพยาบาลหัวเฉียว.. ราคา ราคา 5,490 บาท https://healthserv.net/8188 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น - โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Program Lady โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น.. ราคา ราคา 2,990 บาท https://healthserv.net/8887 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1 - โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ผู้หญิง B3 ราคา ราคา 9,900 บาท https://healthserv.net/8685 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส - โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดพื้นฐาน หญิง ตามช่วงอายุ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส.. ราคา ราคา 8,300 บาท https://healthserv.net/8235
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com