× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับเต็ม โดย สธ. HealthServ.net
ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับเต็ม โดย สธ. HealthServ.net

หนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา (National Thai Traditional Remedies with Ganja) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2564 ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นางสาวสุวิมล สุมลตรี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับเต็ม โดย สธ. HealthServ
ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา
หนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา (National Thai Traditional Remedies with Ganja) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2564
 

ลิงค์ดาวน์โหลด  ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา  (pdf) 
 

สารบัญ

 • คำแนะนำการใช้ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์: ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา
 • ความสำคัญของชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์: ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา
 • แนวทางการถ่ายทอด
 • ลักษณะอักขรวิธีและเครื่องหมายโบราณ
 • พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกัญชา
 • พฤกษศาสตร์ของกัญชา
 • สารองค์ประกอบที่เป็นยาในพืชกัญชา
 • การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา
 • การคัดเลือกวัตถุดิบกัญชา
 • การเตรียมกัญชาก่อนใช้ปรุงยา -นตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา มีดังนี้ 
 
 
+++++
 
*ตัวเลขต่อจากชื่อสารบัญคือเลขหน้า
 
•  กลุ่มโรคกษัย/กล่อน
ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 2
ยาแก้กษัยท้น 11
ยาแก้กล่อนแห้ง 19
ยาธรณีสัณฑะฆาต 40
ยาพรหมภักตร์ 47
ยาแก้ลมกล่อน 49
ยาแก้ลมกล่อน 7 จำพวก 50
ยาอัคนีสูวิการ 51
ยาแก้กล่อนปัตคาด 52
ยาคันธวาต 52
 
 
 
•  กลุ่มโรคลม 53
ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 54
ยาแก้ลมอุทธังคมาวาตา 59
ยาแก้ลมวาระยักขวาโย 69
ยาแก้ลมสิตมัควาโย 72
ยาแก้ลมอัตพังคีวาโย 75
ยาน้ำมันละลอกพระสมุทร 79
ยาแก้ลมยักขินีวาโย 82
ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 87
ยาทำลายพระเมรุ 89
ยาปัตคาดใหญ่ 120
 
ยาวิสัมพยาใหญ่ 123
ยาแก้ลมอุทธังควาต 129
ยาแก้ลมปัตคาด 133
ยาแก้ลมพิรุศวาโย 140
ยาไกรยราวุฒิ 141
ยาธนสิทธิ์ 142
ยาไวเวก 143
ยานารายน์เรืองเดช 144
ยาปทุมโอสถ 146
ยาบรมไกรจักร 147
ยาไฟประลัยกัลป์ 148
ยาแก้ลม 16 จำพวก 149
ยาเนาวโกฐ 150
ยาประคบ 151
ยาแก้ลมกระทบหทัย 152
ยาอักปัตร 153
ยาแก้ลมเยาววารี 154
ยาแก้ลมโรกนี 155
ยาจุลอัพยาฤทธิ 156
ยาหอมเนาวโกฐ 158
ยาแก้ลม 161
ยาหอมสันนิบาต 162
ยาประลัยกัลป์ใหญ่ 163
ยาแก้ลมโรคนี 164
ยาฝนแสนห่า 165
ยาพรหมชาติ 167
ยาหอมสว่างอารมณ์ 168
ยาแก้ลมจักรพังคี 169
ยาแก้ลมพันทวาต 170
ยาสว่างอารมณ์ 171
ยาแก้ลมจุกเสียด 172
ยาแก้เส้น แก้เมื่อย แก้เหน็บชา 172
ยาแก้ลมพรรดึก 172
 
 
•  กลุ่มโรคเด็ก 173
ยาไฟอาวุธ 174
ยาแก้ทรางกินข้าวไม่ได้ 181
 
 
•  กลุ่มโรคริดสีดวง 183
ยาธรณีไหว 184
ยานาดธิจร 193
ยาสิทธิจร 196
ยานารายณ์จักรพิเศษ 202
ยาริดสีดวงมหากาฬ 206
ยาแก้ริดสีดวงทวารหนัก 210
ยาแก้ริดสีดวงทางปัสสาวะ 212
ยาไฟอาทิตย์ 214
ยามหาอาวุธ 215
ยาแก้ริดสีดวง หืด หอบ ไอ ท้องเป็นดาน 216
ยาเพชรอาวุธใหญ่ 217
ยาเทพอาวุธ 218
ยาตรุสกราทิวัก 219
ยาแก้ริดสีดวงในอก ในคอ 220
ยาเพชรอาวุธใหญ่ 221
ยาร้อน 222
ยาแก้ริดสีดวงเลือด 223
ยาทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก 223
 
 
•  กลุ่มอาการนอนไม่หลับ 225
ยาศุขไสยาศน์ 226
ยาศุขไสยาศน์ 230
ยาศุขไสยาศน์ใหญ่ 231
ยาศุขไสยาศน์กลาง 232
 
ยาศุขไสยาศน์น้อย 233
ยาศุขไสยาศน์ 234
ยาศุขไสยาศน์ 235
ยาศุขไสยาศน์ 236
ยาศุขไสยาศน์กลาง 237
ยาประทุมไสยาศน์ 238
ยาอำบุดไสยาศน์ 242
ยามหานิทรา 243
ยาสำราญนิทรา 244
ยาสุขเกษมใหญ่ 247
ยาทิพกาศ 252
ยาหอมเทพรำจวน 254
ยาทิพย์โอสถ 255
ยาต้มกินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ 256
ยาแก้ลมให้นอนหลับ 257
ยาแก้เด็กนอนไม่หลับ 258
ยาทาตาข้างล่าง 259
ยาเทพนิมิตน้อย 260
ยาอยู่ไฟ แก้นอนไม่หลับ 261
ยาแก้นอนไม่หลับ 262
ยาประทุมไสยาศน์จันทบุรี 262
ยาแก้โรคจิต 262
ยาหอมอุดมมัธยัสถ์ 262
 
•  กลุ่มยาบำรุง ยาอายุวัฒนะ 263
ยาอัคคินีวคณะ 264
ยาอินทจวร 278
ยาอายุวัฒนะ 279
ยาอายุวัฒนะ 280
ยาต้มกินแก้ผอมแห้ง 281
ยาแก้ธาตุพิการ 281
 
•  กลุ่มอาการท้องท้องเสีย ท้องเดิน/ 281
บิด/ป่วง
ยาทิพยสูพสุวรรณ 284
ยาแก้โรคบิด 296
ยาแก้ป่วงหิว 299
ยาแก้มุศกายธาตุอติสาร 302
ยาแก้ลง แก้บิด 306
ยาแก้ตกมูกเลือดตานโจร 308
ยาแก้ป่วงลม 313
ยาแก้ป่วงน้ำ 315
ยาแก้อติสาร 317
ยาแก้ลงกาลสิงคลี 318
ยาประสะพิมเสนใหญ่ 319
ยาแก้ลง 320
ยาบุบผานุคจุณ 321
ยาแก้บิดมูกน้อย 322
ยาแก้อติสาร 323
ยาออกลูกให้ลงท้อง 324
ยาแก้มูกเลือด 325
ยาเทพนิมิตร 326
ยาพิศวาศ 327
ยาแก้กาฬสิงคลี 328
ยาแก้ลงท้องด้วยโรคต่าง ๆ 329
ยาแก้ออกฝีลงเลือด 329
ยาประสะทับทิม 329
ยาแก้ตกมูกเลือด 329
 
•  กลุ่มโรคฝี 331
 
ยาแก้พิษฝี 332
ยาแก้ฝีภาตะวารี 334
ยามหาอุดม 335
ยานรพิษ 336
ยาแก้ฝีในมดลูก 337
 
•  กลุ่มไข้ 339
ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 340
ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ 342
ยาแก้ไข้จับ 343
ยาหอมพิสดาร 344
ยาแก้ไข้เดือน 4 345
ยาเบญจกูลกล่อมธาตุ 346
ยาแก้ไข้ต่าง ๆ 346
ยาหอมนวโกฐกลาง 346
 
•  กลุ่มอาการไอ 347
ยาแก้เสมหะในคอ 348
ยาอัมฤควาที 349
ยาแก้ไอทั้งปวง 350
 
•  กลุ่มโรคสตรี 351
ยาต้มแก้โลหิตเน่าร้าย 352
 
•  กลุ่มโรคตา 353
ยาสุม 354
 
•  กลุ่มอื่น ๆ 355
ยามหาวัฒนะ 356
ยาแก้มหาสันนิบาตทุวัณโทษ 358
ยามหาไวยราบ 360
ยาแก้วควรค่า 361
ยาเสน่ห์ข้าวสุก 363
ยาหงษ์ทองของคุณตาน 364
ยาแก้องคชาติตาย 365
ยามหาจักรวาฬน้อย 366
ยาอุปทมเลือด 368
ยาแก้มุตคาด 369
ยาตัดกาฬ 369
ยาบาททะกฤษและบาดทะยัก 369
ยาแก้อาโป 370
 
*ตัวเลขต่อจากชื่อสารบัญคือเลขหน้า


 
ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับเต็ม โดย สธ. HealthServ
ตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา
หนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา (National Thai Traditional Remedies with Ganja) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2564

ต้นฉบับ dtam.moph.go.th/ptmk-ganja

ข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 615.88 ISBN 978-616-11-4755-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564
จัดพิมพ์โดย: กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ที่ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด
 
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : 
 • ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
 • นางสาวสุวิมล สุมลตรี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 
ที่ปรึกษา :
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
 • นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)
 
อนุเคราะห์ภาพถ่ายโดย :
 • กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
 • นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
 
+++++ลิงค์ดาวน์โหลด  ตำรับยาแผนไทยเข้าตัวยากัญชา  (pdf) 


 

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความสำคัญต่อการแพทย์แผนไทยต่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ตามแบบความเป็นไทยหลากหลายและโดดเด่นในระดับสากล ผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความยากจนของประชาชน ซึ่ง 1 ใน 5 ของนโยบายดังกล่าว คือ ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานตามกฎหมายบัญญัติไว้
 
 
นอกจากส่งเสริมการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในระบบบริการสุขภาพแล้ว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังมีบทบาทภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขให้เป็น “ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ” ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 32 ฉบับ คุ้มครองตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จำนวน 579 รายการ ศิลาจารึก จำนวน 536 แผ่น และตำรับยาแผนไทยของชาติในตำราและศิลาจารึกดังกล่าว จำนวน 45,134 ตำรับ พบว่า ในตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชามีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษ จำนวน 162 ตำรับ สมควรเผยแพร่ นำไปสู่การใช้ประโยชน์รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัย และเป็นผลงานทางวิชาการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข นำสู่การต่อยอดในระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
 
 
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย รวมทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำผลงานครั้งนี้
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 

คำนำ 

 
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕2๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ยกเว้นเปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย การขออนุญาตสามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งในปัจจุบันมีการพิจารณากลั่นกรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทยเป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ จำนวน 11 ตำรับ
 
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ กำหนดให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยทั่วราชอาณาจักร เพื่อจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง ทางวิชาการ ศึกษา วิจัย พัฒนา และมาตรา ๑๗ กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติแล้วแต่กรณี การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวงชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา ได้ประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนวนทั้งสิ้น 162 ตำรับ
 
การจัดพิมพ์ครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นฉบับอีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการจัดระบบใหม่ให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถนำมาเป็นตำรับยาสำหรับศึกษา ค้นคว้า อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการมครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยโดยประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดพิมพ์เป็นชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์: ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิชาการทำให้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยจึงจะคงอยู่คู่ประเทศชาติตราบนานเท่านาน 
 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง