× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3

article image1 - HealthServ
 
ตรวจหาเชื้อ #COVID19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 RT-PCR ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่าย 1,590 บาท (ราคานี้ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 RT-PCR (STAT) ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่าย 1,990 บาท (ราคานี้ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
▶ ค่าบริการเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์ประกอบเบิก 300 บาท
ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly 500 บาท
 สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.
 สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน 038860890-3 ต่อ 1101
แผนกตรวจสุขภาพ 091-7732813,038860890-3 ต่อ 2212
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง