News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ติดเชื้อโควิด ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) มีเงื่อนไขอย่างไร HealthServ.net
ติดเชื้อโควิด ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) มีเงื่อนไขอย่างไร HealthServ.net

สปสช.ประกาศแนวทางการใช้สิทธิสำหรับประชาชน สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) ที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย) จะเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาล 3 ประเภท ได้แก่
1) สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้
2) หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น
3) รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.

 
โดยแนวทางการรักษาสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) 2 แบบ คือ
• ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) หรือ 
• รักษาที่บ้าน (Home Isolation) 
 
กรณีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง โทร. 1330 กด 18 ประเมินอาการเพื่อเข้าระบบรักษาตามอาการต่อไป หากมีอาการรุนแรงเข้าสู่ระบบการประสานหาเตียง (เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยติดต่อสถานพยาบาลที่เคยไปใช้บริการเป็นประจำไว้ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือและลดการรอคอย)


อาการสีเขียว 
  • ไม่มีอาการ
  • มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
  • ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
  • เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
  • มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง 
* หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso 
 
 
4 วิธีเช็คสิทธิรักษาพยาบาล ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง 
 
1.โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 2 
2.เว็บไซต์ สปสช. https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile
3.แอปพลิเคชั่น สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิตนเอง
4.ไลน์ สปสช. @nhso หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง