× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติ รพ.บางพลี พร้อมบริการ 24 ชม.

ตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติ รพ.บางพลี พร้อมบริการ 24 ชม. - HealthServ

กังวลตอนไหน หยอดเหรียญกดไปเทสต์ได้ตอนนั้น เพราะตู้นี้พร้อมบริการ 24 ชม. ราคาเพียงสองกล่อง 100 บาท

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
รพ.บางพลี ติดตั้งตู้จำหน่ายชุดตรวจ ATK อัตโนมัติ พร้อมกดได้ตลอด 24 ชม. ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 1 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี

ชุดตรวจเป็น ATK ชนิดยี่ห้อ Baicare  ชนิดป้ายจมูกด้านหน้า

ตู้บริการนี้ เป็นของบ.เซนต์เมด ระบุคำแนะนำว่า สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูง ในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากแอนติเจนของเชื้อโควิด ปริมาณน้อย อาจทำให้ได้ผลลบปลอมได้  กรณี ได้ผลลบแต่มีประวัติเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผุ้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีก 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย


ขอบคุณภาพจาก รพ.บางพลี

article image2 - HealthServ

ข้อมูลชุดตรวจ

คำเตือน
1. การทดสอบด้วยชุดทดสอบแอนติเจนต่อเชื้อ  SARS-CoV-2 ชนิดรวดเร็วนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจคัดกรองหรือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเท่านั้นจึงควรตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสร่วมกับระดับแอนติเจนเพื่อเพิ่มความไว ความจำเพาะและความแม่นยำในการวินิจฉัย
2. ไม่ใช้ชุดทดสอบที่ซองบรรจุฉีกขาด เนื่องจากชุดทดสอบอาจเสื่อมสภาพได้จากความชื้น 
3. สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งติดเชื้อและล้างมือเมื่อทำการทดสอบเสร็จ 
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพในการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่จากตัวอย่างป้ายจมูกด้านหน้า (nasal swab) ของมนุษย์ไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่นี้จัดอยู่ในตระกูลจีนัสเบต้า ซาร์ โควีทู (SARS-CoV-2)      
 
การเก็บรักษาชุดตรวจ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส และมีอายุการใช้งาน24 เดือนหลังจากวันที่ผลิต
 
อุปกรณ์ภายในกล่อง
1.ซองบรรจุตลับทดสอบ
2.หลอดใส่น้ำยาทดสอบ
3.น้ำยาทดสอบ
4.ไม้เก็บตัวอย่างเชื้อ
5.คู่มือการใช้งาน
 
ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากตัวอย่างป้ายจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)
1.ล้างมือให้สะอาด
2.อ่านคู่มือให้เข้าใจ หรือสามารถดูวีดีทัศน์การใช้งานโดยสแกน QR Code  ชุดทดสอบต้องทำการทดสอบ หลังจากแกะซองภายใน 1 ชั่วโมง
3.นำหลอดน้ำยาทดสอบใส่ลงไปในหลอดทดสอบและตั้งหลอดทดสอบในรูบนกล่องบรรจุภัณฑ์ในการตรวจเพื่อเตรียมพร้อม  
4.เริ่มทำการเก็บเชื้อโดยนำไม้เก็บตัวอย่างใส่เข้าไปในจมูก 2-3 ซม.จากนั้นหมุน3-5ครั้งทำทั้งสองข้างในลักษณะเดียวกัน
5.การทดสอบนำไม้เก็บตัวอย่างใส่ลงในหลอดเก็บน้ำยา หลังจากนั้นหมุน3-5 ครั้งโดยบีบเป็นระยะและแช่ไว้ 1 นาที
6. นำฝาจุกมาปิดหลอดเก็บน้ำยาให้แน่นและทำการหยดบนตลับทดสอบ 3-5 หยดรอจนครบ 15 นาที แล้วจึงอ่านค่า
 
วิธีการแปลผลการตรวจคะดกรองเชื้อ SAR-CoV-2(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
- หากขึ้นขีดบริเวณ C แปลว่า ผลเป็น ลบ ไม่พบแอนติเจนของเชื้อ
- หากขึ้นขีดบริเวณ C และ T แปลว่า ผลเป็น บวก พบแอนติเจนของเชื้อ
- หาก ไม่มีขีดขึ้น หรือมีขีดขึ้นบริเวณ T แปลว่า ผลผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือ
 
คำแนะนำ
- หากผลเป็นบวก ต้องทำการยืนยันผลด้วย real time RT-PCR อีกครั้ง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน
- หากผลเป็นลบ ชุดตรวจนี้ หากเชื้อไม่มากพออาจตรวจไม่เจอ หากไม่มีอาการให้รอ 3-5 วันค่อยทำการทดสอบซ้ำ
- ถ้าไม่สามารถแปลผลได้ ทำการตรวจซ้ำด้วยชุดใหม่
 
ข้อจำกัด​
1.ไม่สามารถใช้กับของเหลวอย่างอื่นในร่างกายได้
2.เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ยืนยันการวินิจฉัยได้ ต้องใช้ ผลตรวจ RT-PCR ร่วมด้วย
3. ก่อนการใช้งานชุดทดสอบ ต้องนำชุดทดสอบมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องในช่วง18-26 องศาเซลเซียส มิฉะนั้นผลการทดสอบอาจจะเกิดความผิดพลาด
 
ข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้งานหากหมดอายุและพบความเสียหายของผลิตภัณฑ์
2. ชุดทดสอบควรปิดสนิทและเก็บในที่แห้ง น้ำยาที่ใช้ตรวจที่เก็บในอุณหภูมิต่ำ ควรมีการปรับสภาพโดยการตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบเสมอ
3.น้ำยาทดสอบควรใช้งานทันทีหลังจากเอาออกจากซองอลูมิเนียมฟอยล์
4. ห้ามใช้ตัวอย่างที่ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือมีการปนเปื้อน
5. โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบตามขั้นตอนปฏิบัติงานการทดสอบทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคติดเชื้อ
6 .การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลต่อผลการทดสอบ เช่น การผสมตัวอย่างที่ไม่มากพอ ปริมาณตัวอย่างระยะเวลาอ่านผล เป็นต้น
7 .ไม่ควรนำน้ำยาคนละชุดมาใช้ข้ามกัน
8. แนะนำให้ใช้ตัวอย่างตรวจที่ใหม่สำหรับการทดสอบ
9. ควรมีขั้นตอนประกันความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งของการติดเชื้อ
 
ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว การทำลายของเสียและสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจาน หรือผงซักฟอกลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อและชุดตรวจ และทิ้งหลอดน้ำยาสกัดเชื้อและชุดตรวจลงในถุงพลาสติก จากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิด พร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าว่า "ชุดตรวจโควิด19" และทิ้งรวมกับขยะอื่น นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง 
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี

หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1
Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)