× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด มิถุนายน 65 หลังปรับระบบรายงานแบบใหม่

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด มิถุนายน 65 หลังปรับระบบรายงานแบบใหม่ - HealthServ

ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบรายงานผู้ป่วยโควิดแบบใหม่ เป็นการรายงานเฉพาะ "จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการ" และ "เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล" เท่านั้น เหตุจากการผ่อนคลายมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ

สธ. ยังคงแนะนำ 3 กลุ่ม ที่ควรตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
1. กลุ่มผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
2. กลุ่มผู้ดูแลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง
3. กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานที่รวมตัวจำนวนมาก

หลังการเปลี่ยนระบบการรายงานใหม่ จะเป็นตัวเลขที่แสดงถึงผู้ป่วยที่รุนแรงหรือน่าเป็นห่วง ซึ่งหากมีตัวเลขสูงขึ้นมากหรือต่อเนื่อง จะกลายเป็นความกังวลใจ  ดังนั้นจึงควรไปดูข้อมูลการรายงานรายวันประจำเดือนมิถุนายน 65 ดังนี้  [ปรับแนวการรายงานผู้ป่วยโควิด] 
article image2 - HealthServ

1 มิถุนายน 65

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,563 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,231,585 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,217,208 ราย
 เสียชีวิตสะสม 8,349 ราย
----------------------------
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 13,377 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 35,238 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 72,124 ราย 
 
 

2 มิถุนายน 2565 Link

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,560 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,234,145 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,222,813 ราย
 เสียชีวิตสะสม 8,383 ราย
----------------------------
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 14,194 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 36,741 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 66,593 ราย
 
 
 

3 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,976 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,673 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,237,121 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,238 ราย
หายป่วยสะสม 2,227,051 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 34,898 ราย
---------------------
เสียชีวิต 32 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 818 ราย
----------------------------
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 10,635 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 25,655 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 52,735 ราย
 
 

4 มิถุนายน 2565 Link

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,001 ราย
เสียชีวิต 30 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,445 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 799 ราย
---------------------
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,240,122 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,230,864 ราย
 เสียชีวิตสะสม 8,445 ราย
----------------------------
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 16,589 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 41,546 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 73,760 ราย
 

5 มิถุนายน 65 Link

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,236 ราย
เสียชีวิต 28 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,473 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 775 ราย
----------------------------
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,243,358 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,235,875 ราย
 เสียชีวิตสะสม 8,473 ราย
----------------------------
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 3,499 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 10,966 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 25,979 ราย
  
 

6 มิถุนายน 2565

 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,162 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,160 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,245,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,879 ราย
หายป่วยสะสม 2,240,754 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 29,509 ราย
---------------------
เสียชีวิต 27 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,500 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 761 ราย

7 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,224 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,224 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,247,744 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,824 ราย
หายป่วยสะสม 2,245,578 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 26,889 ราย
---------------------
เสียชีวิต 20 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 725 ราย 

8 มิถุนายน 2565 Link

 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,688 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,688 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,250,432 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,130 ราย
หายป่วยสะสม 2,249,708 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 25,426 ราย
---------------------
เสียชีวิต 21 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,541 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 708 ราย 

9 มิถุนายน 2565 Link

 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 3,185 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 3,185 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,253,617 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,326 ราย
หายป่วยสะสม 2,253,034 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 25,262 ราย
---------------------
เสียชีวิต 23 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,564 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 678 ราย 

10 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,836 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,256,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,518 ราย
หายป่วยสะสม 2,256,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,556 ราย
---------------------
เสียชีวิต 24 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 ราย 

11 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,501 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,501 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,258,954 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 2,917 ราย
หายป่วยสะสม 2,259,469 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,112 ราย
---------------------
เสียชีวิต 28 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,616 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 639 ราย 

12 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,474 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,474 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,261,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,236 ราย
หายป่วยสะสม 2,263,705 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,330 ราย
---------------------
เสียชีวิต 20 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,636 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 659 ราย 

13 มิถุนายน 2565 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,801 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,263,229 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 2,330 ราย
หายป่วยสะสม 2,266,035 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,786 ราย
---------------------
เสียชีวิต 15 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 661 ราย
 

14 มิถุนายน 65 Link

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,833 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 1,832 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,265,062 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 2,155 ราย
หายป่วยสะสม 2,268,190 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,445 ราย
---------------------
เสียชีวิต 19 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,670 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 656 ราย
* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)