HealthServ.net รวม 12 แพคเกจบริการตรวจสุขภาพเด็ก (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลตรวจสุขภาพเด็กอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - ตรวจสุขภาพลูกรัก Healthy Child Check up ราคา ราคา 3,455 บาท https://healthserv.net/2494 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - เด็กแรกเกิดตัวเหลือง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 5,000 บาท https://healthserv.net/1962 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ - แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก ราคา ราคา 1,600 บาท https://healthserv.net/2056 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ - แพคเกจ กระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ.. ราคา ราคา 2,250 บาท https://healthserv.net/1241 • โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม - Krungthai Smart Kid สิทธิสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี สิทธิพิเศษเฉพาะ โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม.. ราคา   บาท https://healthserv.net/1610 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ - โปรแกรม ประเมินพัฒนาการลูกน้อย โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ.. ราคา ราคา 300 บาท https://healthserv.net/1254 • โรงพยาบาลนครธน - โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก โรงพยาบาลนครธน.. ราคา ราคา 1,900 บาท https://healthserv.net/8266 • โรงพยาบาลกรุงเทพ - แพคเกจตรวจสุขภาพเด็กตามวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ.. ราคา ราคา 3,100 บาท https://healthserv.net/7525 • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี - รักษาภาวะยึดตัวของพังผืดใต้ลิ้นโดยกำเนิด โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี.. ราคา ราคา 3,500 บาท https://healthserv.net/9227 • โรงพยาบาลกรุงเทพ - ชุดตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ.. ราคา ราคา 13,500 บาท https://healthserv.net/7523 • โรงพยาบาลหัวเฉียว - โปรแกรมตรวจฮอร์โมนภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (GnRH stimulating Test) ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เรื่อง.. ราคา ราคา 5,000 บาท https://healthserv.net/8186 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา - โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา.. ราคา ราคา 890 บาท https://healthserv.net/8346
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com