× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (ชาย และ หญิง)

ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (ชาย และ หญิง)
ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (ชาย และ หญิง)
บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (ชาย และ หญิง)

โปรแกรม  5  ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (สำหรับเพศชาย)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)
ราคา   750.-   บาท
 
 **กรณี เพิ่มรายการตรวจ    - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs-Ag)     จ่ายเพิ่ม   250   บาท
 
                       - ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)   จ่ายเพิ่ม   350   บาท
 
โปรแกรม  6  ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (สำหรับเพศหญิง)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
ตรวจการตั้งครรภ์  (Preg Test)
ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)
ราคา   850.-   บาท
 
 
 **กรณี เพิ่มรายการตรวจ    - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs-Ag)     จ่ายเพิ่ม   250   บาท
 
                       - ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)   จ่ายเพิ่ม   350   บาท
 
ตรวจทุกวัน  เวลา  07.00 - 17.00 น.
 
 **ใช้เวลาตรวจ  1 ชั่วโมง  30  นาที  พร้อมรับผลกลับบ้านได้เลย... 
 
 การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ 
 
หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรรอผลการตรวจตั้งครรภ์  (Preg Test)  ก่อนเอกซเรย์
สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงประจำเดือน หากจำเป็นต้องรับการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ผู้เข้ารับการตรวจ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

124-126 ซอยรามคำแหงซอย 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)