× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) HealthServ.net
ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) HealthServ.net

สำหรับสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ได้แก่ 1. ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลด้วยประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ 2. ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลด้วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ของโรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ 3. ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 4. ชำระค่าบริการด้วยตนเอง

ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) HealthServ
โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ให้บริการทั้งอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารหอผู้ป่วยใน และอาคารสนับสนุนบริการ ได้ปรับปรุงความพร้อมระบบบริการอย่างต่อเนื่อง จนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดระบบบริการผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยด้วยระบบสารสนเทศการบริการ (SMART Hospital) มีห้องผ่าตัด 4 ห้อง หอผู้ป่วยใน 6 ชั้น ที่มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยใน ทั้งสิ้น 120 เตียง และหอผู้ป่วยวิกฤติ 1 หอ

สำหรับสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล ได้แก่
1. ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลด้วยประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ
2. ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลด้วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ของโรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ
3. ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
4. ชำระค่าบริการด้วยตนเอง


ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง
 • บริการผู้ป่วยนอก SMART OPD
 • ศูนย์เอกซเรย์
 • Emergency Room ห้องฉุกเฉิน
 • บริการผู้ป่วยใน VIP-IPD
 • ศูนย์การผ่าตัด OR

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำเดือน กันยายน 2565 [Link]

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำเดือน กันยายน 2565 ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ตารางแพทย์ออกตรวจประจำเดือน กันยายน 2565 ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
โทร : 02-592-9550 ถึง 99 ผู้ป่วยนอก วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
ติดตามอัพเดตได้ที่เพจ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)

Emergency Room ห้องฉุกเฉิน

Emergency Room ห้องฉุกเฉิน ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
Emergency Room ห้องฉุกเฉิน ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
มีทีมแพทย์ฉุกเฉินและพยาบาลให้ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โทร. 02-5929550 - 99
 
เป็นส่วนที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือ ในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งดูแลฟื้นคืนชีพและรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วน โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประเมินอาการ 
 
• Central Monitor หรือเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ และติดตามคนไข้อย่างละเอียด แพทย์สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤต และวิเคราะห์อาการได้แบบ Real Time รวมทั้งยังจัดเก็บข้อมูลของเครื่องต่าง ๆ ข้างเตียงผู้ป่วยมารวมไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถจะตรวจสอบข้อมูลของคนไข้ย้อนหลัง เพื่อประเมินการรักษาที่ดีที่สุดต่อคนไข้ 
 
• Negative Pressure Room ภายในห้องฉุกเฉิน มีห้อง Negative Pressure Room เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของกลุ่มอาการที่จะแพร่เชื้อทางอากาศ โดยห้องแห่งนี้จะมีระบบที่จะปรับอากาศภายในให้เป็นแรงดันลบ ซึ่งจะต่างกับอากาศภายนอก เพื่อให้ปรับให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายนอกสู่ในห้อง โดยบำบัดอากาศด้วย HEPA Filter ก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จะทำให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์ถูกปล่อยเข้าภายในห้องกักกันแห่งนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อที่จะสามารถติดต่อกันได้ทางอากาศอย่างแน่นอน
 
• Fast Track ความสำคัญของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถชี้ชะตาของผู้ป่วยได้ แนวทาง Fast Track สำหรับคนไข้จึงต้องถูกนำมาใช้กับห้องฉุกเฉินแห่งนี้เช่นกัน เวลาภายใน 4 – 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เป็นจุดที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรืออาจพิการได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีทีมที่พร้อมเพื่อรองรับการรักษาในส่วนนี้ สามารถที่จะ CT SCAN เตรียมยา เตรียมห้อง ICU หรือเตรียมผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยได้ทันที
 
• Ambulance มีระบบ Negative Pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ และสามารถรองรับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีทีมกู้ชีพ ที่ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
 
  

บริการผู้ป่วยนอก SMART OPD

บริการผู้ป่วยนอก SMART OPD ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
บริการผู้ป่วยนอก SMART OPD ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ปัจจุบันให้บริการวันละ 4 - 6 ห้องตรวจ ในสาขาต่างๆ เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรกรรมทั่วไป, โสต ศอ นาสิก, จักษุ, ออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมตกแต่ง, นรีเวช, กุมารเวช

โทร. 02-5929550 ต่อ 70019 - 20
 
บริการของเรา
 • ให้การดูแลผู้ป่วย
 • บริการทำแผลทั่วไป และแผลเรื้อรัง
 • ปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • ตรวจเท้าเบาหวาน
 • บริหารร่างกายยามเช้า
 • การบริหารเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้สุขศึกษาโรคเบาหวาน

บริการผู้ป่วยใน VIP-IPD

บริการผู้ป่วยใน VIP-IPD ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
บริการผู้ป่วยใน VIP-IPD ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
การจัดการผู้ป่วยใน บริการจองห้องพิเศษ พร้อมรายละเอียด สิทธิประโยชน์ อัตราค่าบริการ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ศูนย์เอกซเรย์

ศูนย์เอกซเรย์ ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ศูนย์เอกซเรย์ ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคทุกระบบด้วยภาพถ่ายทางรังสีครอบคลุมการตรวจทางรังสีทั่วไป
โทร : 02-592-9550 

ศูนย์การผ่าตัด OR

ศูนย์การผ่าตัด OR ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ศูนย์การผ่าตัด OR ตารางแพทย์และข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

62/38 ถ.พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทร.02-5929550 - 99
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง